Đại hội Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 28/02, tại Phòng truyền thống A302, đã diễn ra Đại hội Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2022 với sự tham dự của toàn thể 18 Đảng viên Chi bộ.

Tại Đại hội, các Đảng viên Chi bộ Khoa Luật Hành chính - Nhà nước đã tập trung thực hiện những nội dung như: nghiên cứu và thảo luận về báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ; bầu cử nhiệm kỳ 2020 – 2022, biểu quyết những chỉ tiêu quan trọng của Đại hội, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ, tổng số Đảng viên chi bộ Khoa Luật Hành chính - Nhà nước là 18, tăng 01 Đảng viên so với thời điểm tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về kết quả phân loại, 100% Đảng viên Chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022.

Đ/c Vũ Văn Nhiêm trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ

Tiếp đến, trong phần thảo luận về báo cáo chính trị, Đ/c Đặng Tất Dũng đã có góp ý về việc hạ chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Theo Đ/c, việc hạ chỉ tiêu quá thấp sẽ không thể hiện được sự quyết tâm của các Đảng viên Chi bộ. Vì vậy, Đ/c đề nghị xem xét về việc giữ nguyên một số chỉ tiêu như nhiệm kì trước. Ngoài ra, khi đề cập đến công tác giảng dạy, Đ/c Phan Nhật Thanh đã đưa ra ý kiến về vấn đề sắp xếp môn học cùng chính sách hỗ trợ những giảng viên trẻ để hoàn thiện thêm chuyên môn.

Đ/c Đặng Tất Dũng phát biểu tại Đại hội

Đ/c Phan Nhật Thanh nêu ra ý kiến về công tác giảng dạy của Khoa

Sau đó, Chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã thực hiện bầu cử Chi uỷ mới với kết quả:

  • Bí thư: Đ/c Vũ Văn Nhiêm – Trưởng Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ;
  • Phó Bí thư: Đ/c Dương Hồng Thị Phi Phi – Phó Trưởng bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật;
  • Chi ủy viên: Đ/c Trần Thị Thu Hà.

Cũng tại Đại hội, Đ/c Vũ Văn Nhiêm đã trao quyết định chuyển đảng chính thức cho Đ/c Phạm Thị Phương Thảo – Giảng viên bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Đại hội kết thúc thành công và tốt đẹp vào chiều cùng ngày.

Bài: Vũ Uyên

Ảnh: Nhật Vy

Ban Truyền thông ULAW

 

--%>

Top