Buổi đối thoại giữa sinh viên hệ Chính quy với Hiệu trưởng năm học 2018 - 2019

Triển khai kế hoạch số 250/KH-ĐHL ngày 2/4/2019 của Hiệu trưởng nhà trường được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, sáng ngày 10/5/2019 tại Hội trường C.302, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức “Buổi đối thoại giữa sinh viên hệ chính quy với Hiệu trưởng năm học 2018 – 2019”.

Buổi đối thoại được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trực tiếp chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc, nhu cầu chính đáng cũng như hoạch định ra những dự định sắp tới trong công tác giảng dạy và quản lý là mục đích Nhà trường hướng tới thông qua buổi giao lưu, đối thoại này.

Buổi đối thoại được diễn ra dưới sự chủ trì của ban chủ tọa gồm: PGS.TS Trần Hoàng Hải– Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, TS Lê Trường Sơn– Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Lê Thế Tài– Phó trưởng phòng Công tác sinh viên,  ThS. Lê Văn Hiển– Phó trưởng phòng Đào tạo và có sự góp mặt của các lãnh đạo các khoa/phòng/trung tâm cùng các bạn sinh viên hệ chính quy khóa 39, 40, 41, 42, 43 theo Thư triệu tập của phòng Công tác sinh viên.

D:\Ban Truyền thông ULAW\Đối thoại sinh viên Hiệu trưởng\(Hình web) Đối thoại sinh viên hiệu trưởng\web 0a.jpg

Ban Chủ tọa (từ trái qua): TS Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Thạc sĩ Lê Văn Hiển – Phó trưởng phòng Đào tạo, PGS.TS Trần Hoàng Hải – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, Thạc sĩ Lê Thế Tài – Phó trưởng phòng  Công tác sinh viên

Để tạo điều kiện thuận lợi cho buổi đối thoại, các bạn sinh viên đã được các lãnh đạo khoa và cố vấn học tập của mình tổ chức giải đáp trước những vấn đề nằm trong thẩm quyền. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền của cấp khoa, phòng Công tác sinh viên tiếp nhận và tổng hợp biên bản cụ thể từ sinh viên để gửi về cho Hiệu trưởng nhà trường. Song song với việc giải quyết những vấn đề đã được gửi từ trước, trong buổi trao đổi này các bạn sinh viên còn được trực tiếp đưa ra những góp ý, thắc mắc thêm nhiều vấn đề về cơ sở vật chất, công tác giảng dạy, đào tạo cũng như các hoạt động học thuật và phong trào của Nhà trường. Cụ thể, những góp ý về khảo thí như công bố đáp án đề thi, vấn đề cung cấp thêm số lượng đầu sách tham khảo tại thư viện hay việc bố trí địa điểm các hoạt động, phong trào thuận lợi hơn cho sinh viên chất lượng cao,… cũng đã được đề ra trong buổi giao lưu với Hiệu trưởng sáng nay.

D:\Ban Truyền thông ULAW\Đối thoại sinh viên Hiệu trưởng\(Hình web) Đối thoại sinh viên hiệu trưởng\web 10.jpg

Các bạn sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Đối với thắc mắc của các bạn, ban chủ tọa đã lắng nghe, ghi nhận và đưa ra những hướng giải quyết đối với từng vấn đề, giúp thỏa mãn những trăn trở mà các bạn sinh viên gặp phải trong quá trình học tập năm học vừa qua tại trường.

D:\Ban Truyền thông ULAW\Đối thoại sinh viên Hiệu trưởng\(Hình web) Đối thoại sinh viên hiệu trưởng\web 0.jpg

Buổi đối thoại kết thúc tốt đẹp và đã cung cấp, giải đáp những thông tin cần thiết cho sinh viên. Thông qua đó, đây cũng chính là cơ hội giúp Nhà trường thực hiện tốt hơn trong việc tạo ra một môi trường tốt nhất cho sinh viên có thể yên tâm học tập, rèn luyện sinh hoạt và nâng cao công tác quản lí, giảng dạy.

Nội dung: Vân Anh

Hình ảnh: Toàn Trần

Ban Truyền thông ULAW


--%>

Top