Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là trường đào tạo luật hàng đầu ở khu vực phía Nam, đạt chất lượng cao trong giảng dạy và nghiên cứu để góp phần xây dựng cộng đồng, phát triển đất nước và hội nhập, hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới và các quốc gia trong khu vực.

Website Đại học Luật TP.HCM là nơi cung cấp thông tin chính thức của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường; các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong nước và nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu, hợp tác với Nhà trường.

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 30 tháng 3 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1234/GD-ĐT thành lập Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Luật TP. HCM và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM.

     Ngày 10 tháng 10 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Theo Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Trường Đại học Luật tách ra khỏi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trải qua một chặng đường phát triển, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá pháp luật lớn ở khu vực phía Nam. Trong xu hướng đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, yếu tố cạnh tranh trong giáo dục và đào tạo nói chung và trong đào tạo ngành luật nói riêng đặt ra cho Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh yêu cầu bắt buộc phải đổi mới để phát triển, phải đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đủ các trình độ để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã có những chiến lược, sách lược, kế hoạch tập trung mọi nguồn lực xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học trọng điểm đào tạo về pháp luật ở phía Nam. Trong những năm qua, Nhà trường đã cố gắng từng bước khẳng định thương hiệu trong quá trình xây dựng mô hình phát triển và nâng cao chất lượng của giáo dục đại học thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực ngành luật có chất lượng cao cho các cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp và các doanh nghiệp, kể cả các cơ sở giáo dục có đào tạo chuyên ngành luật và không chuyên luật; sớm hội nhập với giáo dục đại học trong khu vực và thế giới. Theo đó, sẽ mở ra cơ hội tăng tốc đầu tư và phát triển Nhà trường trong giai đoạn trước mắt cũng như hướng phát triển lâu dài trong tương lai.

Những định hướng trên của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã được khẳng định trong các văn bản của Đảng, Chính phủ. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật”. (Trích “Đề án xây dựng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật”).

2. Sứ mạng: Xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín trong cả nước và trong khu vực, nhằm cung cấp nguồn lực có trình độ từ trung cấp đến đại học và sau đại học trong lĩnh vực pháp lý cho các địa phương và các bộ ngành; góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng trong khoa học pháp lý của cả nước nói chung và của các tỉnh phía Nam nói riêng.

3. Vị trí: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Vai trò: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý. Trường có vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ pháp luật ở Việt Nam và lớn nhất khu vực phía Nam và là trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật (theo Quyết định số 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/04/2013).

 5. Thành tựu: 

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đã phát triển mọi mặt và tạo được những thành tựu đáng tự hào.

5.1. Lớn thêm về ngành đào tạo

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hiện có 8 khoa và bộ môn (thuộc trường) đào tạo đại học và sau đại học. Từ năm học 2011-2012, Trường có 7 chuyên ngành đào tạo đại học (Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Quản trị - Luật và Anh văn pháp lý), 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (chuyên ngành Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Kinh tế, Luật Dân sự và Tội phạm học - Điều tra tội phạm) và 3 chuyên ngành tiến sĩ (Luật Kinh tế, Luật Hình sự và Luật Hành chính - Nhà nước) với gần 12.000 học sinh, sinh viên, học viên theo học. Hàng năm, có khoảng 3.300 học sinh, sinh viên, học viên ở các trình độ trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp với nhiều chuyên ngành luật khác nhau, bổ sung một nguồn nhân lực quan trọng cho xã hội nói chung và khu vực các tỉnh phía Nam nói riêng.

5.2.Mạnh thêm về cơ cấu tổ chức và đội ngũ:

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà trường có tất cả 12 phòng ban chức năng, 06 đơn vị thuộc phòng và các trung tâm. Nhà trường đã xây dựng mô hình quản lý 3 cấp: Trường – Khoa – Bộ môn. Trong đó, cơ cấu tổ chức các phòng ban cụ thể như sau: Phòng Hành chính – tổng hợp, Phòng Kế hoạch – tài chính, Phòng Quản trị - thiết bị, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Phòng Thanh tra, Phòng Công tác chính trị - sinh viên, Phòng Đào tạo chính quy, Phòng Đào tạo không chính quy, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Tạp chí Khoa học pháp lý, Trạm y tế, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và tư vấn pháp luật, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy, Trung tâm Nghiên cứu pháp luật quyền con người và quyền công dân, Trung tâm khảo thí, Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin – thư viện, Trung tâm Học liệu và Trung tâm Sở hữu trí tuệ.

 Các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc trường đại học Luật TP.Hồ Chí Minh bao gồm: Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Hội cựu sinh viên, Chi hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh.

 Đến tháng 8/2016, Nhà trường có tổng cộng 368 cán bộ, giảng viên với 258 giảng viên và 110 cán bộ quản lý. Trong đó, nhà trường hiện có 01 giáo sư, 12 phó giáo sư, 41 tiến sĩ và 145 thạc sĩ (01 giảng viên cao cấp, 01 nhà giáo ưu tú, 40 giảng viên chính và 221 giảng viên).

5.3.Cơ sở vật chất ngày càng khang trang: 

Trường Đại học Luật TP.HCM từ khi thành lập bao gồm hai cơ sở đặt tại TP.HCM với tổng diện tích đất sử dụng là 7.196 m2 (Cơ sở 1 tại Số 2 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4 và Cơ sở 2 tại số 123 Quốc lộ 13 P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức). Cả hai cơ sở đều đã được xây mới với trang thiết bị phòng học khá hiện đại.

5.4. Các danh hiệu và hình thức khen thưởng Nhà trường được nhận trong những năm trở lại đây:

      a) Danh hiệu thi đua:

  

TT

Năm

Tên danh hiệu đạt được

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

Cấp ký quyết định

1

2010 - 2011

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011, Quyết định số 182/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

2010 - 2011

Cờ thi thi đua cấp Bộ năm học 2010 – 2011, Quyết định số 4430/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

2010 - 2011

Cờ thi thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm học 2010 – 2011, Quyết định số 745/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2012

Thủ tướng Chính phủ

4

2010 - 2011

Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

5

2011 - 2012

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 – 2012, Quyết định số 231/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

2012 - 2013

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012 – 2013, Quyết định số 5380/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

2013 - 2014

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013 – 2014, Quyết định số 6043/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

2014 - 2015

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015 Quyết định số 6174/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 b)Hình thức khen thưởng 10 năm gần đây của Nhà trường: 

TT

Năm

Hình thức khen thưởng

Quyết định số (ngày, tháng, năm)

Cấp ký quyết định

 1

2000

Huân chương lao động hạng nhì Quyết định Số 27 KT/CT, ngày 02/02/2000

Chủ tịch nước

 2

2010

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2009-2010 theo Quyết định số 3759/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 3

2011

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định số 2307/QĐ-BGDĐT ngày   02/6/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 4

2011

Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minhvì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thành phố theo Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh

 5

2011

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủvì có nhiều thành tích xuất sắc Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 24/03/2011

Thủ tướng Chính phủ

 6

2012

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình công tác học sinh sinh viên giai đoạn 2009-2012 Quyết định số 2564/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 7

2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013 Quyết định số 5831/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 8

2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013 Quyết định số 5378/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

2015

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015 Quyết định số 6175/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

2016

Huân chương lao động hạng nhất theoQuyết định Số 595/QĐ-CTN, ngày 25/3/2016

Chủ tịch nước

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142