joomla contact module

Xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hoạt động thường xuyên của Đảng ủy, chi bộ, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là yêu cầu trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW).

Sáng 15/5, tại trụ sở Nguyễn Tất Thành, sau nghi thức chào cờ đầu tuần, các cán bộ, giảng viên, sinh viên của ULAW đã được nghe câu chuyện kể: Chữ “quan liêu” viết như thế nào? qua lời của Thạc sĩ Nguyễn Hoài Đông (chi bộ Khoa Khoa học cơ bản). Đây là hoạt động theo kế hoạch số 93-KH/ĐU.VI của Đảng ủy về việc triển khai thực hiện kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau nghi thức chào cờ đầu tuần.

 

Sau khi chào cờ, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động lắng nghe câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với lối kể chuyện giản dị, thu hút, Thạc sĩ Nguyễn Hoài Đông đã dẫn dắt mọi người cùng lắng nghe câu chuyện về trong một lần Bác đến thăm lớp “chỉnh huấn” chính trị cán bộ trung, cao cấp năm 1952. Qua mẩu chuyện, Bác đã thẳng thắn phê phán bệnh quan liêu của những cán bộ, những người có chức có quyền, những cán bộ “không làm đúng, không nắm chắc chủ trương đường lối, không gần gũi dân, không chịu làm “đầy tớ nhân dân” mà chỉ muốn làm “quan cách mạng”. Qua câu chuyện, chúng ta học được rằng: mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự rèn luyện bản thân; thường xuyên học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết; có phương pháp làm việc khoa học; khiêm tốn, thật thà, có thái độ đúng mực trong công việc; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền; phải gần dân, nghe dân, tôn trọng nhân dân; biết cầu thị, lắng nghe những đóng góp của nhân dân...

ThS. Nguyễn Hoài Đông, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản kể chuyện về Bác dưới cờ

Hoạt động kể chuyện dưới cờ đã thực sự thu hút các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường vả sẽ được thực hiện định kỳ 2 tuần/lần vào ngày thứ 2 do các chi bộ được phân công chủ trì thực hiện. Hy vọng các câu chuyện được kể về tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Người sẽ góp phần giáo dục ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên cũng như tất cả mọi người dân Việt Nam.

Bài: Ngọc Thoa

Ảnh: Ngọc Thoa, Khánh Linh

Ban Truyền thông ULAW

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142