joomla contact module

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được bình xét xếp loại xuất sắc và đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Trường đạt vững mạnh xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua và đề nghị tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố - đó là những kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2016 - 2017.

Sáng 21/7, tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã diễn ra Hội nghị đánh giá, phân loại và bình xét thi đua đối với các trường trong cụm thi đua số III (gồm 6 trường: ĐH Luật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Mở TP. HCM, ĐH Nông Lâm TP. HCM, ĐH Quy Nhơn, ĐH Nha Trang).

Tại hội nghị, các trường đã tiến hành tổng kết, đánh giá 08 tiêu chuẩn với 57 tiêu chí về “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học 2016 – 2017 theo hướng dẫn số 6352/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM, PGS.TS. Trần Hoàng Hải – Phó Hiệu trưởng đã trình bày tóm tắt những kết quả của Nhà trường đã thực hiện trong năm học vừa qua, trong đó đặc biệt là việc Nhà trường tiếp tục thực hiện thành công phương thức tuyển sinh theo phương án riêng, chú trọng đầu tư phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đóng góp tích cực vào việc tham gia góp ý xây dựng dự thảo Hiến pháp 2012, các dự thảo Luật cho Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội của TP. HCM,...

Trên cơ sở tự đánh giá và thuyết minh của từng trường, các trường trong cụm thi đua đã tiến hành chấm điểm đánh giá lẫn nhau và bình xét đề nghị các danh hiệu thi đua khen thưởng trong cụm. Kết quả, trường ĐH Luật TP. HCM được bình xét đơn vị xuất sắc và được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* Công đoàn Trường ĐH Luật dẫn đầu Khối thi đua năm học 2016 - 2017

Trước đó (12/7), cũng tại Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Công tác công đoàn và thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017 của Khối thi đua số 3 thuộc Liên đoàn Lao động TP. HCM (gồm Công đoàn 5 trường: ĐH Luật TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH GTVT TP.HCM, ĐH Lao động – Xã hội CS2, ĐH Công nghiệp thực phẩm).

Kết quả: Công đoàn Trường ĐH Luật TP. HCM đã được bình bầu vững mạnh xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua và đề nghị tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố.

 Bài: An Nguyễn – Ban Truyền thông ULAW.

Hình: Trường ĐH Nông Lâm.

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142