joomla contact module

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 Về việc đăng ký tham gia Giải thưởng

Công trình nghiên cứu xuất sắc và Bài nghiên cứu về biển Đông năm 2017

 

Phòng QL NCKH & HTQT thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc và Bài nghiên cứu về biển Đông năm 2017 của Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông. Cụ thể như sau:

 1.      Giải thưởng Công trình nghiên cứu xuất sắc về biển Đông:

Đối tượng tham dự: các học giả, nhà nghiên cứu biển Đông trong và ngoài nước.

Cơ cấu giải thưởng, tiêu chí đánh giá, thể lệ tham dự và hồ sơ tham dự: xem trong thông báo số 69/QBĐ-HĐQL của Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông đính kèm.

Thời gian gửi hồ sơ tham dự: trước ngày 31/12/2017.

Cá nhân tham dự Giải thưởng này đăng ký trực tiếp với Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông, đồng thời thông báo cho Phòng QL NCKH & HTQT về việc đăng ký tham dự.

2. Giải thưởng Bài nghiên cứu về biển Đông:

Đối tượng tham dự: sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến biển Đông từ các góc độ giáo dục, lịch sử, pháp lý, quan hệ quốc tế, kinh tế…

Cơ cấu giải thưởng, tiêu chí đánh giá, thể lệ tham dự và hồ sơ tham dự: xem trong thông báo số 71/QBĐ-HĐQL của Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông đính kèm.

Thời gian gửi hồ sơ tham dự: trước ngày 31/12/2017.

Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham dự Giải thưởng này đăng ký trực tiếp với Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu biển Đông, đồng thời thông báo cho Phòng QL NCKH & HTQT về việc đăng ký tham dự.

Mọi thắc mắc liên quan, các đơn vị và cá nhân liên hệ Phòng QL NCKH & HTQT, số nội bộ: 120. Đây là nội dung quan trọng, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường.

Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

ThS Huỳnh Thị Thu Trang

 

Nơi nhận:

-    Các đơn vị;

-    BGH (để b/cáo);

-  Lưu: VT, NCKH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

ThS Huỳnh Thị Thu Trang

 

Sáng ngày 09/06/2017, tại Phòng A905 Trường Đại học Luật TP. HCM, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã tổ chức Hội thảo về chủ đề “Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2005”.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, TS. Phan Nhật Thanh và ThS Nguyễn Mạnh Hùng – đồng Phó trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, ThS. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Ủy viên Thường vụ Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cùng toàn thể giảng viên Khoa, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các lớp.

Phát biểu mở đầu hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Trưởng Ban tổ chức và TS. Phan Nhật Thanh – Phó trưởng Ban tổ chức hội thảo đã nêu lý do của việc tổ chức hội thảo. PGS.TS Vũ Văn Nhiêm nhấn mạnh mục đích hội thảo là triển khai thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2005 đồng thời để tăng cường công tác nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa, tạo điều kiện thuận lợi để các giảng viên được trình bày kết quả nghiên cứu của mình trong việc góp ý hoàn thiện Luật Giáo dục năm 2005.

Buổi hội thảo được chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất dưới sự chủ tọa PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, TS. Đỗ Minh Khôi. Trong phiên thứ hai dưới sự chủ tọa TS. Phan Nhật Thanh, ThS. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

 Phiên thứ nhất, có 4 bài tham luận được trình bày, đó là:

- Tham luận “Một số góp ý về mục tiêu giáo dục trong Luật Giáo dục năm 2005” của ThS. Vũ Thị Bích Hường và ThS. Trần Quang Trung. Đại diện trình bày tham luận, ThS Vũ Thị Bích Hường phân tích những điểm bất hợp lý của mục tiêu giáo dục theo quy định của Luật giáo dục hiện nay…Theo các tác giả, mục tiêu của giáo dục đại học cần phải sửa đổi theo hướng sau: cần phân biệt giữa mục tiêu giáo dục với yêu cầu giáo dục; mục tiêu giáo dục không mang tính bất biến mà gắn liền với quy luật vận động và phát triển của cuộc sống; cần lĩnh hội có chọn lọc mục tiêu giáo dục của các nước có nền giáo dục phát triển; cần viết lại mục tiêu chung nhất của nền giáo dục Việt Nam.

