Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ Luật học năm 2017

ImageArticle

Đại hội đại biểu Công đoàn trường Đại học Luật TP. HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

ImageArticle

Đêm nhạc "Màu thời gian" tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

ImageArticle

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình họp mặt 20 năm Chương trình 5 - Khóa 1997 Đại học Đại cương (Khóa 22, Đại học Luật TP. HCM)

ImageArticle
Top