joomla contact module

Tung clip nhạy cảm lên mạng, đánh bạn... và nhiều hành vi bạo lực học đường khác không chỉ bị trường xử lý mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem tiếp...

Chiều ngày 17/02, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Đồng chí Mai Hồng Quỳ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã tham dự, chủ trì và làm báo cáo viên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành và hơn 200 đảng viên của Đảng bộ.

Tại hội nghị các đảng viên đã nghe báo cáo viên thông tin tóm tắt kết quả của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, cũng như những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Hồng Quỳ yêu cầu các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên phải thật sự thấm nhuần những nội dung của các nghị quyết lần này, đặc biệt là những nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016

Sau nội dung quán triệt học tập các nghị quyết, Đảng ủy đã tiến hành tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2016. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư đã trình bày báo cáo của Đảng ủy nhấn mạnh: Năm 2016, là năm đầu tiên tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với Trường, trong đó nổi bật là kỷ niệm 20 năm thành lập Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (1996 - 2016). Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Trường tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Thường vụ, tập thể Đảng ủy, sự chấp hành nghiêm túc Điều lệ của các đảng viên và sự quan tâm ủng hộ của tất cả, cán bộ, giảng viên trong toàn trường để thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch của năm, đặc biệt là công tác tổ chức đa dạng các hoạt động kỷ niệm thành lập Trường và cụ thể hóa các nội dung của đề án tổng thể xây dựng trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ sinh viên

Đảng ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá những ưu khuyết điểm đã đạt được, cũng như đề ra một số nội dung sẽ tập trung thực hiện trong năm 2017 như: xây dựng Đề án tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên đến năm 2020; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên; Sắp xếp, cơ cấu lại các chi bộ sinh viên phù hợp về số lượng theo quy định. Tiếp tục điều động các cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm về sinh hoạt và làm nòng cốt tại các chi bộ sinh viên, cũng như xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa chi bộ sinh viên và chi bộ Khoa.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Để ghi nhận các thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được, Đảng ủy cũng đã tiến hành khen thưởng cho 02 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (chi bộ Quản trị - tài chính, chi bộ Khoa Luật Hành chính – Nhà nước) và 33 đảng viên đã đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.


Bài: Thành An

Ảnh: Thanh Lam, Thái Hảo

Ban Truyền thông ULAW

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Xác định nhiệm vụ tiếp theo sau Đại hội XII của Đảng là phải nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Vì vậy, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Mô hình học tập nghị quyết hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị

Chỉ thị cũng nêu rõ các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình từ đó xác định thái độ, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, đồng thời phải coi đây không những là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên mà còn là nhu cầu của cán bộ, đảng viên.

Bám sát quan điểm chỉ đạo đó, chiều ngày 23/9, Đảng ủy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị thảo luận, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là toàn thể đảng viên, các cán bộ chủ chốt là trưởng phó các đơn vị, các Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Ban chấp hành các đoàn thể của trường. Điều đáng chú ý của Hội nghị là cách thức tổ chức của Đảng ủy trường đại học Luật TP. HCM tương đối khác với mô hình “truyền thống” do các đơn vị khác tổ chức là mời báo cáo viên về trao đổi mà Đảng ủy trường đã sáng tạo, chủ động trong việc tổ chức mô hình học tập, quán triệt nghị quyết bám sát với các nhiệm vụ chính trị của nhà trường thông qua việc giao nhiệm vụ cho các chi bộ tổ chức thảo luận và xây dựng tham luận, để trao đổi tại hội nghị.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ

Trước khi hội nghị diễn ra, Đảng ủy đã văn bản phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng chi bộ phụ trách nghiên cứu về các nội dung của tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị như tham luận về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại trường đại học Luật TP. HCM sẽ do Ban Giám hiệu và các Phòng chức năng thực hiện, các Khoa phụ trách các tham luận gắn với chuyên môn của Khoa như: Khoa Luật Thương mại xây dựng tham luận về Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Tăng cường quản lý tài nguyên; Bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Khoa Luật Hành  chính – Nhà nước với  nội dung Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực iện quyền làm chủ nhân dân và Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,… Nội dung của tham luận không chỉ tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề văn kiện đề cập mà yêu cầu bắt buộc đối với từng tham luận là phần kết luận phải đề xuất được những hướng nghiên cứu khoa học có thể triển khai, phát triển tại nhà trường trong thời gian tới.