- Tham luận “Một vài góp ý về mục tiêu giáo dục, mục tiêu giáo dục phổ thông” của ThS Nguyễn Thanh Minh. Trong bài tham luận, tác giả đã tập trung phân tích những quy định của Hiến pháp, Luật giáo dục về mục tiêu của giáo dục và mục tiêu giáo dục phổ thông hiện nay. Theo tác giả, chương trình giáo dục phổ thông triển khai mục tiêu giáo dục phổ thông theo quy định Luật giáo dục hiện nay là rất nặng, gây áp lực rất lớn cho học sinh phổ thông, trong khi đó các hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập thay đổi liên tục làm cho học sinh gặp nhiều khó khăn. Theo tác giả, mục tiêu của giáo dục phổ thông là cần phát huy tối đa điểm mạnh và giảm thiểu tối đa điểm yếu của người học mà không phải là phát triển toàn diện học sinh như mục tiêu của Luật giáo dục hiện nay và cần phải tham khảo 4 mục tiêu của giáo dục của Nhật Bản để sửa đổi mục tiêu của Luật giáo dục Việt Nam.

- Tham luận “Mục tiêu giáo dục phổ thông – Một vài kiến nghị hoàn thiện” của ThS. Lê Thị Mơ – ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo. Trong bài tham luận, các tác giả đã phân tích về mục tiêu của giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật giáo dục hiện nay. Theo tác giả, nên đề cao phát triển năng lực cá nhân hơn là phát triển toàn diện như theo quy định Luật giáo dục hiện này, cần phải đặt mục tiêu trọng tâm là phát triển năng lực cá nhân, cần bổ sung thêm mục tiêu về việc đào tạo kỹ năng làm việc nhóm cho giáo dục phổ thông.

- Tham luận “Sửa đổi luật giáo dục trong giai đoạn hiện nay - Phải sát với thị trường lao động” của Thầy Võ Hồng Tú. Theo tác giả có 3 vấn đề cần phải được xem xét, sửa đổi: chưa nâng vấn đề dạy thêm, học thêm lên tầm “luật định”; điều kiện thành lập các trường đại học, cao đẳng còn đơn giản dẫn đến số lượng các trường đại học, cao đẳng được thành lập nhanh chóng trong khoảng thời gian qua; sách giáo khoa thiếu thống nhất. Theo tác giả muốn đổi mới giáo dục cần phải dựa trên những nền tảng sau: tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam; xã hội hóa giáo dục và việc đầu tư cho giáo dục. Tác giả cũng đưa ra bốn kiến nghị sửa đổi Luật giáo dục hiện hành: nâng vấn đề dạy thêm, học thêm lên tầm luật định; cần quy định rõ ràng, chi tiết và nâng điều kiện, tiêu chuẩn thành lập các trường đại học, cao đẳng trong luật nhằm mục đích cho ra đời các cơ sở đào tạo đại học chất lượng hơn; cần quy định lộ trình thay đổi chương trình giáo dục, thi cử để mang tính ổn định; trong việc sửa đổi Luật giáo dục hiện hành, cần phải chú trọng đến sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong phần tranh luận tại phiên thứ nhất, Hội thảo đã nghe nhiều tranh luận sôi nổi để làm rõ các phần tham luận của các tác giả, cụ thể:

- TS. Đỗ Minh Khôi cho rằng cần phải xác định rõ về mục tiêu giáo dục được quy định theo Luật Giáo dục hiện nay là mục tiêu của giáo dục hay mục tiêu của Luật giáo dục. Mục tiêu giáo dục sửa đổi phải cần phải chú trọng đến sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- TS. Đặng Tất Dũng cho rằng mục tiêu giáo dục hiện nay rất chung chung. TS Dũng giới thiệu mục tiêu giáo dục tại Anh quốc rất đơn giản là mục tiêu giáo dục phải phù hợp: phù hợp lứa tuổi, phù hợp khả năng, phù hợp năng lực của trẻ và đáp ứng được bất kỳ năng lực đặc biệt nào của trẻ… Cách thức giáo dục phù hợp với từng cá nhân, từng con người, năng lực cụ thể của từng cá nhân.

