Thông báo điều chỉnh giảng đường dạy, học tập, thi và coi thi một số lớp từ ngày 25/12/2017 đến 07/01/2018

Phòng Đào tạo trân trọng gửi thông báo điều chỉnh giảng đường giảng dạy, học tập, thi và coi thi một số lớp  từ ngày 25/12/2017 đến 07/01/2018. Cụ thể:

1. Điều chỉnh lịch học và lịch thi cho tất cả các lớp được nghỉ học và thi trong khoảng thời gian từ 12g00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017 do ảnh hưởng của bão số 16 - Tembin tại cơ sở Nguyễn Tất Thành và Bình Triệu;

2. Điều chỉnh lịch học và lịch thi cho một số lớp có lịch học và thi từ ngày 05/01-07/01/2018 tại cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Link đính kèm lịch điều chỉnh: Link đính kèm

Trân trọng! 

   

Top