joomla contact module

Các bài viết đưa tin về sự kiện Lễ Công bố Quyết định và Trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục:

- Truyền hình Quốc hội: http://quochoitv.vn/Videos/kinh-te-xa-hoi/2017/5/dai-hoc-luat-tphcm-nhan-chung-nhan-chat-luong-giao-duc/159644

- Truyền hình Nhân dân: http://nhandantv.vn/truong-dh-luat-tp-ho-chi-minh-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-v49092

- Báo Công an TP.HCM: Trường ĐH Luật TPHCM đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (http://congan.com.vn/tin-chinh/truong-dh-luat-tphcm-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc_38930.html)

- Báo Giáo dục Thời đại: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh-dat-chuan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-3315651-v.html)

- Báo Pháp Luật TP.HCM: Trao chứng nhận kiểm định chất lượng cho ĐH Luật TPHCM (http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/trao-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-cho-dh-luat-tphcm-702819.html)

- Báo Điện tử Chính phủ: Đại học Luật TPHCM đạt chứng nhận chất lượng giáo dục đại học (http://tphcm.chinhphu.vn/dai-hoc-luat-tphcm-dat-chung-nhan-chat-luong-giao-duc-dai-hoc)

- Trang thông tin điện tử Thành Ủy TP. HCM: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/bo-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-thong-tu-moi-ve-kiem-dinh-1491833597

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/tp-ho-chi-minh-co-them-2-truong-dai-hoc-duoc-cong-nhan-dat-chuan-438486.html

- Báo Thanh Niên: Thêm 2 trường ĐH được công nhận đạt chuẩn (http://thanhnien.vn/giao-duc/them-2-truong-dh-duoc-cong-nhan-dat-chuan-836511.html)

- Báo Văn hóa: Trường ĐH Luật TP.HCM đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục (http://www.baovanhoa.vn/giaoducloisongbantre/91873.vho)

- Báo Vietnamnet: Ba trường đại học được trao chứng nhận kiểm định chất lượng (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/ba-truong-dai-hoc-duoc-trao-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-371451.html)

- Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM: Đại học Luật TPHCM đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục (https://voh.com.vn/khoa-hoc-giao-duc/dai-hoc-luat-tphcm-dat-chuan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-233954.html)

- Đài Truyền hình HTV9: đang cập nhật

- Đài Truyền hình HTV: đang cập nhật

- Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV): đang cập nhật

- Báo Điện tử Dân trí: Thêm hai trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/them-hai-truong-dai-hoc-dat-chuan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-20170522115924339.htm)

- Báo Đại đoàn kết: Đại học Luật TP HCM: Thêm vai trò kiểm định chất lượng giáo dục (http://m.daidoanket.vn/tin-tuc/xa-hoi/dai-hoc-luat-tp-hcm-them-vai-tro-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-366611?view=mobile)

- Báo Giáo dục Online TP.HCM: Thêm 2 trường ĐH được công nhận đạt chuẩn (http://www.giaoduc.edu.vn/them-2-truong-dh-duoc-cong-nhan-dat-chuan.htm)

- Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2017-05-20/trao-chung-nhan-chat-luong-giao-duc-cho-truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh-43526.aspx

- Tinmoi24: Trao chứng nhận kiểm định chất lượng cho ĐH Luật TPHCM (http://tinmoi24.vn/trao-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-cho-dh-luat-tphcm/news-5-5-d52c98b516b6eba0d36a34214f9ae7fc)

- Hoc.vtc.vn: Thêm hai trường đại học tại TP HCM được công nhận đạt chuẩn (http://hoc.vtc.vn/them-hai-truong-dai-hoc-tai-tp-hcm-duoc-cong-nhan-dat-chuan-pt20529m

- Báo Người tiêu dùng: Trường Đại học Luật TP.HCM đạt chứng nhận Kiểm định Chất lượng giáo dục (http://www.nguoitieudung.com.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-d58025.html)

- https://www.facebook.com/hcmulaw/videos/980110755425576/

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142