Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo “Thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập trong bối cảnh tự chủ đại học” vào ngày 30/11/2023

Trong bối cảnh tự chủ đại học diễn ra sâu rộng, công tác thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đóng vai trò quan trọng và là một khâu thiết yếu phục vụ đắc lực cho công tác quản lý của Thủ trưởng, góp phần bảo đảm trách nhiệm giải trình trước xã hội về hoạt động của Nhà trường. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ đại học. Đặc biệt, Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đã chính thức khẳng định sự tồn tại, địa vị pháp lý của thanh tra nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra nội bộ tại các đơn vị này.

Nhằm thực hiện Hướng dẫn số 5360/BGDĐT- TTra ngày 29/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo, triển khai thi hành Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động thanh tra nội bộ cũng như hướng đến việc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày Thanh tra Việt Nam (23/11), đặc biệt, nhận được sự ủng hộ của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập trong bối cảnh tự chủ đại học”. Hội thảo được tổ chức sẽ làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý về thanh tra nội bộ, qua đó đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập trong tiến trình tự chủ đại học ngày một trở nên bức thiết ở Việt Nam hiện nay. Không những vậy, hội thảo lần này hứa hẹn sẽ là một diễn đàn sôi nổi để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thông tin chi tiết về Hội thảo:

Thời gian: 8h sáng thứ năm - ngày 30/11/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 10 nhà A Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

Để công tác tổ chức được chu đáo, rất mong Quý đại biểu gửi đăng ký tham dự trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 qua email của Ban Tổ chức: ThS. Võ Tấn Đào (vtdao@hcmulaw.edu.vn), SĐT: 0936421701 và ThS. Nguyễn Thanh Quyên (ntquyen_hc@hcmulaw.edu.vn), SĐT: 0937626848.

Trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự.

--%>
Top