Thẩm phán Nguyễn Hoài Nam Phương - Thành công đến từ nền tảng gia đình hay chỉ đơn giản là những "để ý" nhỏ nhặt?

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112

    

Top