Thông báo về việc tổ chức góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file


Hướng dẫn tổng hợp góp ý: HD tong hop y kien gop y Van kien Dai hoi cac cap.doc

ĐỀ CƯƠNG TỔNG HỢP GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẢNG BỘ KHỐI: De cuong BC tỏng hop y kien gop y VK ĐBK.docx

ĐỀ CƯƠNG TỔNG HỢP GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ: De cuong BC tỏng hop y kien gop y VKTP.docx

ĐỀ CƯƠNG TỔNG HỢP GÓP Ý VĂN KIỆN TRUNG ƯƠNG: De cuong BC tỏng hop y kien gop y VK TW.docx

--%>

Top