joomla contact module

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 5 năm 2017

 

                           THÔNG BÁO

V/v đề nghị gửi bản thảo chỉnh sửa, bổ sung giáo trình, tập bài giảng

để in phục vụ cho sinh viên các lớp học kỳ I (2017-2018)

 

Kính gửi:      

- Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Luật TP.HCM

- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM

- Trưởng các khoa, Trưởng các bộ môn; Ban biên tập website

- Các chủ biên giáo trình, tập bài giảng

Trung tâm Học liệu đã nhận được thông tin đăng ký chỉnh sửa, bổ sung giáo trình, tập bài giảng (GT) của các tổ bộ môn, chủ biên/ tác giả (danh sách kèm theo), nhưng cho đến ngày 30/5/2017, Trung tâm Học liệu vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về tiến độ gửi bản thảo chỉnh sửa, bổ sung GT để in phục vụ cho sinh viên các lớp.

Để phục vụ kịp thời cho sinh viên các lớp học kì I (2017 – 2018), (dự kiến sẽ bắt đầu từ 15/8/2017), Trung tâm Học liệu kính đề nghị Trưởng các khoa, Trưởng các bộ môn, các chủ biên/ tác giả  gửi bản thảo chỉnh sửa, bổ sung GT  đến Ban biên tập website: Cô Trần Thị Bích Hà - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) và Trung tâm Học liệu (anh Đặng Văn Thống - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )  tiến hành các thủ tục chuẩn bị in phục vụ cho sinh viên.

Đến ngày  15/6/2017, Trung tâm Học liệu sẽ phối hợp với Ban biên tập website  tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt kế hoạch in giáo trình, tập bài giảng để phục vụ cho các lớp trong học kì I (2017 – 2018).

Trân trọng.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG

 ĐÃ ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

STT

TÊN GIÁO TRÌNH/ TÁC GIẢ

CHỦ BIÊN/ TÁC GIẢ

1

GT   Những quy định chung về luật dân sự

TS. Phạm Kim Anh ,

ThS. Chế Mỹ Phương Đài

2

GT   Tài sản và thừa kế

TS. Lê Minh Hùng

3

GT   Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

TS. Lê Thị Hồng Vân

4

GT  Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Ban biên tập đang sửa bản thảo

5

GT  Tư pháp quốc tế: phần chung

NGUT. GS.TS. Mai Hồng Quỳ (Chủ biên), PGS.TS. Đỗ Văn Đại, TS. Lê Thị Nam Giang,

ThS Nguyễn Ngọc Lâm

6

GT Tư pháp quôc tế: phần riêng

NGUT. GS.TS. Mai Hồng Quỳ (Chủ biên), ThS. Trịnh Anh Nguyên, TS.  Lê Thị Nam Giang, ThS. Nguyễn Ngọc Lâm, TS. Phan Ngọc Tâm.

7

GT  Kỹ thuật soạn thảo văn bản nhà nước

PGS.TS.GVC Nguyễn Cảnh Hợp (Chủ biên), ThS. GVC. Nguyễn Thị Nhàn, ThS. Trần Thị Ánh Minh, TS. Thái Thị Tuyết Dung, ThS. Đặng Tất Dũng

8

GT  Luật tố tụng dân sự

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Tiến, TS. Lê Trường Sơn, TS. Đặng Thanh Hoa, ThS. Lê Thị Mận, ThS. Đinh Bá Trung, ThS.Nguyễn Thị Hoài Trâm, ThS. Huỳnh Quang Thuận, ThS. Lê Thị Mận, ThS. Phan Nguyễn Bảo Ngọc

9

GT  Luật hình sự: phần chung

TS. Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên), ThS. Cao Văn Hào, ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng, ThS. Mai Khắc Phúc, ThS. Vũ Thị Thuý, ThS. Phan Anh Tuấn

10

GT  Luật hình sự: phần các tội phạm : quyển  1

TS. Trần Thị Quang Vinh, ThS. Cao Văn Hào, PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng, ThS. Mai Khắc Phúc, ThS. Vũ Thị Thuý, TS. Phan Anh Tuấn

11

GT  Luật hình sự: phần các tội phạm : quyển 2

TS. Trần Thị Quang Vinh, ThS. Cao Văn Hào, TS.Nguyễn Thị Phương Hoa,

ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng, ThS. Mai Khắc Phúc, ThS. Vũ Thị Thuý, TS. Phan Anh Tuấn

12

GT  Luật tố tụng hình sự Việt Nam

TS Võ Thị Kim Oanh (Chủ biên), TS. Nguyễn Duy Hưng, TS. Lê Huỳnh Tấn Duy, TS. Lê Tiến Châu, TS. Lương Thị Mỹ Quỳnh

13

GT  Pháp luật về thương mại, hàng hoá, dịch vụ

PGS.TS. Phan Huy Hồng (Chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, TS. Hà Thị Thanh Bình, PGS.TS Bùi Xuân Hải, GVC. ThS. Nguyễn Thị Thanh Lê

14

GT   Luật hành chính

PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (Chủ biên), TS. Nguyễn Cảnh Hợp, ThS. Nguyễn Thị Nhàn, ThS. Nguyễn Văn Thạch, ThS. Trần Thị Kim Liễu, ThS Nguyễn Thị Thiện Trí.

15

GT   Luật tố tụng hành chính

PGS.TS.GVC Nguyễn Cảnh Hợp (Chủ biên), ThS. Dương Hoán, ThS. Lê Việt Sơn, ThS. Nguyễn Hoàng Yên, ThS. Nguyễn Văn Thạch, TS.GVC Nguyễn Thị Thương Huyền

16

GT   Xã hội học đại cương

TS. Phạm Đức Trọng (Chủ biên),ThS. Nguyễn Hữu Túc

ThS. Hoàng Thế Cường

17

TBG Pháp luật công chứng luật sư

ThS. Lê Thị Hải Châu

ThS. Đinh Thị Cẩm Hà

18

GT   Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

PGS. TS. Đỗ Văn Đại (Chủ biên), ThS. Chế Mỹ Phương Đài, TS. Lê Minh Hùng,TS. Lê Nết, TS. Phạm Kim Anh,ThS. Nguyễn Xuân Quang.

19

 

GT  Luật đất đai

TS. Lưu Quốc Thái

20

 

GT  Tội phạm học

TS. Lê Nguyên Thanh

21

TBG Lý luận về nhà nước

ThS Vũ Thị Bích Hường, ThS Hà Đăng Quảng, ThS. Phạm Thị Ngọc Huyên,TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Hà Đăng Quảng, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, TS. Phan Nhật Thanh, ThS. Lê Việt Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, ThS. Ngô Đức Tuấn,ThS, Đỗ Thanh Trung.

22

TBG Lý luận về pháp luật

ThS. Vũ Thị Bích Hường,ThS. Phạm Thị Ngọc Huyên,

TS. Trần Thị Hồng Liên, TS. Đỗ Minh Khôi,ThS Đỗ Thanh Trung, ThS. Ngô Đức Tuấn.

23

 

GT   Luật Hiến pháp

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm

24

 

TBG Tin học đại cương MOS

Nguyễn Bá Anh

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142