joomla contact module

Chiều ngày 17/02, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Đồng chí Mai Hồng Quỳ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã tham dự, chủ trì và làm báo cáo viên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành và hơn 200 đảng viên của Đảng bộ.

Tại hội nghị các đảng viên đã nghe báo cáo viên thông tin tóm tắt kết quả của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, cũng như những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Hồng Quỳ yêu cầu các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên phải thật sự thấm nhuần những nội dung của các nghị quyết lần này, đặc biệt là những nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016

Sau nội dung quán triệt học tập các nghị quyết, Đảng ủy đã tiến hành tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2016. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư đã trình bày báo cáo của Đảng ủy nhấn mạnh: Năm 2016, là năm đầu tiên tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với Trường, trong đó nổi bật là kỷ niệm 20 năm thành lập Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (1996 - 2016). Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Trường tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Thường vụ, tập thể Đảng ủy, sự chấp hành nghiêm túc Điều lệ của các đảng viên và sự quan tâm ủng hộ của tất cả, cán bộ, giảng viên trong toàn trường để thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch của năm, đặc biệt là công tác tổ chức đa dạng các hoạt động kỷ niệm thành lập Trường và cụ thể hóa các nội dung của đề án tổng thể xây dựng trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ sinh viên

Đảng ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá những ưu khuyết điểm đã đạt được, cũng như đề ra một số nội dung sẽ tập trung thực hiện trong năm 2017 như: xây dựng Đề án tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên đến năm 2020; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên; Sắp xếp, cơ cấu lại các chi bộ sinh viên phù hợp về số lượng theo quy định. Tiếp tục điều động các cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm về sinh hoạt và làm nòng cốt tại các chi bộ sinh viên, cũng như xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ sinh viên và chi bộ Khoa.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Để ghi nhận các thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được, Đảng ủy cũng đã tiến hành khen thưởng cho 02 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (chi bộ Quản trị - tài chính, chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước) và 33 đảng viên đã đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.


Bài: Thành An

Ảnh: Thanh Lam, Thái Hảo

Ban Truyền thông ULAW

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Xác định nhiệm vụ tiếp theo sau Đại hội XII của Đảng là phải nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Vì vậy, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Mô hình học tập nghị quyết hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị

Chỉ thị cũng nêu rõ các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình từ đó xác định thái độ, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, đồng thời phải coi đây không những là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên mà còn là nhu cầu của cán bộ, đảng viên.

Bám sát quan điểm chỉ đạo đó, chiều ngày 23/9, Đảng ủy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị thảo luận, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là toàn thể đảng viên, các cán bộ chủ chốt là trưởng phó các đơn vị, các Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Ban chấp hành các đoàn thể của trường. Điều đáng chú ý của Hội nghị là cách thức tổ chức của Đảng ủy trường đại học Luật TP. HCM tương đối khác với mô hình “truyền thống” do các đơn vị khác tổ chức là mời báo cáo viên về trao đổi mà Đảng ủy trường đã sáng tạo, chủ động trong việc tổ chức mô hình học tập, quán triệt nghị quyết bám sát với các nhiệm vụ chính trị của nhà trường thông qua việc giao nhiệm vụ cho các chi bộ tổ chức thảo luận và xây dựng tham luận, để trao đổi tại hội nghị.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ

Trước khi hội nghị diễn ra, Đảng ủy đã văn bản phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng chi bộ phụ trách nghiên cứu về các nội dung của tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị như tham luận về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại trường đại học Luật TP. HCM sẽ do Ban Giám hiệu và các Phòng chức năng thực hiện, các Khoa phụ trách các tham luận gắn với chuyên môn của Khoa như: Khoa Luật Thương mại xây dựng tham luận về Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Tăng cường quản lý tài nguyên; Bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Khoa Luật Hành  chính – Nhà nước với  nội dung Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực iện quyền làm chủ nhân dân và Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,… Nội dung của tham luận không chỉ tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề văn kiện đề cập mà yêu cầu bắt buộc đối với từng tham luận là phần kết luận phải đề xuất được những hướng nghiên cứu khoa học có thể triển khai, phát triển tại nhà trường trong thời gian tới.

