Chương trình học bổng khuyến học YKVN năm 2022

Năm 2022, YKVN tiếp tục thực hiện chương trình học bổng khuyến học dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó (“Chương trình Học bổng YKVN”) hiện đang theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại: YKVN Scholarship 2022_Plan_20220104.docx

--%>

Top