Khoa Luật Hình sự sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Phòng ngừa các tội xâm phạm tình dục đối với người dưới 16 tuổi”

Nhằm đưa ra kịp thời những quan điểm nhận thức toàn diện và mới mẻ hơn về phòng ngừa xâm phạm tình dục trẻ em (người dưới 16 tuổi) trong bối cảnh của thời đại 4.0, đồng thời, giới thiệu khung pháp luật quốc tế về các hình thức xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em và tình hình nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế vào pháp luật Việt Nam, Khoa Luật Hình sự sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phòng ngừa các tội xâm phạm tình dục đối với người dưới 16 tuổi” vào ngày 26/7/2021 thông qua hình thức trực tuyến.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn coi trọng công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, trong đó có xâm hại tình dục. Điều đó được thể hiện ở hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược và kế hoạch hành động vì trẻ em trong nhiều năm qua và được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Để có quan điểm nhận thức toàn diện và mới mẻ hơn về phòng ngừa xâm phạm tình dục trẻ em (người dưới 16 tuổi), đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bối cảnh của thời đại công nghiệp 4.0 và những thảm họa tự nhiên khác, Khoa luật hình sự tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phòng ngừa các tội xâm phạm tình dục đối với người dưới 16 tuổi”.

Những vấn đề quan trọng sẽ được bàn luận trong Hội thảo như: tổng quan về tình hình xâm phạm tình dục trẻ em và phòng ngừa xâm phạm tình dục trẻ em ở Việt Nam; khung pháp luật quốc tế về các hình thức xâm hại, bóc lột tình dục trẻ em và tình hình nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế vào pháp luật Việt Nam; nguyên nhân, điều kiện chung của tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân từ phía nạn nhân của tội phạm; các giải pháp phòng ngừa một số tội phạm phổ biến xâm phạm tình dục trẻ em; các biện pháp chế tài đối với người xâm pháp tình dục trẻ em của một số nước trên thế giới; các quy định về thủ tục giải quyết các vụ án hình sự xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi.

Các tham luận của Hội thảo bao gồm các nhóm chủ đề:

1/ Tình hình tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em; nguyên nhân, điều kiện và các biện pháp phòng ngừa xâm phạm tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay.

2/ Pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tình dục trẻ em.

3/ Thủ tục giải quyết các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em.

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu về việc tổ chức Hội thảo này đến quý học giả, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và các cá nhân có quan tâm.

Thời gian tổ chức Hội thảo: 8h00 ngày 26/7/2021 (01 buổi sáng).

Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến (cá nhân, tổ chức có quan tâm liên hệ với Ban tổ chức theo email: dhminh@hcmulaw.edu.vn để được cung cấp đường link tham dự).

Trân trọng.

Nội dung: BTC Hội thảo

Hình ảnh: Phương Trinh

Ban truyền thông Ulaw

 

--%>

Top