Thông báo tuyển sinh Đại học Luật khóa 4 hệ Vừa làm vừa học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top