Với 9 tham luận được trình bày gợi mở nhiều vấn đề cần trao đổi thảo luận cũng như các vấn đề được đoàn chủ tọa đặt ra nhằm phát triển Nhà trường trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề đổi mới phương pháp thi và đánh giá việc học của sinh viên, vấn đề về nâng cao ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên, vấn đề đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên,… đã thu hút nhiều ý kiến tâm huyết và có trách nhiệm của các đảng viên tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Hồng Quỳ, Bí thư Đảng ủy Nhà trường khẳng định: đây sẽ là một trong những cách thức mà nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, căn cứ các tham luận tại hội nghị Đảng ủy sẽ tiếp tục yêu cầu các chi bộ tổ chức thảo luận sâu hơn nữa các nội dung cũng như xây dựng cụ thể chương trình hành động của chi bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung của nghị quyết đặt ra phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ của các khoa, phòng ban trung tâm trong toàn trường.

Trao tặng huy hiệu Đảng và khen thưởng công tác đảng năm 2015

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy nhà trường đã làm Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho các đồng chí Trương Gia Minh, nguyên Trưởng Phòng Thanh tra (chi bộ Tổ chức – Thanh tra) và đồng chí Ngô Đức Tuấn, nguyên Trưởng Phòng Đào tạo (chi bộ Đào tạo – Đào tạo Sau đại học); 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí Trần Hoàng Hải, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng (chi bộ Khoa Luật Dân sự) và đồng chí Phan Văn Tuyến, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Công tác chính trị sinh viên (chi bộ CTCTSV-AQAC-KT).

Và khen thưởng cho 01 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 31 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2015.

 (Bài: An Nguyễn, ảnh: Cảnh Toàn – Ban Truyền thông ULAW)

 

Các tham luận được trình bày tại hội nghị gồm:

1. Tham luận: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng do TS. Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư chi bộ Khoa Luật Dân sự trình bày.

2. Tham luận: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh do PGS.TS. Trần Hoàng Hải, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày.

3. Tham luận: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vàXây dựng, phát triển văn hóa, con người do TS. Trần Thị Rồi, Phó Trưởng Khoa KHCB trình bày.

4. Tham luận: Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa do TS. Hà Thị Thanh Bình, Phó Bí thư chi bộ Khoa Luật Thương mại trình bày.

5. Tham luận: Tăng cường quản lý tài nguyên; Bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai; Ứng phó với biến đổi khí hậu do Ths. Võ Trung Tín, Phó Trưởng Bộ môn Luật Đất đai – Môi trường trình bày.

6. Tham luận: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do TS. Phan Nhật Thanh, Phó Trưởng Khoa Luật HC-NN trình bày.

7. Tham luận: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân do TS. Đỗ Minh Khôi trình bày.

8. Tham luận: Quản lý phát triển xã hội; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới do Ths. Phạm Thái, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Luật Hình sự trình bày.

9. Tham luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế do Ths. Trần Ngọc Hà, Chi ủy viên chi bộ Khoa Luật Quốc tế đại diện trình bày.

 

 

Sáng 17/6, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017. Tại hội nghị, Hội sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu cụm thi đua năm học 2016 – 2017. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Hội sinh viên Trường đạt được danh hiệu này.


