joomla contact module

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017    

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Hội thảo quốc tế

“Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017"

Tháng 12/2017, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý các Chương trình hợp tác với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tổ chức Hội thảo quốc tế “Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017”.

Thời gian: từ 7:30, thứ Tư, ngày 06 tháng 12 năm 2017 (01 buổi sáng)

Địa điểm: Hội trường A1002, Trường ĐH Luật Tp. HCM, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong trường để đăng ký tham dự Hội thảo. Các giảng viên tham dự Hội thảo sẽ được quy đổi về hoạt động nghiên cứu khoa học vào cuối năm học (tối đa 10 tiết/ buổi).

Đăng ký tham dự vui lòng gửi đến Phòng QL NCKH & HTQT trước 9h ngày 05/12/2017, qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trân trọng./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký và đóng dấu)

                                ThS Huỳnh Thị Thu Trang

 

 

 

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142