joomla contact module

Sáng ngày 15/4/2017, tại  thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Vụ Pháp chế và Vụ Giáo dục đại học đã làm việc với Ban giám hiệu và Tổ công tác của Trường ĐH Luật TP.HCM về vấn đề xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng đã nghe trình bày của lãnh đạo Vụ Pháp chế và Vụ GD đại học, ý kiến của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cùng một số chuyên gia pháp luật của nhà trường.

Bộ trưởng đã kết luận nêu rõ quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc sửa đổi, bổ sung 2 đạo luật quan trọng nói trên của ngành giáo dục và nhấn mạnh việc phải trả lời 3 câu hỏi lớn: cần sửa đổi, bổ sung những vấn đề gì của Luật Giáo dục và Luật Giáo duc đại học? vì sao phải sửa đổi, bổ sung? và cần phải sửa đổi, bổ sung như thế nào?

Để có đầy đủ các cơ sở luận cứ khoa học, khách quan của việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo duc đại học cũng như việc xây dựng dự thảo, Bộ trưởng sẽ thành lập Tổ công tác do Trường ĐH Luật TP.HCM đề xuất và sẽ giao cho Tổ công tác của Trường trực tiếp thực hiện việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 2 đạo luật này và xây dựng dự thảo luật, tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý và chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục khác, các viện nghiên cứu và chuyên gia độc lập bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng cũng đồng ý sẽ thành lập Tổ biên tập và các tiểu tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo duc đại học do Trường ĐH Luật TP.HCM đề xuất để xây dựng dự thảo sau đó lấy ý kiến góp ý của các cục, vụ trực thuộc Bộ và trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ cho một trường đại học trực thuộc Bộ có chuyên môn sâu về pháp luật trực tiếp làm nòng cốt trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD & ĐT. Bộ trưởng đặt quyết tâm đến tháng 5/2018 sẽ phải hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giaó dục và Luật Giaó dục đại học để trình Quốc hội cho ý kiến và sẽ dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2018. 

 Bài: moet.gov.vn, ảnh: Hiệp Trần, Thanh Toàn

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142