"Ông trời không cho mình đôi mắt sáng, nhưng mình nhất định không để cuộc đời mình chìm trong bóng tối" - Nguyễn Hòa Phú

--%>

Top