Thông báo về việc thực hiện thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file

 

HƯỚNG DẪN 03 VÀ BIỂU MẪU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ: Huong dan so 03 PDF.pdf

--%>

Top