Đăng ký tham gia Giải thưởng công trình nghiên cứu và bài nghiên cứu về biển Đông năm 2018

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top