- TS. Thái Thị Tuyết Dung: mục tiêu của giáo dục dục phải bảo đảm Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- TS. Phan Nhật Thanh, PGS. TS Vũ Văn Nhiêm, ThS. Vũ Thị Bích Hường, ThS. Nguyễn Thanh Minh, ThS. LS Trần Thị Ngọc Nữ, ThS. Đỗ Thanh Trung trao đổi, tranh luận về mục tiêu của giáo dục có nên khái quát hay cụ thể, phải chú trọng việc xem trọng phát triển năng lực cá nhân của người học.

Phiên thứ 2, có bốn tham luận được trình bày, cụ thể:

- Tham luận “Một số góp ý hoàn thiện Luật Giáo dục” của GV Nguyễn Nhật Khanh. Tác giả đưa ra 7 điểm cần góp ý: hệ thống giáo dục quốc dân là các cấp học mà không phải là hình thức đào tạo như hiện nay; luật giáo dục không cần quy định đầu tư trong giáo dục vì đã được luật đầu tư điều chỉnh; tên gọi của chủ thể quản lý giáo dục nên sửa lại là “ người làm công tác quản lý giáo dục”; về độ tuổi giáo dục phổ thông cần điều chỉnh lại về mặt từ ngữ cho phù hợp; cần bỏ cụm từ “người tàn tật” tại Điều 63 cũng như các điều luật khác có đề cập trong Luật giáo dục và chỉ giữ lại thuật ngữ “người khuyết tật”; Luật Giáo dục cần bỏ quy định về loại hình trường dân lập tại điểm b khoản 1 Điều 48; bỏ quy định giao thẩm quyền thực hiện hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện cho Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo tại đoạn 2 khoản 2 Điều 113 Luật Giáo dục để phù hợp Luật thanh tra năm 2010.

- Tham luận “Một số góp ý về việc sửa đổi Luật Giáo dục năm 2005” của GV Trương Thị Minh Thùy. Với bài tham luận này, tác giả có 3 góp ý: thứ nhất, mục tiêu giáo dục cần căn cứ trên ba mục tiêu chính sau: một là, mục tiêu về kiến thức, kỹ năng cơ bản; hai là, mục tiêu về kỹ năng tư duy khoa học; ba là, mục tiêu về nhân cách và các kỹ năng sống. Thứ hai, bỏ quy định vào độ tuổi vào học các lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Thứ ba, Luật Giáo dục cần bổ sung quy định ai là người chịu trách nhiệm đối với những sai sót trong sách giáo khoa và biện pháp xử lý được đặt ra đối với những chủ thể đó.

- Tham luận “Tiến trình Bologna và những kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc quy định thời lượng giáo dục đại học” của ThS. Nguyễn Đức Hiếu. Tác giả giới thiệu về tiến trình Bologna được ký vào tháng 6 năm 1999, giới thiệu về những ưu và nhược điểm về tiến trình này. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị khi sửa đổi quy định về thời gian đào tạo đại học ở Việt Nam như sau: cần sửa đổi các quy định về thời gian đào tạo theo hướng rút ngắn thời gian đào tạo ở cấp đại học và hợp lý hóa các chương trình đào tạo; việc đào tạo nên thiên về các kỹ năng làm việc, thực hành, hạn chế các phần lý thuyết hàn lâm, quá chuyên sâu theo định hướng của tiến trình Bologna.

- Tham luận “Những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông trong dự thảo mới” của ThS. Nguyễn Văn Trí, GV Nguyễn Thanh Quyên. Tác giả nêu một số điểm mới của dự thảo mới như: Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến thực hiện từ năm học 2018-2019 nhằm đảm bảo học sinh tiếp cận định hướng nghề nghiệp, nhất là lựa chọn ngành học phù hợp sau khi tốt nghiệp phổ thông; dự thảo không quy định thứ tự tuần học cho từng môn mà chỉ quy định số tiết mỗi môn cần đạt trong năm; dự thảo không đóng khung trong một bộ sách giáo khoa mà áp dụng chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách"; Dự thảo đã đặt ra phẩm chất cần hình thành, phát triển ở học sinh gồm 16 từ sau: nhân ái, khoan dung; chuyên cần, tiết kiệm; trách nhiệm, kỷ luật; trung thực, dũng cảm; Dự thảo bỏ môn Lịch sử ở cấp 01; Dự thảo đã có những quy định mới về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; một trong những trọng tâm của đổi mới chương trình phổ thông chính là sự thay đổi về phương pháp giáo dục; điểm mới đặc biệt trong Dự thảo chương trình là trong tương lai, để được cấp bằng tốt nghiệp THPT, học sinh không phải trải qua kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay mà việc xét tốt nghiệp sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá định kỳ do chính trường THPT tổ chức thực hiện. Đồng thời nhóm tác giả cũng phân tích các điểm hạn của Dự thảo chương trình này nên cần phải được xem xét cẩn trọng trước khi được thông qua.

