joomla contact module

Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2012 có một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động - một quan hệ có tính kinh tế - xã hội rộng lớn, xuất hiện ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội. BLLĐ 2012 đã tạo lập các chuẩn mực pháp lý cho các chủ thể tham gia vào thị trường lao động, đặt ra các quy tắc ứng xử cho các chủ thể trong tuyển dụng và sử dụng lao động và thiết lập các hành lang pháp lý quan trọng cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Tuy nhiên, sau 5 năm áp dụng trên thực tế, nhiều quy định của BLLĐ 2012 đã thể hiện nhiều hạn chế, bất cập, thiếu sót. Bên cạnh đó, việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan, sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập nền kinh tế quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là việc tham gia ngày càng đa dạng và đầy đủ của Việt Nam vào các cam kết quốc tế và khu vực, đã xuất hiện các yêu cầu đòi hỏi BLLĐ 2012 cần phải được tiếp tục bổ sung, sửa đổi. Trên tinh thần đó, Dự án sửa đổi BLLĐ 2012 đã được triển khai, gần đây nhất, vào ngày 23/3/2017, bản Dự thảo lần thứ 2 đã được đưa ra lấy ý kiến.

 

 Nhằm đóng góp các luận cứ khoa học và tạo một diễn đàn để trình bày các quan điểm liên quan đến việc sửa đổi BLLĐ 2012, vào sáng ngày 27/7/2017, Khoa Luật Dân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi” dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật Dân sự và TS.GVC. Lê Thị Thúy Hương, Trưởng Bộ môn Luật Lao động thuộc Khoa Luật Dân sự.

 Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của bà Châu Kim Anh, Phó Chánh tòa Lao động – TAND TP.HCM, ông Trần Dũng Hà, Trưởng phòng Chế độ của BHXH TP.HCM, ông Nguyễn Chiến Thắng, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, TS. Hồ Xuân Dũng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự Tập đoàn Windsor, TS. Đỗ Hải Hà, Chuyên gia của ILO, ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc công ty Luật LexNovum Lawyers, cùng toàn thể giảng viên Khoa Luật Dân sự, giảng viên các Khoa trong trường và học viên các lớp cao học Luật Dân sự.

 Với 18 bài tham luận được tập hợp trong một kỷ yếu đầy chất lượng, tập trung góp ý cho nhiều nội dung quan trọng trong Dự thảo BLLĐ 2012 sửa đổi, Hội thảo được tổ chức thành 2 phiên làm việc.

 Phiên thứ nhất: Các nội dung góp ý xoay quanh quan hệ lao động, hợp đồng lao động và quyền tự do lập hội của người lao động. Trong phiên này, Hội thảo được nghe 4 tham luận:

-  Tham luận 1: “Một số ý kiến về hợp đồng lao động trong dự thảo BLLĐ sửa đổi” của ThS. NCS Nguyễn Thị Bích;

-  Tham luận 2: “Điều khoản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng lao động” của Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Trung Dương;

-  Tham luận 3: “Những vấn đề pháp lý về quấy rối tình dục tại nơi làm việc và một số kiến nghị” của ThS. Nguyễn Hoàng Phước Hạnh và Lê Nhật Bảo; và

-   Tham luận 4: “Về quyền công đoàn của người lao động trong Dự thảo BLLĐ sửa đổi” của ThS. Đinh Bá Trung.

 Phiên thứ hai: Các góp ý về vấn đề tiền lương, kỷ luật lao động, bảo hiểm xã hội và tranh chấp lao động. Tại phiên này, có 4 tham luận được trình bày, gồm:

- Tham luận 5: “Một số góp ý sửa đổi chế định tiền lương trong BLLĐ hiện hành” của ThS. Đoàn Công Yên;

-  Tham luận 6: “Góp ý Dự thảo BLLĐ sửa đổi về phần kỷ luật lao động” của ThS. NCS Đinh Thị Chiến và ThS. Lê Hà Huy Phát;

-  Tham luận 7: “Góp ý Dự thảo BLLĐ sửa đổi về giải quyết TCLĐ bằng hội đồng trọng tài lao động” của Nguyễn Trần Bảo Uyên và Tô Hồng Dung; và

-  Tham luận 8: “Bàn về tuổi nghỉ hưu trong Dự thảo BLLĐ sửa đổi” của Nguyễn Tấn Hoàng Hải và Tô Hồng Dung.

 Trải qua hơn 4 giờ đồng hồ thảo luận vô cùng sôi nổi và hấp dẫn, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, đưa ra được rất nhiều ý kiến có giá trị để đóng góp cho Dự thảo BLLĐ 2012 sửa đổi. Trong lời kết luận, thay mặt cho chủ tọa Hội thảo, TS. Lê Thị Thúy Hương đề nghị cần tiếp tục hoàn chỉnh các ý kiến trong Hội thảo để tổng hợp gửi cho Ban soạn thảo Dự án BLLĐ sửa đổi, cũng như cần phát triển các quan điểm khoa học này thành những bài báo gửi đăng ở các tạp chí uy tín nhằm nâng cao hơn nữa khả năng nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa Luật Dân sự.

Bài: Khoa Luật Dân sự. Ảnh: Ban Truyền thông ULAW

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142