joomla contact module

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian: từ 7 giờ 45, thứ Sáu, ngày 21/4/2017

Địa điểm: Phòng A.905 - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh         

7:30 – 7:45

Tiếp đón đại biểu

8:00 – 8:15

Khai mạc hội thảo: GS. TS. Mai Hồng Quỳ

Phiên 1

Chủ tọa:

-          GS. TS. Mai Hồng Quỳ

-          PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt

-          PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

8:15 – 8:30

Bài viết:Một số học thuyết phổ biến về nhà nước pháp luật

Trình bày: TS. Phan Nhật Thanh

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đại học Kinh tế - Luật

-          TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

8:30 – 8:45

Bài viết:Bộ máy nhà nước

Trình bày: TS. Đỗ Minh Khôi

Phản biện:

-          PGS. TS. Phan Trung Hiền, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ

-          ThS. Đỗ Thanh Trung

8:45 – 9:00

Bài viết: Hình thức nhà nước

Trình bày: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phản biện:

-          PGS. TS. Võ Trí Hảo, Khoa Luật, Đại học Kinh Tế

-          ThS. Vũ Thị Bich Hường, ThS. Đặng Thị Thu Trang

9:00 – 9:15

Bài viết: Kiểu nhà nước

Trình bày: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó trưởng khoa, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM

-          ThS. Đặng Thị Thu Trang, TS. Phan Nhật Thanh

9:15 – 9:30

Bài viết: Nhà nước pháp quyền

Trình bày: TS. Đỗ Minh Khôi

Phản biện:

-          PGS. TS. Phan Trung Hiền, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ

-          PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

9:30 – 9:45

Bài viết: Nhà nước trong hệ thống chính trị

Trình bày: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

Phản biện:

-          PGS. TS. Võ Trí Hảo, Khoa Luật, Đại học Kinh tế

-          TS. Đỗ Minh Khôi

9:45 – 10:00

Bài viết: Lãnh thổ quốc gia

Trình bày: TS. Ngô Hữu Phước

Phản biện:

-          ThS. Trần Phú Vinh

-          TS. Trần Thăng Long

10:00 – 10:15

Giải lao

Phiên 2

Chủ tọa:

-          GS. TS. Mai Hồng Quỳ

-          PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt

-          PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm

10:15 – 10:30

Bài viết: Nhà nước và pháp luật trong điều kiện toàn cầu hóa

Trình bày: PGS. TS. Bùi Xuân Hải

Phản biện:

-          TS. Trần Thăng Long

-          TS. Đỗ Minh Khôi

10:30 – 10:45

Bài viết: Nhà nước, pháp luật và cá nhân

Trình bày: TS. Phạm Trí Hùng, PGS. TS. Trần Việt Dũng

Phản biện:

-          PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

-          ThS. Vũ Thị Bích Hường, TS. Đỗ Minh Khôi

10:45 – 11:00

Bài viết: Nghiên cứu so sánh pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia

Trình bày: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện:

-          TS. Đỗ Thị Mai Hạnh

-          PGS. TS. Trần Thị Thùy Dương

11:00 – 11:15

Bài viết: Hệ thống cấu trúc pháp luật

Trình bày: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đại học Kinh tế - Luật

-          ThS. Vũ Thị Bích Hường, TS. Phan Nhật Thanh

11:15 - 11:30

Bài viết: Quan hệ pháp luật

Trình bày: TS. Lê Minh Hùng

Phản biện:

-          PGS. TS. Đỗ Văn Đại

-          TS. Phan Nhật Thanh

11:30 – 11:45

Bài viết: Vi phạm pháp luật

Trình bày: TS. Phan Anh Tuấn

Phản biện:

-          PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

-          TS. Phan Nhật Thanh

11:45 – 12:00

Bài viết: Văn hóa pháp luật

Trình bày: TS. Lê Thị Hồng Vân

Phản biện:

