Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2020

Sáng ngày 13/6/2020, tại Phòng họp A905 đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2020 dưới sự chủ trì của PGS.TS Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2020 diễn ra vào sáng ngày 13/6/2020

Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Đại diện BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường là người học của Trường; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện giảng viên, viên chức của một số khoa, phòng và một số thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh đại diện cho cộng đồng xã hội được bầu từ Hội nghị đại biểu của Trường. 

Mở đầu cuộc họp,  PGS.TS Trần Hoàng Hải – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đã chúc mừng 19 thành viên Hội đồng trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định công nhận theo đúng quy định của Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học năm 2018 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP.

PGS.TS Trần Hoàng Hải – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đã chúc mừng 19 thành viên Hội đồng trường

Tiếp đó, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng đã thông báo cho Hội đồng trường về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Đoàn Xuân Quang – Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Thành viên Hội đồng trường giữ chức vụ Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở kết quả bầu Chức danh Thư ký Hội đồng trường tại phiên họp ngày 08/5/2020.

Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng trường đã nghe PGS.TS Trần Hoàng Hải – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường báo cáo tình hình hoạt động của trường trong nửa đầu năm 2020 và kế hoạch công tác đến hết năm 2020 trên các lĩnh vực hoạt động: tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; công tác xây dựng cơ sở vật chất; công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế…  

PGS.TS Trần Hoàng Hải báo cáo tình hình hoạt động của trường trong nửa đầu năm 2020 và kế hoạch công tác đến hết năm 2020

Sau đó, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao đối với Đề án sử dụng tài sản công của Trường do PGS.TS Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng thay mặt Tổ công tác báo cáo. Trên cơ sở đó Hội nghị cũng đã đề nghị cập nhật và sửa đổi một số nội dụng trong Đề án để đảm bảo phù hợp và đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã nghe TS. Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng Trường Đại học Luật TP.HCM cơ sở 3 tại Quận 9 và thông tin đối với 02 Dự án của Nhà trường tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Dự án tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị lắng nghe TS. Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tình hình triển khai các dự án

Hội nghị cũng nhất trí thông qua Ban thường trực Hội đồng trường và Trưởng các tiểu ban trực thuộc Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến sắp tới để đạt được hiệu quả cao nhất trong các phiên họp Hội đồng trường thời gian sắp tới cũng như việc đề nghị Nhà trường nhanh chóng hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động của Trường để Hội đồng thông qua trong thời gian sớm nhất.

Hy vọng, với những nội dung được thảo luận và thống nhất trong phiên họp thứ nhất Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2020 sẽ là cơ sở để Trường Đại học Luật TP.HCM triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Nhà trường trong thời gian sắp tới.

Hy vọng Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2020 sẽ là cơ sở để Nhà trường triển khai có hiệu quả các mặt công tác

Ban Truyền thông ULAW

--%>

Top