Với 9 tham luận được trình bày gợi mở nhiều vấn đề cần trao đổi thảo luận cũng như các vấn đề được đoàn chủ tọa đặt ra nhằm phát triển Nhà trường trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề đổi mới phương pháp thi và đánh giá việc học của sinh viên, vấn đề về nâng cao ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên, vấn đề đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên,… đã thu hút nhiều ý kiến tâm huyết và có trách nhiệm của các đảng viên tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Hồng Quỳ, Bí thư Đảng ủy Nhà trường khẳng định: đây sẽ là một trong những cách thức mà nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, căn cứ các tham luận tại hội nghị Đảng ủy sẽ tiếp tục yêu cầu các chi bộ tổ chức thảo luận sâu hơn nữa các nội dung cũng như xây dựng cụ thể chương trình hành động của chi bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung của nghị quyết đặt ra phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ của các khoa, phòng ban trung tâm trong toàn trường.

Trao tặng huy hiệu Đảng và khen thưởng công tác đảng năm 2015

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy nhà trường đã làm Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho các đồng chí Trương Gia Minh, nguyên Trưởng Phòng Thanh tra (chi bộ Tổ chức – Thanh tra) và đồng chí Ngô Đức Tuấn, nguyên Trưởng Phòng Đào tạo (chi bộ Đào tạo – Đào tạo Sau đại học); 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí Trần Hoàng Hải, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng (chi bộ Khoa Luật Dân sự) và đồng chí Phan Văn Tuyến, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Công tác chính trị sinh viên (chi bộ CTCTSV-AQAC-KT).

Và khen thưởng cho 01 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 31 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2015.

 (Bài: An Nguyễn, ảnh: Cảnh Toàn – Ban Truyền thông ULAW)

 

Các tham luận được trình bày tại hội nghị gồm:

1. Tham luận: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng do TS. Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư chi bộ Khoa Luật Dân sự trình bày.

2. Tham luận: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh do PGS.TS. Trần Hoàng Hải, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày.

3. Tham luận: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vàXây dựng, phát triển văn hóa, con người do TS. Trần Thị Rồi, Phó Trưởng Khoa KHCB trình bày.

4. Tham luận: Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa do TS. Hà Thị Thanh Bình, Phó Bí thư chi bộ Khoa Luật Thương mại trình bày.

5. Tham luận: Tăng cường quản lý tài nguyên; Bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai; Ứng phó với biến đổi khí hậu do Ths. Võ Trung Tín, Phó Trưởng Bộ môn Luật Đất đai – Môi trường trình bày.

6. Tham luận: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do TS. Phan Nhật Thanh, Phó Trưởng Khoa Luật HC-NN trình bày.

7. Tham luận: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân do TS. Đỗ Minh Khôi trình bày.

8. Tham luận: Quản lý phát triển xã hội; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới do Ths. Phạm Thái, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Luật Hình sự trình bày.

9. Tham luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế do Ths. Trần Ngọc Hà, Chi ủy viên chi bộ Khoa Luật Quốc tế đại diện trình bày.

 

 

Sự quy tụ của các "chân sút" nghiệp dư là các giảng viên- cán bộ nam của nhà trường đã tạo nên những màn thi đấu vô cùng đẹp mắt.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giải bóng đá nam cán bộ, giảng viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tranh vào ngày 6- 7/11/2016 tại cơ sở Bình Triệu.