Thường trực Hội Sinh viên ULAW (đứng giữa) nhận Cờ dẫn công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố

Theo đánh giá của Hội Sinh viên Thành phố thì trong năm học, điểm mạnh của Hội Sinh viên Trường là có thêm nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hoá tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên yên tâm học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh và hoàn thiện nhân cách;

Năm học 2016 – 2017, Hội sinh viên Trường đã hoàn thành xuất sắc hệ thống chỉ tiêu với nhiều kết quả tiêu biểu như: Giới thiệu được 2586 chỗ trọ cho sinh viên, vận động 969 ca hiến máu trong các đợt hiến máu tình nguyện, giới thiệu 568 việc làm cho sinh viên, giới thiệu 117 chỗ thực tập cho sinh viên. Thành lập 03 Câu lạc bộ - Đội – Nhóm mới, phát triển kết nạp 100% sinh viên là hội viên, công nhận 154 Sinh viên 5 tốt cấp trường, 03 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 4 Sinh viên 5 tốt cấp Thành, 01 Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. 100% cơ sở Hội có tổ chức hoạt động tình nguyện với tổng số ngày tình nguyện: 19100 ngày. Vận động được 162 đề tài NCKH cấp trường, tổ chức 12 cuộc thi học thuật cấp khoa. Tìm kiếm và trao nhiều suất học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi...

Tập thể HSV ULAW chụp hình cùng đ/c Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch HSV Thành phố

Để có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể Ban chấp hành Hội sinh viên trường và toàn thể hội viên, sinh viên toàn trường thì sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự hỗ trợ và phối hợp của các Khoa/Phòng/Trung tâm/ Đoàn trường đã giúp Hội Sinh viên Trường gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Đây cũng là một trong những kết quả xứng đáng để Hội Sinh viên trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Sinh viên vào cuối năm nay.

Bài: Hoàng Sơn- Ban Truyền thông ULAW.

Ảnh: Hội Sinh viên ULAW

Sáng ngày 08/6/2017, tại Hội trường A.1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về thư viện”.

 

NGƯT.GS.TS. Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng nhà trường đã đến tham dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo cho Hội thảo. Ban chủ tọa Hội thảo bao gồm các chuyên gia đầu ngành về luật và thư viện, bao gồm PGS. TS Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ thư viện và TS. Trần Hoàng Nga – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Luật TP.HCM. Ngoài ra, Hội thảo còn có sự tham gia của 30 đơn vị đại diện cho các cơ quan quản lý Nhà nước; Liên hiệp Thư viện các trường đại học phía Nam; giảng viên các trường khối thông tin – thư viện và luật học; lãnh đạo, chuyên viên thư viện các trường đại học, cao đẳng phía Nam.

 

NGƯT. GS. TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Hội thảo tập trung vào một số vấn đề cụ thể nhằm đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Luật Thư viện nói riêng và hoàn thiện khung pháp lý cho các hoạt động về thư viện nói chung. Với tính chất và tầm quan trọng của việc hoàn thiện pháp luật trong hoạt động thư viện, Hội thảo đã nhận được rất nhiều tham luận từ các chuyên gia của cơ quan chủ quản là Vụ Thư viện (Bô Văn hóa – Thể thao và Du lịch), Hội Thư viện Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Luật TP.HCM. Theo đó, Ban Tổ chức đã tuyển chọn các tham luận sau đây để trình bày tại Hội thảo:

 

 1. Những vấn đề đặt ra trong hoàn thiện pháp luật thư viện ở Việt Nam – TS. Vũ Dương Thúy Ngà (Vụ trưởng Vụ Thư viện);
 2. Quản lý nhà nước về thư viện – TS. Phan Nhật Thanh (Phó khoa Luật Hành chính – Nhà nước);
 3. Quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam: Nhìn từ thực tiễn cuộc sống – ThS. Nguyễn Hữu Giới (Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Thư viện VN);
 4. Khung pháp lý về hoạt động thu phí dịch vụ Thư viện – TS. Trần Hoàng Nga (Giảng viên khoa Luật Thương mại); và
 5. Hội đồng thư viện các trường đại học – Một nghiên cứu so sánh –  ThS. Ngô Kim Hoàng Nguyên (Giảng viên khoa Luật Quốc tế)

 

Bên cạnh những thành tự đã đạt được sau gần 20 năm Pháp lệnh Thư viện có hiệu lực, các chuyên gia đã thắng thắn đề cập và đưa ra thảo luận tại Hội thảo những hạn chế, thiếu xót, sự chồng chép và thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn cũng như không đáp ứng được yêu cầu phát triển của khung pháp lý hiện hành về thư viện. Trong đó có các vấn đề nổi cộm bảo gồm: tiêu chuẩn của người làm công tác thư viện, phân loại và phân hạng thư viện, trợ cấp độc hại cho người làm công tác thư viện; đặc biệt là sự chồng chéo về chức năng quản lý của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cũng như với các cơ quan ban nghành khác.

