Khoa Luật Thương mại sẽ tổ chức hội thảo: Giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và người có liên quan

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CHỦ SỞ HỮU VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN”

 

Giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và với người có liên quan là các giao dịch có nguy cơ tư lợi và cần phải được kiểm soát để bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ trong công ty và các chủ thể khác có lợi ích liên quan đến hoạt động của công ty. Pháp luật về quản trị công ty cần phải có cơ chế để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể có liên quan trong các giao dịch nêu trên.

Trong bối cảnh đó, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và người có liên quan. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu và những người có quan tâm trình bày các nghiên cứu và kinh nghiêm thực thi pháp luật điều chỉnh, kiểm soát các giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và người có liên quan. Kết quả hội thảo góp phần đề xuất các giải pháp pháp lý để hoạt động quản trị công ty được vận hành hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi của công ty, của chủ sở hữu và các chủ thể khác có liên quan.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội thảo với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: Hội thảo được tổ chức vào lúc 8h00 sáng thứ 6, ngày 26/01/2018 (diễn ra trong buổi sáng).

- Địa điểm: Phòng A.905, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh - Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

  Trân trọng cảm ơn

 

 

                                     (Khoa Luật Thương mại)

  

 

 

 

   

Top