Hai đội bóng giao lưu trước giờ thi đấu

Hai đội bóng giao lưu trước giờ thi đấu

Cầu thủ hai đội cống hiến cho người xem những pha tranh bóng khéo léo và đầy kĩ thuật

Niềm vui chiến thắng hiện rõ trên nét mặt, nụ cười, cái bắt tay đồng đội

Nỗ lực chắn bóng của thủ thành trước sự tấn công dồn dập của cầu thủ đối phương

Cú sút phạt quyết định

Giờ giải lao của các cầu thủ sau những giờ thi đấu hết mình

Mọi người tâp trung, chăm chú theo dõi và ủng hộ tinh thần thi đấu cho các đội

Nội dung: Anh Đào, Hoàng Yến
                                                         Hình ảnh: Việt Mĩ, Ngọc Thoa
                                           Biên tập: Yến Nguyễn

Ban truyền thông ULAW

“Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015) đã cố gắng nội luật hóa các điều ước quốc tế nhằm đảm bảo tối đa quyền của người chưa thành niên. Tuy nhiên, chính sách hình sự đối với người chưa thành niên trong quy định của BLHS 2015 còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện…” – ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng – giảng viên Khoa Luật Hình sự đã phát biểu trong bài tham luận của mình. Đây cũng là một trong những vấn đề được lưu tâm nhiều nhất tại hội thảo.

Sáng ngày 06/01/2017 Khoa Luật Hình sự đã tổ chức hội thảo khoa học “Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên” nhằm đưa ra các ý kiến cũng như những góc nhìn về mặt khoa học đối với Bộ Luật Hình sự 2015 xoay quanh những quy định đối với người chưa thành niên. Hội thảo không chỉ có sự tham gia đông đảo của các giảng viên Khoa Luật Hình sự mà còn có sự tham dự của các nghiên cứu sinh, thạc sĩ và sinh viên của trường.

Chủ trì hội thảo là Trưởng khoa – TS. Võ Thị Kim Oanh và Phó trưởng khoa – PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Võ Thị Kim Oanh đã giới thiệu mục tiêu chính của buổi hội thảo là tạo điều kiện để mọi người cùng nhau trình bày ý kiến cũng như đưa ra những đề xuất góp ý dưới góc độ khoa học đối với BLHS 2015 xoay quanh những quy định dành cho người chưa thành niên.

Tại hội thảo, 11 bản tham luận đã được trình bày, bao gồm:

Tham luận 1: “Quy định của pháp luật hình sự quốc tế về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên của NCS. Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Tham luận 2: “Quyền của người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế” của GV. Trần Văn Thượng.

Tham luận 3: “ Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015” của ThS. Lê Vũ Huy.

Tham luận 4: “Miễn trách nhiệm hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của GV. Nguyễn Thị Thùy Dung.

Tham luận 5: “ Bàn về các biện pháp giám sát , giáo dục và biện pháp tư pháp áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2015” của GV. Trần Ngọc Lan Trang.

Tham luận 6: “Hoàn thiện quy định xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi bị kết án trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của ThS. Phan Thị Phương Hiền.

Tham luận 7: “Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên khi áp dụng biện pháp ngăn chặn,  biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015” của NCS. Trịnh Duy Thuyên.

Tham luận 8: “Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi trên cơ sở hướng dẫn của Liên hiệp quốc về tư pháp phục hồi” của TS. Lê Huỳnh Tấn Duy.

Tham luận 9: “Thủ tục tố tụng đối với bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của ThS. Đinh Văn Đoàn.

Tham luận 10: “Một số thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên bị buộc tội theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” của GV. Vũ Thị Quyên.

Tham luận 11: “Thủ tục xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi của tòa án gia đình và người chưa thành niên của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” của GV. Nguyễn Phương Thảo.

11 bản tham luận đã trình bày một cách rõ nét về những quy định về quyền lợi, chế tài riêng dành cho chủ thể của tội phạm, nạn nhân cũng như nhân chứng là người chưa thành niên cũng như đưa ra những góp ý sửa đổi các hạn chế của BLHS 2015 xoay quanh những quy định này dưới góc nhìn khoa học pháp lý.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp sau những tham luận và thảo luận cũng như sự góp ý và giải đáp những thiếu sót, hạn chế về BLHS 2015 từ các các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên giảng dạy trong các lĩnh vực về Luật Hình sự và Tố tụng hình sự.

                        Bài: Thanh Lam; Ảnh: Thái Hảo

Ban Truyền thông ULAW

ban biên tập website
quản trị mạng
(08) 39400989
- 141 / 142