Mời viết bài Hhội thảo cấp khoa “Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

 

I. Sự cần thiết tổ chức hội thảo

Trong mười năm gần đây, việc tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới cùng với hàng loạt các hiệp định thúc đẩy thương mại tự do khu vực, hiệp định đầu tư song phương cũng như áp dụng chính sách phát triển kinh tế phù hợp mang lại nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài cho Việt Nam. Với sự gia tăng số lượng nhà đầu tư như vậy, sự gia tăng nguy cơ xảy ra tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính phủ Việt Nam là tất yếu. Trong khi đó, các công trình trong nước, các diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về vấn đề giải quyết tranh chấp đầu tư còn hạn chế. Vì vậy, Khoa Luật Quốc tế chuẩn bị tổ chức buổi hội thảo:

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

II. Nội dung hội thảo

Hội thảo sẽ thảo luận về các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư tập trung vào cả các cơ chế truyền thống cũng như các cơ chế mới được xây dựng trong luật đầu tư quốc tế gần đây. Hội thảo dự kiến tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến các cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; bên cạnh đó, hội thảo cũng mong đợi đưa ra được một số gợi ý cho chính phủ liên quan đến quản trị tranh chấp thông qua kinh nghiệm các nước.

 

Hội thảo dự kiến gồm 03 chủ đề sau:

  • Chủ đề 1: Một số cơ chế GQTC đầu tư giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư truyền thống và các mô hình mới
  • Chủ đề 2: Các vấn đề pháp lý liên quan đến cơ chế GQTC đầu tư giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư
  • Chủ đề 3: Quản trị tranh chấp đầu tư và các biện pháp phòng ngừa tranh chấp - Kinh nghiệm một số quốc gia

 

- Thời gian đăng ký viết bài: từ ngày 18/1 đến ngày 15/2/ 2018

- Thời gian gửi bài: Bài viết xin gửi về địa chỉ email:

Cô Mỹ Hiền: nxmhien@hcmulaw.edu.vn trước ngày 2/4/2018

- Thời gian tổ chức: hội thảo dự kiến được tổ chức một buổi trong khoảng 10/4-15/4/2018

 

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý thầy, cô, các anh chị NCS, các anh chị học viên cao học và các quý vị có quan tâm đăng ký viết bài tham luận về các vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

   

Top