Trường Đại học Luật TP.HCM - Tập thể lao động xuất sắc, năm học 2017-2018

Ngày 07/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 5266/QĐ-BGDĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua, theo đó Trường Đại học Luật TP.HCM được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2017-2018.


Đây là sự ghi nhận những kết quả, nỗ lực của cả tập thể thầy và trò Trường Đại học Luật TP.HCM trong suốt năm học 2017 – 2018 trên tất cả các mặt công tác dạy và học, tham gia các phong trào thi đua trong năm học vừa qua.

Được biết, trong năm học 2017-2018, chỉ có 32 đơn vị giáo dục công lập từ Cao đẳng đến Đại học trong cả nước được vinh dự công nhận danh hiệu này

Công tác thi đua được thực hiện theo Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 Ban Truyền thông ULAW

   

Top