Thông báo về việc thi thăng hạng CDNN Giảng viên cao cấp (Hạng I), Giảng viên chính (Hạng II) năm 2020

Thông báo về việc thi thăng hạng CDNN Giảng viên cao cấp (Hạng I), Giảng viên chính (Hạng II) năm 2020
download file đính kèm tại đâyDownload file
Mẫu 1_Phiếu đăng ký (GV hạng I, hạng II)

download file đính kèm tại đâyDownload file

Mẫu 2_ Sơ yếu lý lịch viên chức

download file đính kèm tại đâyDownload file

Mẫu 3_ Bản nhận xét viên chức (GV hạng I và hạng II)

download file đính kèm tại đâyDownload file

--%>

Top