-          TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

-          TS. Phan Nhật Thanh

12:00

Phát biểu bế mạc

 

     

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thi công tháo dỡ và lắp đặt thang máy Nhà A trụ sở Nguyễn Tất Thành

 

            Từ ngày 24/4/2017,  Nhà trường sẽ cho tiến hành công tác tháo dỡ thang máy cũ và lắp đặt thang máy mới tại Nhà A trụ sở Nguyễn Tất Thành. Việc thi công sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu nhằm đảm bảo trong suốt thời gian thi công vẫn luôn có 01 thang hoạt động. Thời gian thi công cụ thể như sau:

          - Thang máy A (thang máy hiện dùng cho sinh viên) sẽ bắt đầu thi công vào ngày 25/4/2017, dự kiến hoàn thành vào 25/5/2017.

          - Thang máy B (thang máy hiện dùng cho cán bộ giảng viên) sẽ bắt đầu thi công vào ngày 25/5/2017, dự kiến hoàn thành vào 25/6/2017.

          Để hạn chế việc thang máy dừng tại quá nhiều tầng, nhà trường sẽ điều chỉnh để thang máy chỉ dừng tại một số tầng sau: G,1,3,5,7,9.

 

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 Lê Trường Sơn

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm 2017 (đợt 3)

 

Phòng QL NCKH & HTQT thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm 2017 (đợt 3) như sau:

-    Nhà trường không giới hạn số lượng đề tài cấp trường được giao thực hiện và sẽ ưu tiên xét chọn đối với những đề tài có tính thực tiễn và giá trị ứng dụng cao; có đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo & hoạt động giảng dạy của Nhà trường.

-    Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng, tính từ ngày có quyết định giao đề tài.

-    Thủ tục đăng ký: chủ nhiệm đề tài gửi 06 bản giấy Thuyết minh đề tài NCKH cấp trường (theo mẫu đính kèm, có đầy đủ chữ ký), kèm bản điện tử của thuyết minh đến Phòng QL NCKH & HTQT. Thời gian gửi Phiếu thuyết minh đề tài NCKH cấp trường để tham gia tuyển chọn: trước ngày 05/9/2017.

Lưu ý:

-    Khuyến khích mời chuyên gia nước ngoài tham gia đề tài NCKH cấp trường;

-    Khuyến khích thực hiện các đề tài nghiên cứu về quyền con người, quyền công dân hoặc lồng ghép vấn đề quyền con người, quyền công dân vào nội dung nghiên cứu của các đề tài khác.

Các vấn đề liên quan đến đăng ký, tuyển chọn, thực hiện đề tài NCKH cấp trường: tham khảo Quy định về việc quản lý và thực hiện đề tài NCKH cấp trường của giảng viên, chuyên viên, người lao động làm việc tại trường ĐH Luật Tp. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1342/QĐ-ĐHL ngày 16/8/2011.

Mọi thắc mắc liên quan hoặc khi cần thay đổi nội dung các thuyết minh đề tài đã gửi, các đơn vị liên hệ Phòng QL NCKH & HTQT, số nội bộ: 120 hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

 

(đã ký và đóng dấu)

 

       TS. Lê Thị Thúy Hương

 

Căn cứ vào Văn bản Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) và Trường Đại học Luật TP.HCM, Nhà trường tiếp tục chiêu sinh khóa học chuyên sâu về sở hữu trí tuệ. 

 

1. Đối tượng học:

Công dân Việt Nam, đã tốt nghiệp đại học.

