Các khóa cựu sinh viên tổ chức họp mặt và về thăm trường

Trong thời gian qua, nhiều khóa, lớp cựu sinh viên đã tổ chức họp khóa, họp lớp sau nhiều năm tốt nghiệp ra trường, trong các chương trình họp, các khóa, lớp đã tổ chức về thăm lại trường cũ.

Một số hình ảnh các khóa, lớp về thăm Trường tại cơ sở Bình Triệu.

Khóa 10 Đại học Pháp lý Hà Nội học tại cơ sở Bình Triệu về thăm lại Trường

Lớp Hình sự 30B tổ chức  kỷ niệm 10 năm ra trường

Lớp Quốc tế 30 tổ chức họp lớp tại Trường

Nu cười rạng rõ của các cựu sinh viên sau nhiều năm gặp lại

 

Ban Thư ký Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên

Thông tin và hình ảnh các hoạt động của Cựu sinh viên ULAW quý anh chị có thể gửi về cho Bộ phận thư ký qua email: hcsv@hcmulaw.edu.vn, fanpage: https://www.facebook.com/alumnihcmulaw/

--%>
Top