Tại phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu tiếp tục có những trao đổi và tranh luận về những nội dung quan trọng của Luật giáo dục như: độ tuổi vào học giáo dục phổ thông, việc sử dụng sách giáo khoa chung và chương trình giảng dạy.

Ngoài 8 bài tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, còn có các bài tham luận được đăng vào Kỷ yếu của các tác giả TS. Cao Vũ Minh, ThS. Đỗ Thanh Trung, ThS. Lê Thị Thu Thảo, GV Vũ Thị Ngọc Dung và ThS. Nguyễn Quốc Ninh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, ThS. Phạm Thị Phương Thảo, GV Trần Thị Thu Hà B, GV Võ Tấn Đào.

Sau hơn 04 giờ làm việc tích cực và hiệu quả, PGS. TS Vũ Văn Nhiêm thay mặt Ban tổ chức Hội thảo kết luận: trong phiên thứ nhất, buổi Hội thảo đã làm rõ những luận điểm, luận cứ về việc sửa đổi các vấn đề quan trọng của Luật Giáo dục như mục tiêu giáo dục, vấn đề dạy thêm, học thêm, phân tầng trong giáo dục; phiên thứ hai các đại biểu đã góp ý sửa từng điều luật nhằm góp phần hoàn thiện các chế định của Luật giáo dục năm 2005. PGS. TS Vũ Văn Nhiêm hi vọng các đại biểu, thầy, cô và các em sinh viên tham dự hội thảo tiếp tục nghiên cứu để có những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc sửa đổi đạo luật quan trọng này trong thời gian tới.

 Hội thảo kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

                                                                                                                                                                                               Theo Khoa Luật Hành chính-Nhà nước

 

 

 

Ngày 09/08/2017, đội tuyển Moot của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2017 gồm 5 sinh viên cùng với giảng viên Ngô Nguyễn Thảo Vy, Khoa Luật Quốc tế, đến Seoul tham dự cuộc thi FDI International Arbitration Moot Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (FDI Moot) năm 2017.

Sau 3 tháng nỗ lực, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Ngô Nguyễn Thảo Vy, đội tuyển đã hoàn tất vòng thi viết bài bào chữa tóm tắt (brief pleadings) và tiếp tục tham dự phần thi tranh tụng diễn ra từ ngày 10 - 12/08/2017.

Cuộc thi FDI International Arbitration Moot là cuộc thi tranh tụng về Luật Đầu tư quốc tế, được chia thành hai vòng thi là cấp khu vực và cấp quốc tế. Sau hai phần thi viết bài bào chữa tóm tắt và tranh tụng, sáu đội thi có điểm số cao nhất của vòng thi khu vực Thái Bình Dương; bốn đội thi có điểm số cao nhất của vòng thi khu vực Nam Á và hai đội thi có điểm số cao nhất của khu vực Châu Phi sẽ được tham gia vòng thi quốc tế được tổ chức tại Buenos Aires. FDI Moot cũng là cơ hội để sinh viên Luật vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn, đặc biệt là khả năng tranh biện, lập luận sắc bén theo mô hình tranh tụng quốc tế.

