joomla contact module

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 05  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ

“BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA”

----------------------

  1.     Mục đích tổ chức hội thảo

Ngày nay, ô nhiễm, suy thoái môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu, không chỉ đe dọa an ninh cá nhân mỗi con người, mà còn là một trong những nguy cơ lớn đe dọa an ninh quốc gia và sự sống còn của cả xã hội loài người. Ô nhiễm, suy thoái môi trường và những hiểm họa môi trường có thể gây suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, gia tăng bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh. Sự cân đối giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tiến bộ xã hội luôn là bài toán khó đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam đang đứng trước nhiều nguy cơ về môi trường như: biến đổi khí hậu, nước biển dâng là một thách thức lớn, đe dọa nghiêm trọng mục tiêu phát triển bền vững và sinh kế của người dân; tranh chấp tài nguyên nước trong khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột; “xâm lược sinh thái” đe dọa mất cân bằng sinh thái và nguy cơ biến nước ta thành bãi rác công nghiệp ngày càng trở thành hiện thực; “tự hủy diệt” luôn là nhân tố nội tại trực tiếp đe dọa an ninh môi trường quốc gia;…

Những nguy cơ này phần lớn bắt nguồn từ sự hạn chế về chính sách và các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như cơ chế đảm bảo thực hiện. Việc tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện chính sách, hệ thống pháp luật về môi trường trên cơ sở kinh nghiệm các nước; tăng cường năng lực của cơ quan chuyên trách bảo vệ môi trường, thành lập cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh môi trường quốc gia,… là điều cần thiết. 

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế - những vấn đề pháp lý đặt ra” là diễn đàn quan trọng trong việc đa dạng hóa các nội dung giảng dạy pháp luật môi trường VN và quốc tế trong mối tương quan với các lĩnh vực pháp luật thương mại, dân sự, hành chính, hình sự và quốc tế tại Trường ĐH Luật TP. HCM.

Mục tiêu của Hội thảo quốc tế nhằm tạo diễn đàn trao đổi và đối thoại giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia quốc tế và trong nước về các vấn đề về môi trường và tác động của nó dưới góc độ pháp lý đến các hoạt động phát triển; chia sẻ các bài học kinh nghiệm, các thực tiễn tốt cho việc xây dựng và đảm bảo an thực thi pháp luật môi trường; đề xuất các sáng kiến,giải pháp; tăng cường và mở rộng mạng lưới nghiên cứu khoa học về pháp luật môi trường giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.

  1.     Chủ đề Hội thảo

Các chủ đề sẽ được thiết kế theo 2 phiên của Hội thảo:

Phiên thứ 1: Sự tác động của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội, bao gồm các chủ đề:

-        Thực trạng xung đột môi trường ở Việt Nam và vấn đề an ninh môi trường;

-        Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm an ninh môi trường;

-        Pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và tác động của nó đến an ninh môi trường;

-        Pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường;

-        Vai trò của xử lí hành vi vi phạm pháp luật môi trường;

-        Tranh chấp biển Đông và tác động đến môi trường biển ở Việt Nam;

-        Pháp luật về công khai thông tin và quyền tiếp cận thông tin môi trường;

-        Xây dựng cơ quan chuyên trách về an ninh môi trường.

Phiên thứ 2: Sự tác động của môi trường đến phát triển kinh tế, bao gồm các chủ đề:

-        An ninh môi trường với phát triển kinh tế bền vững – những vấn đề pháp lý đặt ra;

-        Kiểm soát nhập khẩu sinh vật ngoại lai;

-        Pháp luật về tiếp cận quyền khai thác, sử dụng thành phần môi trường;

-        Tác động của khai thác nguồn nước quốc tế đến an ninh môi trường ở Việt Nam và những vấn đề pháp lý đặt ra;

-        Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vấn đề đảm bảo an ninh môi trường;

-        Khí hậu biến đổi và tác động của nó đến môi trường và phát triển - những vấn đề pháp lý đặt ra;

-        Liên kết vùng với an ninh môi trường;

-        Tác động của an ninh môi trường đến môi trường đầu tư và những vấn đề pháp lý đặt ra.

