Công đoàn Trường Đại học Luật TP.HCM nhận Cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 29/11/2022, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn các trường đại học, cao đẳng năm học 2021 - 2022 và triển khai công tác năm học 2022 - 2023 tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của Đại diện Ban chấp hành các công đoàn cơ sở từ các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động công đoàn trong năm học 2021 - 2022 vừa qua, đồng thời triển khai công tác trong năm học 2022 - 2023.

Cụ thể, trong năm học 2021 - 2022, các công đoàn cơ sở đã thực hiện song song các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện an toàn trường học bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công đoàn các trường đã giữ vững vai trò là cầu nối giữa lãnh đạo Nhà trường và tập thể người lao động; tích cực tham gia các hoạt động quản lý Nhà trường.

Về công tác cần triển khai trong năm học 2022 - 2023, Đ/c Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM đã phát động phong trào thi đua trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM. Các kế hoạch cụ thể được đề ra bao gồm: Các hoạt động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp,...

Đ/c Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những thành tích của Công đoàn cơ sở các trường, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022. Trong đó, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Luật TP.HCM vinh dự nhận được 02 Cờ thi đua cho tập thể và 01 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng công đoàn vững mạnh.

Đ/c Lê Thế Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Luật TP.HCM thay mặt Công đoàn trường nhận Bằng khen Liên đoàn Lao động TP.HCM

Trường Đại học Luật TP.HCM vinh dự nhận Cờ thi đua Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2021 - 2022

Đ/c Lê Thế Tài đại diện Công đoàn cơ sở Trường Đại học Luật TP.HCM nhận cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc.

Nội dung: Thanh Thảo
Hình ảnh: Thanh Hoa
Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top