Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ "Đổi mới pháp luật về quy trình tuyển dụng và sử dụng công chức" do PGS TS Nguyễn Cảnh Hợp làm chủ nhiệm

Sáng ngày 05/10/2018, tại Trường ĐH Luật Tp. HCM (phòng A901, cơ sở Nguyễn Tất Thành) đã diễn ra buổi họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đối với đề tài NCKH cấp Bộ "Đổi mới pháp luật về quy trình tuyển dụng và sử dụng công chức ", mã số B2016 - 10 - 03, do PGS TS Nguyễn Cảnh Hợp làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nghiên cứu thuộc Bộ GD&ĐT và Trường ĐH Luật Tp. HCM là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của đề tài nêu trên được thành lập theo Quyết định số 3259/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/8/2018, gồm các thành viên: CGCC Diệp Văn Sơn (nguyên Phó Vụ trưởng, Bộ Nội vụ) - Chủ tịch hội đồng, PGS TS Nguyễn Văn Y - Học viện Cán bộ TP. HCM - Uỷ viên phản biện 1, PGS. TS Phan Xuân Biên - Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM - Uỷ viên phản biện 2, các Uỷ viên hội đồng gồm: PGS. TS Võ Trí Hảo - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM, PGS. TS Nguyễn Cửu Việt và PGS TS Phan Nhật Thanh - Trường ĐH Luật TP. HCM, TS Lê Thị Thuý Hương là Uỷ viên thư ký.

TS Diệp Văn Sơn - Chủ tịch hội đồng

Nhóm tác giả nghiên cứu đề tài đã tiến hành khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng áp dụng quy trình tuyển dụng, sử dụng công chức tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời, đề tài có sự phân tích và đánh giá toàn diện các quy định pháp luật về vấn đề này, từ đó đề xuất hệ thống quan điểm khoa học, phương hướng và các kiến nghị cụ thể về đổi mới các quy định pháp luật về quy trình tuyển dụng, sử dụng công chức của Việt Nam.

Nhóm tác giả đề tài NCKH

Tại buổi họp, Hội đồng nghiệm thu kết luận đề tài đã thực hiện được những mục tiêu nghiên cứu đề ra, đồng thời đưa ra những góp ý thiết thực giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện và bổ sung cho đề tài. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ đánh giá xếp loại Đạt (Đề tài nghiên cứu cấp bộ được đánh giá theo 3 mức: Xuất sắc – Đạt – Không đạt).

Bài: Thanh Lam

Ảnh: Thanh Lam, Thanh Toàn

Ban Truyền thông ULAW


   

Top