  1.     Dự kiến bài tham luận (tối thiểu) của hội thảo: khoảng 20 tham luận, trong đó:
  •            Trường ĐH Luật Tp. HCM: tối thiểu 10 tham luận (dự tính)

-          Khoa Luật Thương mại: 05 tham luận

-          Khoa Luật Quốc tế: 02 tham luận

-          Khoa Luật Dân sự: 01 tham luận

-          Khoa Luật Hành chính – Nhà nước: 01 tham luận

-          Khoa Luật Hình sự: 01 tham luận

-          Khoa Quản trị: 01 tham luận

  •            Chuyên gia ngoài trường:tối thiểu 10 tham luận

-          Chuyên gia trong nước (ngoài trường): 05 tham luận

-          Chuyên gia nước ngoài: 05 tham luận

  1.     Thành phần tham dự:khoảng 100 người, trong đó:

* Khách mời Việt Nam: 30 người

- Đại diện Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp;

- Đại diện Vụ Luật pháp và Điều ước, Bộ Ngoại giao;

- Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Công thương;

- Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế;

- Đại diện Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia Tp. HCM;

- Đại diện Đoàn đại biểu QH Tp. HCM và các tỉnh lân cận...

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM, Sở Tư pháp Tp. HCM, Sở Công thương Tp. HCM, Sở Ngoại vụ Tp. HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM;

- Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư Tp. HCM;

- Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam;

- Đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân Tp. HCM;

- Đại diện một số trường đại học chuyên ngành tài nguyên môi trường, kinh tế và pháp luật;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí.

* Khách mời nước ngoài: 05 - 07 người

Một số giáo sư, chuyên gia từ các trường đại học nước ngoài.

- Một số luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

* Trường ĐH Luật Tp. HCM:

- Giảng viên các khoa Luật Thương mại,Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Hành chính, Luật Hình sự; Quản trị; Khoa học cơ bản.

- Các nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật kinh tế; học viên cao học chuyên ngành Luật Dân sự, luật Kinh tế, Luật Quốc tế các khóa của trường ĐH Luật Tp. HCM.

  1.     Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức

-           Thời gian: 01 ngày, 21 tháng 7 năm 2017.

-           Địa điểm: Hội trường A.1002, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

  1.     Dự kiến lịch trình chuẩn bị tổ chức hội thảo

Thời gian

Nội dung công việc

Người chịu trách nhiệm

30/01/2017 – 28/02/2017

Lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí.

Ban Tổ chức

Họp Ban chuyên môn để xác định chủ đề đặt viết tham luận;

Dự kiến số lượng các bài tham luận trong hội thảo;

Lập chương trình hội thảo (dự kiến).

Ban Chuyên môn

02/5/2017 – 30/6/2017

Mời chuyên gia trong và ngoài trường viết tham luận cho hội thảo

Ban Tổ chức

Ban Chuyên môn

Nhận bài tham luận các chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài:

1/ Nhận abstract: 31/5/2017

2/ Nhận full paper: 30/6/2017

Nhận bài tham luận theo các địa chỉ sau:

PGS.TS Nguyễn Văn Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS Phạm Văn Võ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xây dựng website về hội thảo

Ban Tổ chức

Ban Chuyên môn

Từ 01/7/2017– 15/7/2017

Lựa chọn tham luận sẽ trình bày tại hội thảo;

Thẩm định, biên tập bài viết;

In ấn, đóng quyển;

Lên chương trình hội thảo chi tiết;

Quảng bá hội thảo (công tác truyền thông).

Ban Chuyên môn

21/7/2017

Tổ chức hội thảo

Ban Tổ chức

Ban Chuyên môn

  1.     Công tác tổ chức

Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Luật Tp. HCM.

Các khoa phụ trách chuyên môn: Khoa Luật Thương mại, khoa Luật Quốc tế

Các ban chuyên trách như sau:

STT

Ban chuyên trách

Nhiệm vụ cụ thể

Thành phần

Chức danh

1

Ban tổ chức

Phụ trách tổ chức;

Xin phép tổ chức;

Liên hệ các đơn vị tham dự; tài chính, cơ sở vật chất;

Điều khiển hội thảo theo chủ đề;

Liên hệ mời viết bài và nhận tham luận

GS.TS Mai Hồng Quỳ

Trưởng ban

PGS.TS Bùi Xuân Hải

Phó trưởng ban

PGS.TS Nguyễn Văn Vân

Thành viên

ThS. Huỳnh Thị Thu Trang

Thành viên

2

Ban chuyên môn

Thiết kế chương trình hội thảo;

Xác định chủ đề của các phiên;

Điều khiển hội thảo theo chủ đề.

