Đỗ Nguyễn Hữu Tấn: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" không chỉ là danh hiệu

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top