joomla contact module

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển sinh viên khóa 42 (khóa tuyển sinh năm 2017) vào học các lớp

thuộc Chương trình đào tạo đặc biệt năm học 2017-2018

 

Theo kế hoạch, ngày 09/9/2017 Nhà trường đã tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh, xét tuyển sinh viên khóa 42 ngành Luật, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh có nguyện vọng đăng ký vào học các lớp Chất lượng cao, nay Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét tuyển vào học các lớp Chất lượng cao năm học 2017-2018 như sau:

1. Kết quả kiểm tra tiếng Anh: Có bảng kết quả ở http://daotao.hcmulaw.edu.vn/

2. Kết quả xét tuyển vào các lớp Chất lượng cao: có bảng kết quả ở http://daotao.hcmulaw.edu.vn/

2.1. Chất lượng cao ngành Luật: có 199 sinh viên đăng ký xét tuyển. Trong đó, có 185 sinh viên trúng tuyển và 14 sinh viên không trúng tuyển. Kết quả trúng tuyển vào các lớp được xác định dựa trên điểm kiểm tra tiếng Anh sinh viên đạt được (theo thang điểm đánh giá tương đương TOEIC của VASS), cụ thể:

- Lớp Chất lượng cao ngành Luật, nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế: có 103 sinh viên trúng tuyển (có điểm tiếng Anh đạt từ 400 điểm TOEIC trở lên hoặc được miễn kiểm tra tiếng Anh), được bố trí làm 02 lớp (CLC42A và CLC42B);

- Lớp Chất lượng cao ngành Luật, nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp: có 17 sinh viên trúng tuyển (có điểm tiếng Anh đạt từ 300 điểm TOEIC trở lên hoặc được miễn kiểm tra tiếng Anh), được bố trí làm 01 lớp (CLC42D);

- Lớp Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp: có 31 sinh viên trúng tuyển (xét tuyển) được bố trí làm 01 lớp (AUF42);

- Lớp Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật: có 34 sinh viên trúng tuyển (xét tuyển) được bố trí làm 01 lớp (CJL42).

2.2. Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật: có 43 sinh viên đăng ký xét tuyển. Trong đó, có 41 sinh viên trúng tuyển (có điểm tiếng Anh đạt từ 350 điểm TOEIC trở lên hoặc được miễn kiểm tra tiếng Anh) và 02 sinh viên không trúng tuyển, được bố trí làm 01 lớp - CLC42(QTL).

2.3. Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh: có 20 sinh viên đăng ký xét tuyển. Trong đó, có 10 sinh viên có điểm tiếng Anh đạt từ 350 điểm TOEIC trở lên hoặc được miễn kiểm tra tiếng Anh và 10 sinh viên chưa đạt điểm theo quy định. Tuy nhiên, do số lượng ít nên Nhà trường chưa thể bố trí và tổ chức lớp học. Vì vậy, những sinh viên đã kiểm tra tiếng Anh trước mắt sẽ theo học tại lớp đại trà.

3. Địa điểm học của sinh viên các lớp Chất lượng cao khóa 42: có lịch học ở http://daotao.hcmulaw.edu.vn/

Thống kê theo nguyện vọng đăng ký của 226 sinh viên trúng tuyển vào các lớp Chất lượng cao (ngành Luật và ngành Quản trị - Luật) cho thấy: có tới 202 sinh viên đăng ký học tại cơ sở 1 - Nguyễn Tất Thành (89.39%) và chỉ có 24 sinh viên có nguyện vọng học tại cơ sở 2 - Bình Triệu (chiếm 10.61%). Cụ thể:

- Chỉ có 13/103 sinh viên đăng ký vào học theo chương trình Chất lượng cao ngành Luật, nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế đăng ký học tại cơ sở 2 - Bình Triệu (12.62%);

- Chỉ có 11/41 sinh viên đăng ký vào học theo chương trình Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật đăng ký học tại cơ sở 2 - Bình Triệu (26.82%);

- Không có sinh viên nào đăng ký vào học theo chương trình Chất lượng cao ngành Luật, nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp, tăng cường tiếng Nhật và tăng cường tiếng Pháp tại Bình Triệu.

Vì vậy, căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, Nhà trường chỉ bố trí các lớp Chất lượng cao học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, không bố trí lớp học tại cơ sở Bình Triệu./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142