Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 14/6 đến 20/6)

Lịch công tác tuần 42

Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

THỨ HAI

14/6

8h00: Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên lần thứ 25 (2020-2021) LẦN 1 - Cả ngày
Thành phần: Theo quyết định 
Địa điểm: Thông qua cổng trực tuyến ZOOM.

THỨ BA

15/6

Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ TƯ

16/6

Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ NĂM

17/6

Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ SÁU

18/6

Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ BẢY

19/6

CHỦ NHẬT

20/6

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác  tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top