joomla contact module

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2017    

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự hội thảo cấp trường

“Hoàn thiện pháp luật về thư viện”

 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về Thư viện”.

Thời gian: từ 7:45, thứ Năm, ngày 08 tháng 6 năm 2017 (01 buổi sáng)

Địa điểm: Phòng A905, Trường Đại học Luật TP.HCM – 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong trường để đăng ký tham dự Hội thảo. Các giảng viên tham dự Hội thảo sẽ được quy đổi về hoạt động nghiên cứu khoa học vào cuối năm học (tối đa 10 tiết/ buổi).

Đăng ký tham dự vui lòng gửi đến Phòng QL NCKH & HTQT trước 16h ngày 07/6/2017, qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT

(đã ký và đóng dấu)

 

                                                                                                                                       ThS Huỳnh Thị Thu Trang

 

 

 

 

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142