 

GS.TS Mai Hồng Quỳ

Trưởng ban

PGS.TS Bùi Xuân Hải

Phó trưởng ban

PGS.TS Nguyễn Văn Vân

Thành viên

PGS.TS Phan Huy Hồng

Thành viên

PGS.TS Trần Việt Dũng

Thành viên

PGS.TS Trần Thị Thùy Dương

Thành viên

TS Lưu Quốc Thái

Thành viên

TS. Phạm Văn Võ

Thành viên

TS. Hà Thị Thanh Bình

Thành viên

ThS. Võ Trung Tín

Thành viên

ThS Trần Thị Trúc Minh

Thư ký

3

Ban Dịch thuật

Biên dịch và hiệu đính tài liệu hội thảo

TS. Trần Thăng Long

Trưởng ban

ThS. Phạm Thị Phương Anh

Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Hà

Thành viên

ThS. Phan Lê Chi

Thành viên

4

Ban Thư ký

Ghi chép biên bản hội thảo

ThS. Nguyễn Hoàng Phước Hạnh

Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Thúy

Thành viên

  1. Dự trù kinh phí: từ kinh phí của trường ĐH Luật Tp. HCM

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế “Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế - những vấn đề pháp lý đặt ra”.

 

Nơi nhận:

-  Các đơn vị;

-  Lưu: VT, HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH CÁC BUỔI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 – ĐỢT 2, ngày 12-13/08/2017

 

MÔN THI

 

SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 

 

SỐ THÍ SINH CÓ MẶT

SỐ THÍ SINH VẮNG MẶT

SỐ THÍ SINH VI PHẠM QUY CHẾ THI

Triết học – Logic học

 

         380

 

 

   284 (75%)

 

  96 (26,3%)

 

   02

 

Lý luận về nhà nước và pháp luật

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi 1 (chiều ngày 12/08/2017): Tình hình thi diễn ra bình thường, ngoại trừ 2 thí sinh              vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi.

Buổi 2 (sáng ngày 13/08/2017):

Buổi 3 (chiều ngày 13/08/2017):

TÌNH HÌNH CÁC BUỔI THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT NĂM 2017 - ĐỢT 2

          Ngày 12, 13/08/2017

MÔN THI

SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ

SỐ THÍ SINH CÓ MẶT

SỐ THÍ SINH VẮNG

SỐ THÍ SINH VI PHẠM QUY CHẾ

Triết học – Logic học

 

380

 

284 (75%)

96 (25%)

02 (sử dụng tài liệu trong giờ thi)

Lý luận về nhà nước và pháp luật

 

 380

 

 268 (71%)

 (29%)

 04 (sử dụng tài liệu trong giờ thi)

Ngoại ngữ

 

 

 241 (139 thí sinh được

miễn)

 153 (63%)

 88 (37%)

 không

 

Buổi 1 (chiều 12/8/2017): Tình hình thi bình thường, ngoại trừ 2 thí sinh vi phạm quy chế.

 Buổi 2 (sáng 13/8/2017): Tình hình thi bình thường, ngoại trừ 4 thí sinh vi phạm quy chế. 

 Buổi 3 (chiều 13/8/2017): Tình hình thi bình thường.

                           -HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH-

 

Sáng ngày 12/07/2017, tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế giảng và trao chứng chỉ Khóa đào tạo chuyên sâu về pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT).

Đây là khóa học thứ 4 kể từ năm 2015 (2 khóa mở tại TP. Hồ Chí Minh và 2 khóa mở tại Hà Nội) do Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp tổ chức. Đây là chương trình đào tạo duy nhất chuyên sâu về SHTT tại Việt Nam mà chứng chỉ của chương trình đào tạo có giá trị xem xét như một trong những điều kiện để dự thi ký thi quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp.

