joomla contact module

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp trong công sở, ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cùng các phòng chức năng đã tin tưởng, phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh triển khai tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trong doanh nghiệp” cho 50 CB, NV đang công tác tại Sở.

Với mục đích cập nhật, hệ thống hóa các quy định pháp luật hướng dẫn về nội dung trình bày, thể thức và kỹ thuật soạn thảo các văn bản hành chính được sử dụng thường xuyên trong quá trình làm việc tại các đơn vị như: Quyết định, Tờ trình, Báo cáo, Công văn, Thông báo …Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp trong công sở, ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cùng các phòng chức năng đã tin tưởng, phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh triển khai tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trong doanh nghiệp” cho 50 CB, NV đang công tác tại Sở. Khóa tập huấn diễn ra trong ngày 08/9/2017 với những nội dung chính sau:

+       Nhận diện và phân biệt các loại văn bản hành chính trong cơ quan, đơn vị;

+       Hệ thống hóa các quy định pháp luật về công tác soạn thảo văn bản hành chính;

+       Thể thức và kỹ thuật trình bày, nội dung trình bày văn bản hành chính;

+       Kỹ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính thông dụng trong hoạt động của Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh: Quyết định, Công văn, Tờ trình, Kế hoạch, Thông báo…

+       Thực tiễn hoạt động ban hành văn bản hành chính tại Sở GDCK Tp. HCM: Các quy định nội bộ của Sở về quy trình, trình tự, hình thức trình bày văn bản hành chính; Rà soát, nhận diện và sửa lỗi trong các văn bản hành chính đang áp dụng tại Sở.

Hình ảnh tổng quan về khóa học:

 

 

Bài và ảnh: Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142