Hội thảo "Tầm quan trọng của bài báo quốc tế trong lĩnh vực pháp luật"

Tiếp nối chủ đề của hội thảo ngày 11/10/2018 vừa qua của Khoa Luật Dân sự thảo luận về một số tiêu chí đánh giá, xây dựng bài báo quốc tế, trong hội thảo “Bài báo quốc tế trong lĩnh vực pháp luật”  lần này, các chuyên gia tập trung đào sâu tầm quan trọng của bài báo quốc tế trong lĩnh vực pháp luật với giảng viên đặc biệt là Nghiên cứu sinh, người hướng dẫn NCS, giáo sư và phó giáo sư.

Khoa Luật Dân sự tổ chức Hội thảo “Bài báo quốc tế trong lĩnh vực pháp luật”

Sáng ngày 14/11 tại A.901 Trường Đại học Luật TP.HCM, Khoa Luật Dân sự đã tổ chức hội thảo cấp khoa với chủ đề “Bài báo quốc tế trong lĩnh vực pháp luật”. Tham gia hội thảo có sự chủ trì của PGS. TS Đỗ Văn Đại  - Trưởng khoa Luật Dân sự, PGS.TS Trần Việt Dũng – Trưởng khoa Luật Quốc tế, TS. Lê Thị Thúy Hương – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế cùng với sự tham sự của giảng viên khoa Luật Dân sự, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người có quan tâm.

 

Các giảng viên Khoa Luật dân sự tham gia hội thảo “ Bài báo quốc tế trong lĩnh vực pháp luật”

Mở đầu hội thảo, ThS. Huỳnh Quang Thuận và ThS. Lê Thị Diễm Phương đã trình bày quan điểm của mình trong bài tham luận “Tầm quan trọng của bài báo quốc tế đối với Nghiên cứu sinh” về chất lượng của bài báo quốc tế đối với chất lượng và quá trình nghiên cứu của Nghiên cứu sinh bên cạnh đó là một số quy định mới trong điều kiện đăng ký đánh giá luận án.

Trong khuôn khổ hội thảo, PGS.TS Lê Minh Hùng phát biểu về “Tầm quan trọng của bài báo quốc tế đối với những người hướng dẫn Nghiên cứu sinh” và TS. Nguyễn Thái Cường nhấn mạnh về “Tầm quan trọng của bài báo quốc tế đối với xét chuẩn Giáo sư và Phó giáo sư”. Qua đó, khẳng định vai trò của bài báo quốc tế trong việc nâng cao, đảm bảo chất lượng về chuyên môn, kỹ năng, uy tín của người hướng dẫn cũng như chuẩn xét giáo sư và phó giáo sư.

 

                 PGS.TS. Đỗ Văn Đại phát biểu trong hội thảo sáng nay

Các chuyên gia lần lượt trình bày các bài tham luận khai thác những vấn đề mở rộng về các điều kiện như thế nào được gọi là bài báo quốc tế ISI Scopus, bài báo bằng tiếng nước ngoài được trình bày trong kỷ yếu tại Việt Nam và mong muốn xây dựng tạp chí khoa học pháp lý của nhà trường bằng tiếng nước ngoài. Xuyên suốt hội thảo cũng nhận được rất nhiều các ý kiến đóng góp, nhiếu vấn đề được đưa ra quanh các tham luận được nêu và mong muốn tổ chức thêm các hội thảo quốc tế trong tương lai. 

Bài: Nam Phương

Hình ảnh: Vie Vie

Ban truyền thông Ulaw

   

Top