Được biết, tham gia giảng dạy cho khóa học này gồm các giảng viên có học vị tiến sĩ đồng thời là chuyên gia trong hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực SHTT của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia của Cục SHTT và các thẩm phán, luật sư chuyên về SHTT.

Mở đầu, trong Báo cáo tổng kết khóa học, PGS.TS. Lê Thị Nam Giang – Giám đốc Trung tâm SHTT của trường, đồng thời là người phụ trách các khóa học, đã điểm lại những nét chính của khóa học, về số lượng học viên, về thời gian, về nội dung chương trình và một số vấn đề khác. Đặc biệt, PGS đã đánh giá cao nỗ lực của các học viên trong hơn 6 tháng và chúc mừng 42 học viên trên tổng số 53 học viên tham dự đã hoàn thành khóa học và được nhận chứng chỉ.

Đại diện cho khóa học, học viên Nguyễn Văn Doanh đã phát biểu, cảm ơn Nhà trường đã mở khóa học, cảm ơn sự tận tâm của PGS.TS. Nam Giang và các thầy cô giáo, đã giúp cho học viên khóa học này những trải nghiệm rất khó quên. Học viên bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác với Trung tâm SHTT, với Nhà trường. 

PSG.TS. Trần Hoàng Hải trao chứng chỉ cho các học viên 

Đến dự lễ, Phó hiệu trưởng Nhà trường – PGS.TS.Trần Hoàng Hải cảm ơn PGS.TS. Lê Thị Nam Giang và cán bộ Cục SHTT đã phối hợp tích cực, nhiệt tình, hiệu quả hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về SHTT, nâng cao thương hiệu Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. PGS cũng mong muốn sự hợp tác lâu dài giữa học viên với Nhà trường. Đồng thời, PGS cũng chia sẻ thêm một số kế hoạch của Nhà trường trong thời gian tới, vừa nâng cao chất lượng đào tạo vừa đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

PGS.TS.Lê Thị Nam Giang trao chứng chỉ cho học viên

Phần cuối của buổi lễ, các học viên vui mừng nhận chứng chỉ. Con đường phía trước họ còn dài và rất nhiều hứa hẹn. Kế hoạch tiếp theo của các học viên sẽ là tham dự kỳ thi đại diện sở hữu công nghiệp, mà chứng chỉ này sẽ là một trong những điều kiện để dự thi; từ đó họ có thể hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực SHTT, một trong những lĩnh vực đang có nhu cầu rất lớn về nhân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam.  

 

                                               Bài: Bích Hà, ảnh: Ban truyền thông ULaw    

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh khóa 8 chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp

 

 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa 8 Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ luật chuyên ngành “Luật Kinh doanh quốc tế và So sánh

Thời gian đào tạo: 01 năm, học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 (18h – 21h)

Bằng cấp: Bằng Thạc sĩ luật chuyên ngành “Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh” do trường ĐH Bordeaux (CH Pháp) cấp. Bằng được công nhận tại tất cả các quốc gia trong Cộng đồng châu Âu.

Các trường tham gia liên kết: ĐH Luật TP.HCM, ĐH Lyon, ĐH Bordeaux, ĐH Toulouse (CH Pháp) và ĐH Libre de Bruxelles (Vương quốc Bỉ).

Học tại: Trường ĐH Luật TP.HCM số 02 Nguyễn Tất Thành Q.4, TP. HCM.

Học phí: 100.000.000 VNĐ/khóa.

Đối tượng tuyển sinh: Cử nhân ngành Luật, Kinh tế, Quản trị, Ngoại ngữ …. Có khóa học trang bị kiến thức luật cơ bản và nâng cao cho học viên chưa có bằng cử nhân Luật và khóa tiếng Pháp tăng cường.

Hồ sơ đăng ký tại Website: www.hcmulaw.edu.vn. Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/06/2017, khai giảng: tháng 09/2017 . Liên hệ: Ms. Phương - Phòng QL NCKH & HTQT (P.902) Trường ĐH Luật TP.HCM – 02 Nguyễn Tất Thành – Q.4 ĐT: (08) 3940.0989 hoặc 0913.115.078, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

 Huỳnh Thị Thu Trang

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142