joomla contact module

THÔNG TIN HỘI THẢO QUỐC TẾ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỚI ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA

……………………….

Ngày nay, ô nhiễm, suy thoái môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu, không chỉ đe dọa an ninh cá nhân mỗi con người, mà còn là một trong những nguy cơ lớn đe dọa an ninh quốc gia và sự sống còn của cả xã hội loài người. Ô nhiễm, suy thoái môi trường và những hiểm họa môi trường có thể gây suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, gia tăng bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh. Sự cân đối giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tiến bộ xã hội luôn là bài toán khó đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam đang đứng trước nhiều nguy cơ về môi trường như: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, “xâm lược sinh thái” đe dọa mất cân bằng sinh thái, tranh chấp tài nguyên nước trong khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột… Những nguy cơ này phần lớn bắt nguồn từ sự hạn chế về chính sách và các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như cơ chế đảm bảo thực hiện. Việc tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện chính sách, hệ thống pháp luật về môi trường trên cơ sở kinh nghiệm các nước; tăng cường năng lực của cơ quan chuyên trách bảo vệ môi trường… là điều cần thiết. 

Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế - những vấn đề pháp lý đặt ra”nhằm tạo diễn đàn trao đổi và đối thoại giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia quốc tế và trong nước về các vấn đề về môi trường và tác động của nó dưới góc độ pháp lý đến các hoạt động phát triển. Hội thảo cũng là dịp chia sẻ các bài học kinh nghiệm, các thực tiễn tốt cho việc xây dựng và đảm bảo an thực thi pháp luật môi trường; đề xuất các sáng kiến, giải pháp; tăng cường và mở rộng mạng lưới nghiên cứu khoa học về pháp luật môi trường giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, học giả về luật môi trường, luật môi trường quốc tế và các lĩnh vực có liên quan đến từ Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo sẽ diễn ra tại Hội trường A1002, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh trong 01 ngày (22 tháng 9 năm 2017) với 2 phiên:

-          Phiên thứ 1: Sự tác động của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội

-          Phiên thứ 2: Sự tác động của môi trường đến phát triển kinh tế

         

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142