Đội tuyển Moot của Trường Đại học Luật TP.HCM năm nay bao gồm 5 thành viên: Lê Trần Đức Huy (HC 39), Trần Thị Thúy Vy (CLC 40E), Phạm Thùy Mai Trinh (CLC 40A), Nguyễn Hữu Hoàng Việt (CLC 40A), Lương Hoàng Quý (QTL 38). Đội sẽ phải tranh tài với 25 đội tuyển đến từ các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khác để được chọn vào vòng thi quốc tế. Vào ngày 9/8/2017, đội tuyển cũng đã tham dự hội thảo “Quá trình tiến hoá của Trọng tài Đầu tư: Thách thức, khuyến nghị và hệ quả (“Evolution of Investment Arbitration: Challenges, Proposals and Implications”) được tổ chức bởi Ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) để chuẩn bị trước thềm cuộc thi.

Đội tuyển Moot năm nay rất vinh dự nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ban giám hiệu và các thầy cô trong trường. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi đội cũng nhận được sự tài trợ quý báu của Công ty Luật Baker McKenzie danh tiếng và tư vấn từ những cựu thành viên của đội tuyển Moot các năm trước.

 

“Trước yêu cầu mới, trước nhiệm vụ mới, trong giai đoạn mới, Hội Cựu chiến binh không chỉ dừng lại ở hội thảo về Hiến pháp, hội thảo về Biển Đông, không chỉ dừng lại ở Luật Biển…mà phải có mặt ở mọi lúc mọi nơi để phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, tạo nên sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường”.

 Sáng ngày 07/3/2017, tại Phòng truyền thống Nhà trường, Hội Cựu chiến binh trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) với chủ đề: “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”: Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần tích cực vào sự phát triển vững mạnh của Nhà trường.

Tham gia Đại hội có PGS.TS. Trần Hoàng Hải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trung tá Nguyễn Văn Soạn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 4, ThS. Phan Văn Tuyến – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường và sự có mặt đầy đủ các thành viên của Hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Văn Nhiêm - Chủ tịch BCH Hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã trình bày Dự thảo Báo cáo, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, kiểm điểm hoạt động của BCH Hội nhiệm kỳ 2012-2017, thảo luận, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại hội đã góp ý, thảo luận sôi nổi, thông qua Báo cáo về việc tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, kiểm điểm hoạt động của BCH Hội nhiệm kỳ 2012-2017, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 gồm 3 đồng chí: đồng chí Vũ Văn Nhiêm, đồng chí Đặng Đình Thành và đồng chí Ngô Hữu Phước.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2017 – 2022)

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hoàng Hải nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật TP.HCM phải giữ vững bản lĩnh chính trị trong bối cảnh đất nước vẫn còn khó khăn, Nhà trường còn nhiều việc cần giải quyết. Hội Cựu chiến binh là hạt nhân về tinh thần cho toàn bộ hoạt động của Nhà trường. Những mục tiêu, phương hướng đưa ra phải gắn bó chặt chẽ với hoạt động của Nhà trường. Trước yêu cầu mới, trước nhiệm vụ mới, trong giai đoạn mới, Hội Cựu chiến binh không chỉ dừng lại ở Hội thảo về Hiến pháp, về Biển Đông, không chỉ dừng lại ở Luật Biển… mà phải có mặt ở mọi lúc mọi nơi để phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, tạo nên sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường.…

Bế mạc Đại hội, thay mặt cho BCH Hội nhiệm kỳ mới, đồng chí Vũ Văn Nhiêm bày tỏ: với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội Cựu chiến binh sẽ tận tâm, tận lực thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm bế mạc đại hội

Bài: Anh Đào - Văn Nhiêm

Ảnh: Thái Hảo

Ban Truyền thông ULAW

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

“CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP”

----------

 1.     Mục đích tổ chức hội thảo

Một trong những giá trị tiến bộ của Luật Giáo dục đại học 2012 là trao quyền tự chủ cho các đại học. Để cụ thể hóa chủ trương này, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP năm 2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Luật Phí và lệ phí 2015 bắt đầu có hiệu lực từ năm ngân sách 2017.

Những văn bản pháp luật nói trên chỉ là những nền tảng pháp lý ban đầu cho hoạt động tài chính đại học công lập. Để hoạt động tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính tại các đại học công lập một cách hiệu quả phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và đổi mới nhận thức và cơ chế  thực hiện pháp luật về hoạt động tài chính của đại học công lập.

