joomla contact module

                 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số            /TB-ĐHL                                      TP.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc mở dịch vụ hỗ trợ học liệu cho sinh viên 

           

Để tiết kiệm chi phí học liệu và tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng được nguồn học liệu chính thức, hợp pháp với chi phí thấp nhất, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, trung tâm Học Liệu phối hợp với trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ Sinh viên sẽ mở dịch vụ hỗ trợ học liệu cho sinh viên thông qua hình thức mua lại, tiếp nhận, tặng , trao đổi  giáo trình, tập bài giảng và học liệu mà cán bộ, giảng viên, sinh viên đã sử dụng  như sau:

1. Mua lại học liệu đã sử dụng:

Trung tâm Học liệu sẽ mua lại giáo trình, tập bài giảng, học liệu hợp pháp, không rách nát, mất trang, phù hợp với chương trình đào tạo của Nhà trường và vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng được, cụ thể là:

- Giáo trình , tập bài giảng của Nhà trường biên soạn, xuất bản, in ấn và phát hành: Giá mua tối đa: 50 đồng/ trang.

- Sách chuyên khảo, tham khảo: Giá mua tối đa: 30 đồng/ trang;

2. Tiếp nhận giáo trình, tập bài giảng, học liệu do cán bộ, giảng viên, sinh viên tặng cho sinh viên hay đăng ký trao đổi học liệu giữa các khoá.

Trung tâm Học liệu sẽ tổng hợp và chuyển cho Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ Sinh viên tặng lại cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

3. Địa điểm giao dịch:

- Trung tâm Học liệu trường Đại học Luật Tp.HCM, C102 - số 02 Nguyễn Tất Thành – P.12- Q.4- Tp.HCM; website: http://nhasach.hcmulaw.edu.vn

- Nhà sách cơ sở Bình Triệu: 123 Quốc lộ 13- Hiệp Bình Chánh- Thủ Đức- Tp.HCM.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Huỳnh Tiến Dũng - Trung tâm Học Liệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel. 0973 776 711.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu (để báo cáo);

- Giảng viên, sinh viên,TTHL, TTQHDN-HTSV  (để thực hiện)

- Lưu VT, TTHL

         TL.HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142