joomla contact module

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18 tháng 4 năm 2017  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trường chủ động khai thác, sử dụng hợp lý hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và giảm nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước; đồng thời, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách. Trường không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng cập nhật các kiến thức mới, tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài, tăng cường giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn; xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực pháp luật mũi nhọn như chương trình chất lượng cao, các dự án quan trọng và đào tạo theo địa chỉ nhằm phục vụ chiến lược cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đề án nhằm phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới

Theo Đề án, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội; xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường; quyết định các hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy, phương pháp thi; kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ); quyết định hợp tác trong nghiên cứu và triển khai với các đối tác quốc tế, nhất là với các tổ chức phi chính phủ; tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo...

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Trường quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đồng thời, quyết định tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ viên chức và lao động hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng Trường thông qua; quyết định việc ký kết, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và quy định tại quyết định này.

Sinh viên cao học nghiên cứu và học tập tại Thư viện Trường

Theo Đề án, mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy mà Trường được phép áp dụng trong năm học 2017 – 2018 là 16 triệu đồng/sinh viên. Đối với các khóa đang theo học thì học phí sẽ điều với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề từ thời điểm Quyết định phê duyệt đề án có hiệu lực.  Tuy nhiên, việc xác định mức học phí cụ thể phải được tiến hành theo lộ trình, dựa trên các mức tính toán, lấy ý kiến và sẽ được Nhà trường quyết định chính thức, công bố công khai trước khi áp dụng.

Bên cạnh đó, Trường hỗ trợ toàn bộ phần chênh lệch giữa mức học phí của Trường với mức học phí dùng để tính tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí của Nhà nước cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo quy định của pháp luật kể từ khóa tuyển sinh sau thời điểm Quyết định phê duyệt có hiệu lực thi hành.

 

Bên cạnh chính sách miễn, giảm học phí, Nhà trường còn có các trao học bổng trong các học kỳ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo chính sách của Nhà nước, Trường xây dựng, thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt thành tích học tập cao và sinh viên là đối tượng chính sách.

 

Dự án Trường Đại học Luật TP. HCM tại cơ sở phường Long Phước, Quận 9

Trường ưu tiên bố trí nơi ở ký túc xá cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách và thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê ký túc xá phù hợp với điều kiện của Trường./.

 Bài: Ban Biên tập, ảnh: Hiệp Trần

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142