Hội nghị phiên thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng ngày 29/12/2017, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội nghị phiên thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Khóa VIII đã diễn ra tại Phòng A905, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Tham dự và theo dõi chỉ đạo Hội nghị có ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Cán sự Giáo dục, Nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và 12 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Khóa VIII đã được đại hội bầu (vắng 03 đồng chí do bận đi giảng và công tác).Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả thống nhất rất cao. 100% đều bỏ phiếu đồng ý bầu cụ thể như sau:

- Đồng chí Phan Văn Tuyến tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn đoàn;

- Đồng chí Lê Thị Thúy Hương và Lê Thế Tài được bầu giữ chức Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Nguyễn Thành An được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra;

- Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Phan Văn Tuyến, Lê Thị Thúy Hương, Lê Thế Tài, Nguyễn Thành An, Đỗ Thị Lệ Hằng;

- Ủy Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thành An, Phan Hoài Nam, Đoàn Khánh.

(Theo Ban Chấp hành Công đoàn. Ảnh: Cảnh Toàn)

   

Top