Họp Bế mạc đánh giá ngoài ISO

Nhằm mục đích xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ, đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu làm cơ sở cho việc duy trì chứng nhận ISO 9001:2015, chiều ngày 21/01/2019 tại phòng họp A.905 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành đã diễn ra buổi Họp đánh giá ngoài ISO.

 

Toàn cảnh cuộc họp vào chiều ngày 21.01.2019


Cuộc họp tổng kết đánh giá ngoài tiêu chuẩn ISO đợt 1

Buổi họp có sự tham dự của Đoàn đánh giá ngoài ISO, PGS.TS. Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Ban ISO, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO của các đơn vị được đánh giá.

 

Cuộc họp với sự có mặt của PGS. TS. Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

 

Đoàn đánh giá tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015

Mở đầu buổi họp, các đánh giá viên tổng kết kết quả đánh giá của từng đơn vị sau một ngày làm việc. Từ đó kết luận nhận thấy được sự duy trì, cập nhật và cải tiến không ngừng của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO. Đồng thời, Đoàn đánh giá cũng đưa ra một số góp ý để công tác ISO của Nhà trường ngày càng được thực hiện hiệu quả:

  • Cần nâng cao mục tiêu cải tiến, đề ra kế hoạch cải tiến khả thi, đáp ứng đúng tinh thần của ISO: “sự cải tiến liên tục”
  • Chú trọng đến việc ghi nhận các hoạt động của đơn vị, làm cơ sở, chứng cứ cho việc thực hiện bộ hồ sơ báo cáo.
  • Thời gian thực hiện báo cáo của các đơn vị nên diễn ra thường xuyên.

 

Th.S Vũ Duy Cương - Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD, đại diện Ban ISO nêu ý kiến trong cuộc họp

Cũng trong cuộc họp, Th.S Vũ Duy Cương - Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD, đại diện Ban ISO phát biểu rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra chủ trương cơ bản để nhanh chóng khắc phục, cải tiến hoạt động đánh giá của Ban ISO hướng đến thực hiện hiệu quả theo bộ tiêu chuẩn ISO. Thầy cũng nhấn mạnh vai trò của Ban ISO trong việc tư vấn, rà soát việc xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch để thực hiện mục tiêu của các đơn vị.

 

Cuộc họp diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tiếp thu các ý kiến, góp ý

Cuối buổi họp, PGS.TS. Bùi Xuân Hải phát biểu ghi nhận đồng thời nhắc nhở các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các góp ý của Đoàn đánh giá. Về cơ chế báo cáo, Thầy cũng đề xuất các đơn vị cần thực thường xuyên hơn với tần suất theo tháng, theo quý để rà soát và có định hướng khắc phục kịp thời.

Nội dung: Tâm Nhi

Hình ảnh: Minh Quang

Ban Truyền thông ULAW

 


   

Top