Nhiều vấn đề được đề cập và đưa ra thảo luận tại hội thảo

Về phía Trường Đại học Luật TP.HCM, Nhà trường xem đây là cơ hội và trách nhiệm để đóng góp vào công tác lập pháp, đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt là đối với sự phát triển của nghành thư viện Việt Nam. Kết thúc hội thảo, PGS.TS. Bùi Xuân Hải đại diện Ban chủ tọa đã tổng kết và đưa ra một số kết luận mang tính định hướng cụ thể và mong muốn những trao đổi, thông tin hữu ích trong hội thảo sẽ đóng góp một phần vào quá trình hoàn thiện pháp luật về thư viện hiện nay.

 

Bài: Ngọc Thoa

Ảnh: Thủy Tiên

Ban Truyền thông ULAW

Nhằm sớm hoàn thiện "Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật”.

Toàn cảnh hội thảo

Sáng ngày 21/4/2017, tại phòng A905 Trường Đại học Luật TP.HCM, cơ sở Nguyễn Tất Thành đã diễn ra hội thảo “Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật” với sự chủ trì của GS.TS Mai Hồng Quỳ, PGS.TS Nguyễn Cửu Việt, PGS.TS Nguyễn Cảnh Hợp cùng sự tham gia của các giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM. Đặc biệt, hội thảo còn có sự đóng góp ý kiến, phản biện của TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG Tp.HCM; PGS.TS Phan Trung Hiền, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ; PGS.TS Võ Trí Hảo, Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM.

Tiếp nối hội thảo lần thứ nhất đã được tổ chức trước đó vào ngày 25/8/2016, hội thảo lần này sẽ tiếp tục giải quyết thêm 14 vấn đề về “Lý luận chung về nhà nước và pháp luật” trong Dự thảo "Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật". Các tham luận đi trực tiếp vào các vấn đề đã nêu trong giáo trình. Hội thảo được chia làm 2 phiên với 14 phần trình bày cho 14 bài viết. Trong phần trình bày, tác giả chỉ tập trung vào những nội dung mang tính định hướng cho bài biết như: bài viết tham khảo tài liệu như thế nào, cách tiếp cận các quan điểm ra sao, và vấn đề đó có những điểm mới nào hay không? Phiên thứ nhất đã bàn về 7 bài viết sau:

 •  Bài viết: “Một số học thuyết phổ biến về nhà nước và pháp luật”, tác giả: TS. Phan Nhật Thanh
 •  Bài viết: “Bộ máy nhà nước”, tác giả: TS. Đỗ Minh Khôi
 •  Bài viết: “Hình thức nhà nước”, tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai
 •  Bài viết: “Kiểu nhà nước”, tác giả: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp
 •  Bài viết: “Nhà nước pháp quyền”, tác giả: TS. Đỗ Minh Khôi
 •  Bài viết: “Nhà nước trong hệ thống chính trị”, tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm
 •  Bài viết: “Lãnh thổ quốc gia”, tác giả: TS. Ngô Hữu Phước

Qua 7 phần trình bày, rất nhiều ý kiến của các học giả chuyên môn cũng như các nhà nghiên cứu đã góp ý, phản biện. Quan điểm chung là cần tạo một sự liền mạch, thống nhất xuyên suốt toàn bộ giáo trình. Các tác giả đã ghi nhận và tiếp tục hoàn thiện phần nghiên cứu của mình.

Bài: Bích Trâm; Ảnh: Thái Hảo

Ban truyền thông ULAW

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(08) 39400989
- 141 / 142