Hội thảo khoa học: “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp”

Nhận thấy nhiều hạn chế, bất cập sau khoảng 4 năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014, sáng ngày 17/7/2019, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp”.

Đến tham dự Hội thảo có PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình – Trưởng Khoa Luật Thương mại, T.S Phạm Văn Võ - Phó Trưởng Khoa Luật Thương Mại, TS. Phan Phương Nam – Phó Trưởng Khoa Luật Thương Mại, PGS. TS Phan Huy Hồng – Trưởng môn Luật Thương mại, TS Phan Thị Thành Dương – Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng – Thuế,  TS. Võ Trung Tín – Phó Trưởng Bộ môn Luật Đất Đai - Môi trường. Về phía khách mời có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM, PGS.TS. Bành Quốc Tuấn – Phó Trưởng Khoa Luật, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), TS. Dương Kim Thế Nguyên - Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM.

PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình phát biểu khai mạc Hội thảo

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, các giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM đã đến tham dự và xây dựng các tham luận một cách rất chi tiết, rõ ràng.

Hội thảo được chia làm 2 phiên, phiên thứ nhất được chủ trì bởi PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình, PGS.TS. Phan Huy Hồng, TS. Phạm Trí Hùng, bao gồm các tham luận sau:

+  Tham luận “Bình luận và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đầu tư và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp” do NCS.ThS. Từ Thanh Thảo trình bày;

+ Tham luận “Đóng góp ý kiến cho các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp” do TS. Phạm Trí Hùng trình bày;

+ Tham luận “Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp” do NCS.ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh và ThS. Ngô Gia Hoàng trình bày;

+ Tham luận “Quy định của Luật Đầu tư về kỹ quỹ đối với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản” do ThS. Ngô Gia Hoàng và Trương Văn Quyền trình bày;


NCS.ThS. Từ Thanh Thảo trình bày tham luận

Phiên thứ 2 của Hội thảo được chủ trì bởi PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình, PGS.TS. Phan Huy Hồng, NCS.ThS. Từ Thanh Thảo, bao gồm các tham luận:

+ Tham luận “Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp – Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện” do ThS. Đặng Hoa Trang trình bày;

+ Tham luận “Hoàn thiện các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về người đại diện theo pháp luật” do TS. Nguyễn Thị Thư và ThS. Nguyễn Tuấn Tú trình bày;

+ Tham luận “Một số vấn đề pháp lý liên quan đến thỏa thuận cổ đông và kiến nghị hoàn thiện” do Nguyễn Vũ Phương và Phạm Thanh Cao trình bày;

+ Tham luận “Một số bất cập của Luật Doanh nghiệp 2014 về công ty hợp danh và hướng hoàn thiện” do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Uyển trình bày;


Hội thảo thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia cùng các giảng viên của Nhà trường

Qua 4 tiếng đồng hồ thảo luận sôi nổi, Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp. Trong lời phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS. TS. Hà Thị Thanh Bình nhấn mạnh rằng sau Hội thảo này, Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn khác về các chủ đề hẹp hơn trong lĩnh vực này để tiếp tục đóng góp vào quá trình hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật về kinh doanh nói riêng, phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế của đất nước.

Nội dung: Quỳnh Chi

Hình ảnh: Phương Linh

Ban Truyền thông ULaw

 

 Top