joomla contact module

Sáng nay ngày 26/8 tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức làm hồ sơ, thủ tục nhập học cho Tân sinh viên khóa 42.

Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức làm hồ sơ, thủ tục nhập học cho Tân sinh viên khóa 42 vào ngày mai (Chủ nhật ngày 27/8)

theo quy trình nhập học cụ thể tại: https://www.facebook.com/hcmulaw/photos/a.217794594990533.31591.112433852193275/1067403633362954/?type=3&theater


Các bài viết về buổi làm hồ sơ, thủ tục nhập học cho Tân sinh viên khóa 42 Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh:

- https://www.facebook.com/hcmulaw/posts/1067404493362868
- https://www.facebook.com/hcmulaw/videos/1069395973163720/?hc_ref=ARSH9piG9wc9cLNbF79xH4A08dpZ-SA7Zvepcyvvq33zZFYXg9OWA4u_Vjo_TwwWz5Y
- https://www.facebook.com/hcmulaw/posts/1069813256455325
- https://www.facebook.com/hcmulaw/photos/a.217794594990533.31591.112433852193275/1069991403104177/?type=3&theater
- https://www.facebook.com/hcmulaw/videos/1069934016443249/
- https://www.facebook.com/hcmulaw/photos/a.217794594990533.31591.112433852193275/1070013299768654/?type=3&theater

(Đang cập nhật)

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142