joomla contact module

GIỚI THIỆU TỌA ĐÀM KHOA HỌC

“LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2010: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG”

          1. Mục đích tổ chức tọa đàm

Luật thi hành án hình sự được thông qua ngày 17/6/2010 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Sự ra đời của Luật Thi hành án hình sự đánh dấu một bước phát triển mới, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về tư pháp hình sự của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, vững chắc cho việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng đã cho thấy một số quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có những hạn chế, thiếu sót nhất định, chưa theo kịp sự phát triển của xã hội.

Bên cạnh đó vào năm 2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua 04 đạo luật quan trọng bao gồm: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Các đạo luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2018 và khi đó một số quy định của Luật thi hành án hình sự trở nên thiếu đồng bộ hoặc mâu thuẫn. Chính vì vậy, theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV thì Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự ở kỳ họp thứ 5. Trước tình hình đó, việc đánh giá tổng thể các quy định của Luật thi hành án hình sự trên cơ sở tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu luật học, những người làm công tác thực tiễn là rất cần thiết.

Vì những lý do trên, Khoa Luật hình sự sẽ tổ chức một tọa đàm khoa học cấp Khoa với chủ đề “Luật Thi hành án hình sự năm 2010: Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung”. Tọa đàm được thực hiện nhằm các mục đích sau:

-         Thứ nhất, phân tích và đánh giá một số quy định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực trạng áp dụng;

-         Thứ hai, tìm ra những hạn chế, bất cập của một số quy định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-         Thứ ba, đề xuất các phương hướng, kiến nghị cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2010, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các đạo luật mới trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

          2. Nội dung của tọa đàm

Tọa đàm tập trung nghiên cứu và thảo luận các nhóm vấn đề sau đây:

-         Thứ nhất, các nguyên tắc của luật thi hành án hình sự.

-         Thứ hai, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo đối với phạm nhân là các đối tượng đặc biệt: người chưa thành niên, phụ nữ.

-         Thứ ba, các quyền con người của phạm nhân, người bị kết án tử hình như: quyền kết hôn, ly hôn, hiến mô, hiến tạng,…

-         Thứ tư, trình tự, thủ tục xem xét việc áp dụng các biện pháp khoan hồng đối với phạm nhân như: hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

-         Thứ năm, trình tự, thủ tục thi hành một số hình phạt, biện pháp tư pháp: cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, giáo dục tại trường giáo dưỡng,…

-         Thứ sáu, kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án hình sự.

-         Thứ bảy, tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

-         Thứ tám, nội luật hóa quy định của các điều ước quốc tế có liên quan trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

-         Thứ chín, vấn đề xã hội hóa hoạt động thi hành án hình sự.

3. Thành phần tham dự tọa đàm

Thành phần chính tham dự tọa đàm sẽ bao gồm:

-         Giảng viên: Khoa Luật hình sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI

-         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

-         Sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh

4. Thời gian, địa điểm tổ chức tọa đàm

-           Thời gian        : ngày 15/11/2017

-           Thời lượng      : 1 buổi (bắt đầu lúc 8 giờ)

-           Địa điểm         : Phòng A905, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Tọa đàm là cơ hội trao đổi học thuật giữa các giảng viên, sinh viên, những người làm công tác thực tiễn liên quan đến lĩnh vực thi hành án hình sự. Qua đó, góp phần bổ sung kiến thức lý luận và thực tiễn về pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và áp dụng pháp luật. Đặc biệt sẽ có các tham luận đề cập và phân tích quy định của pháp luật một số nước với ý nghĩa là những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án hình sự trong tương lai.

Khoa Luật hình sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự và hoan nghênh tất cả mọi người đến tham dự buổi tọa đàm khoa học này.

 

TS. Lê Huỳnh Tấn Duy

 

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142