2. Thời gian đăng ký học: Từ 24/04/2017 – 24/06/2017.

3. Thời gian học: Từ tháng 7/2017 – 12/2017.

Học vào các buổi tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6 ; riêng các môn kỹ năng đăng ký xác lập quyền do chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ giảng dạy sẽ học vào tất cả các buổi tối trong tuần cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật (tuỳ thuộc thời lượng của từng môn học trong nhóm này, lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

4. Nội dung chương trình học:

(i) Pháp luật sở hữu công nghiệp; (ii) Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với sáng chế; (iii) Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp; (iv) Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; (v) Thông tin sở hữu công nghiệp; (vi) Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, (vii) Thương mại hóa tài sản trí tuệ; (viii) Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Các học viên chưa có bằng cử nhân luật sẽ phải tham gia các môn học bổ sung kiến thức về pháp luật, bao gồm:

(i) Lý luận chung về pháp luật; (ii) Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự; (iii) Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính; (iv) Pháp luật thương mại quốc tế  

5. Học phí:

9.000.000 đồng/học viên (đối với học viên đã có bằng cử nhân luật). Học phí tham dự các môn học bổ sung kiến thức về pháp luật đối với các học viên chưa có bằng cử nhân luật sẽ được thông báo cụ thể sau.

6. Đội ngũ giảng viên: 

Các cán bộ có kinh nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ, giảng viên của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia là các đại diện sở hữu công nghiệp.

  1. Chứng chỉ:

Học viên tham gia đầy đủ khóa học và thi đạt các môn học sẽ được cấp chứng chỉ.

8. Ghi danh và liên hệ (trong giờ hành chính):

Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A808,  Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Số 02 – 04 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM.

Điện thoại: 08.39400989 (nhánh 179),  Lê Anh (0985727270)

 

     TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

về việc tổ chức hội sách
“Văn hóa đọc và phong cách sinh viên ULAW”

  

         Nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017,Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ triển khai tổ chứchội sách “Văn hóa đọc và phong cách sinh viên ULAW”từ ngày 26 – 28/04/2017. Trong khuôn khổ của Hội sách sẽ có những hoạt động sau đây được triển khai.

  1.     Hoạt động bán sách giảm giá, tặng sách:

       Bạn đọc sẽ được mua sách giảm giá từ 25-50% giá bìa, riêng giáo trình, tập bài giảng của Nhà trường được giảm đến 30%, với sự tham gia của Nhà sách Fahasa, Công ty Huy Hoàng và NXB Chính trị quốc gia. Ngoài ra bạn đọc còn có cơ hội được tặng một số sách miễn phí.

Thời gian: Từ ngày 26 – 28/04/2017

Địa điểm: Sảnh lầu 1, trụ sở Nguyễn Tất Thành

  1.     Giao lưu Tác giả và Bạn đọc:

       Bạn đọc sẽ được giao lưu với các tác giả có những tác phẩm được đón nhận đông đảo hiện nay:

 1)PGS.TS. Đỗ Văn Đại – Trưởng khoa Luật Dân sự

 2)PGS. TS. Lê Thị Nam Giang – Giám đốc Trung tâm SHTT

 3)Nhà báo Nguyễn Đức Hiển - Tổng thư ký Báo Pháp luật TP.HCM.

     Bạn đọc sẽ có điều kiện đặt câu hỏi và lắng nghe những ý kiến, những điểm nổi bật và độc đáo từ các tác giả về những tác phẩm đã xuất bản của mình cũng như những dự định xuất bản sắp tới. Bạn đọc cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà giá trị khi tham gia giao lưu với tác giả.

Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 26/04/2017

Địa điểm:  Hội trường lầu 10, trụ sở Nguyễn Tất Thành

 3.  Giao lưu và tặng quà khuyến khích với “Bạn đọc thường xuyên” của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 26/04/2017

Địa điểm:  Hội trường lầu 10, trụ sở Nguyễn Tất Thành

  1.     Chụp ảnh lưu niệm với tiểu cảnh trang trí mô hình bằng sách của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Thời gian: Từ ngày 26 – 28/04/2017.

Địa điểm:  A504, trụ sở Nguyễn Tất Thành

         

     Trân trọng!

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 (Đã ký)

 

    Trần Hoàng Nga

 


 

        

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142