Thông báo về việc nộp giấy khen năm học 2021-2022

Thực hiện theo hướng dẫn số 24/HD-CĐ ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành hướng dẫn chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị các đồng chí tổ trưởng Tổ công đoàn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động thuộc tổ công đoàn mình nộp bản sao giấy khen hoặc học bạ của các cháu. 

Các đồng chí tổ trưởng tập hợp danh sách và nộp lại cho Công đoàn Trường.

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file
--%>
Top