 Hội thảo này được tổ chức nhằm tập hợp các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và các chuyên gia quản lý, điều hành trong lĩnh vực giáo dục đại học để có cái nhìn toàn diện, khoa học và khách quan về khung pháp luật điều chỉnh hoạt động tài chính của trường đại học công lập; tìm kiếm các mô hình, giải pháp hiệu quả trong hoạt động tài chính các trường đại học công lập.

Do vậy, mục tiêu cụ thể của hội thảo bao gồm:

Một là, thảo luận các nội dung pháp lý cơ bản về hoạt động tài chính của các đại học công lập trong xu thế tự chủ đại học và trong điều kiện xã hội hóa giáo dục, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ tạo lập, phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính của trường đại học công lập;

Hai là, nhận diện các bất cập, tìm kiếm các cơ chế, giải pháp pháp lý để góp phần thực hiện thành công cơ chế tự chủ tài chính các trường đại học công lập nói chung  và thực hiện thành công Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh  do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-TTg  ngày 18/4/2017.

Ba là, tập hợp các  luận cứ khoa học phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học liên quan hoạt động tài chính;

Cuối cùng, Hội thảo này nhằm tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài trường, các nhà quản trị đại học trao đổi, kết nối các quan điểm khoa học và thực tiễn về chế độ pháp lý hoạt động tài chính của trường đại học công lập.

 1.     Các nội dung chính của Hội thảo (chủ đề các tham luận chỉ mang tính gợi ý)

Phiên 1: Chế độ pháp lý vê hoạt động tài chính của đại học công lập

 1.     Hoàn thiện quy chế pháp lý cho hoạt động tài chính của trường đại học công lập (trong xu thế tự chủ đại học và bối cảnh xã hội hóa giáo dục).
 2.     Mô hình hoạt động tài chính của trường đại học công lập - Nghiên cứu so sánh (với hoạt động tài chính của công ty/ với đơn vị sự nghiệp khác/ với đại học tư thục/ với đại học ở nước ngoài).
 3.     Nguồn lực tài chính để các đại học công lập Việt Nam thực hiện thành công sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 4.     Cơ sở kinh tế - xã hội - pháp lý để xây dựng chính sách học phí tại các trường đại học công lập
 5.     Cơ chế pháp lý để chia sẻ kinh phí đào tạo giữa nhà nước, xã hội và người học trong bối cảnh hiện nay
 6.     Quy trình lập, phân bổ dự toán NSNN cho giáo dục đại học công lập.
 7.     Cơ chế phân cấp quản lý ngân sách giáo dục đại học công lập.
 8.     Chế độ pháp lý về hoạt động kế toán, kiểm toán đối với các đại học công lập.

Phiên 2: Cơ sở pháp lý cho hoạt động tự chủ tài chính các đại học công lập

 1.     Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả tự chủ đại học trong lĩnh vực tài chính.
 2. Giải pháp pháp lý để các đại học công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính.
 3. Mối quan hệ giữa hoạt động tự chủ tài chính với các nội dung tự chủ khác được quy định tại NĐ 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp.
 4.  Quy chế pháp lý về các khoản thu của trường đại học công lập tự chủ tài chính.
 5.  Quy chế pháp lý các khoản chi của các trường đại học công lập tự chủ tài chính.
 6.  Nghĩa vụ tài chính của các trường đại học công lập tự chủ tài chính
 7.  Nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động tài chính của trường đại học công lập tự chủ tài chính.
 8.  Quy chế pháp lý để thực thi nguyên tắc minh bạch trong hoạt động tài chính tại các đại học công lập tự chủ tài chính.

Phiên 3: Các kiến nghị sửa đổi Luật Giáo dục đại học 2012 liên quan đến hoạt động tài chính

 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để  sửa đổi các quy định pháp luật về hoạt động tài chính trong Luật Giáo dục đại học
 2. Những bất cập trong Luật Giáo dục đại học kìm hãm quá trình tự chủ của các đại học công lập
 3. Dự báo tác động các quy định pháp luật về tự chủ tài chính trong lĩnh vực giáo dục đại học
 4. Các bất cập và nội dung cần sửa đổi trong Luật Giáo dục đại học liên quan đến hoạt động tài chính của đại học công lập.

3. Dự kiến số bài tham luận: khoảng 14 tham luận

3.1. Các nhà khoa học, chuyên gia ngoài trường: 04 tham luận

3.2. Trong trường:

-Khoa Luật Thương mại: tối thiểu 04 tham luận

-Khoa Quản trị: tối thiểu 2 tham luận

-Các khoa Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Hành chính: tối thiểu 01 tham luận /khoa

-Phòng Tài chính - Kế toán: tối thiểu 01 tham luận

 4. Thành phần tham dự dự kiến:

4.1 Ngoài trường:

-Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo (Vụ pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính)

-Đại diện Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp)

-Văn phòng phía Nam – Bộ GD&ĐT

-Đại diện các trường Đại học công lập phía Nam

-Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập

-Sở Tài chính Tp. HCM, Sở Giáo dục Tp. HCM

-Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. HCM

-Các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính đại học

4.2 Trong trường:

-BGH, Thành viên Hội đồng trường

-Thành viên các tổ công tác triển khai đề án trường tự chủ

-Giảng viên Khoa Luật TM, Khoa Quản trị (không có giờ giảng)

-Chuyên viên các phòng HC-TH, Tài chính - Kế toán

-Giảng viên các khoa, NCS, HV cao học

5. Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến:

-          Thời gian: 01 buổi sang, thứ Năm ngày 15 tháng 6 năm 2017

-          Địa điểm: Hội trường A1002, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

6. Dự kiến lịch trình chuẩn bị tổ chức hội thảo

Thời gian

Nội dung công việc

Người chịu trách nhiệm

15/4/2017 đến 09/5/2017

Lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí.

Ban Tổ chức

Họp Ban chuyên môn để xác định chủ đề, số lượng các bài tham luận trong hội thảo; Lập chương trình hội thảo.

Ban Chuyên môn

Gửi thư mời viết tham luận đến các chuyên gia.

Ban Chuyên môn

05/6/2017

Hạn cuối nhận bài tham luận của các chuyên gia.

Nhận tóm tắt tham luận, phản biện theo các địa chỉ sau:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05/6/ đến 10/6/2017

BTC gửi và nhận lại phản biện từ bài viết được gửi phản biện chéo

10/6/017

Lên danh sách khách mời

Gửi thư mời đại biểu dự hội thảo

Theo dõi, liên hệ đại biểu tham dự

Ban Tổ chức

11/6/2017

Họp Ban chuyên môn biên tập các bài tham luận trong nước đã nhận; lựa chọn những bài tham luận sẽ trình bày tại hội thảo; lên chương trình chi tiết

Ban Chuyên môn

13/6/2017

In ấn, đóng quyển

Ban Tổ chức

15/6/2017

Tổ chức hội thảo

Ban Tổ chức

 1.     Công tác tổ chức

STT

Ban chuyên trách

Nhiệm vụ cụ thể

Thành phần

Chức danh

1

Ban Tổ chức

Phụ trách tổ chức;

Liên hệ các đơn vị tham dự; tài chính, cơ sở vật chất

GS.TS Mai Hồng Quỳ

Trưởng ban

PGSTS Bùi Xuân Hải

Thành viên

PGS TS Trần Hoàng Hải

Thành viên

PGS TS Nguyễn Văn Vân

Thành viên

TS Nguyễn Thị Thủy

Thành viên

ThS Huỳnh Thị Thu Trang

Thành viên

2

Ban Chuyên môn

Thiết kế chương trình hội thảo;

Xác định chủ đề của các phiên;

Điều khiển hội thảo theo chủ đề;

Liên hệ mời viết bài và nhận tham luận;

PGS TS Bùi Xuân Hải

Trưởng ban

PGS TS Nguyễn Văn Vân

P. Trưởng ban

TS Nguyễn Thị Thủy

Thành viên

PGS TS Phan Huy Hồng

Thành viên

TS Phan Thị Thành Dương

Thành viên

ThS Trần Minh Hiệp

Thư ký

ThS Nguyễn Hương Ly

Thư ký

 1.     Kinh phí: từ kinh phí dành cho hoạt động NCKH của Trường ĐH Luật Tp. HCM

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thảo “Chế độ pháp lý về hoạt động tài chính của trường đại học công lập”.

 

Nơi nhận:

-    Các đơn vị;

-    Lưu: VT, NCKH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS TS Bùi Xuân Hải

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142