joomla contact module

Theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch nước về việc Việt Nam gia nhập Công ước của Liên hiệp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế vào ngày 24/11/2015, Công ước Viên 1980 (CISG) chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 01/01/2017. Nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu về CISG, Khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức hội thảo “Nghiên cứu Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Trách nhiệm pháp lý do vi phạm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.

Ngày 11/5/2017, Khoa Luật Quốc tế Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo chủ đề “Nghiên cứu Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Trách nhiệm pháp lý do vi phạm Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế” với sự chủ trì của PGS. TS Trần Việt Dũng – Trưởng Khoa Luật Quốc tế. Hội thảo có sự tham gia của các giảng viên trong Khoa, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, các khách mời là thẩm phán, trọng tài viên, luật sư quốc tế, học viên cao học và sinh viên các khoá Trường Đại học Luật TP.HCM.

 

Hội thảo gồm hai phiên, nội dung xoay quanh ba chủ đề chính:

-  Các căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG;

-  Các hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG, và

-  Các trường hợp và hậu quả pháp lý của việc vận dụng miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG.

Phiên thứ nhất, các tham luận được trình bày bao gồm:

-  “Trách nhiệm pháp lý liên quan đến nghĩa vụ nhận hàng và quyền từ chối nhận hàng của người mua theo CISG 1980” – ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo và Lê Trần Quốc Công;

-  “Nghiên cứu so sánh: Pháp luật hợp đồng Việt Nam và CISG về vấn đề vi phạm hợp đồng trước hạn” – ThS. Nguyễn Trung Nam, Lê Đức Huy, Nguyễn Hiếu Bình, Ngụy Thị Bích, Nguyễn Trịnh Thủy Tiên;

-  “Nguyên tắc Favor Contractus trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng theo CISG” – ThS. Lê Tấn Phát;

-  “Quyền buộc thực hiện hợp đồng theo CISG – Một số lưu ý cho Việt Nam” -ThS. Nguyễn Thị Lan Hương và GV. Ngô Nguyễn Thảo Vy;

-  “Phạt vi phạm và CISG” – Lê Như Ý và TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM;

-  “Bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị hủy và có tồn tại giao dịch thay thế theo CISG” - PGS. TS Trần Việt Dũng và Ths. Phạm Thị Hiền.

Những quan điểm khoa học và thực tiễn từ nhiều góc độ cũng như những vấn đề xoay quanh CISG, như việc chọn luật áp dụng, phân tích các chi tiết của các điều khoản được các diễn giả đặt ra và bàn luận tại Hội thảo.

Nhiều vấn đề xoay quanh CISG tiếp tục được bàn luận. Vấn đề liên quan đến nguyên tắc Favor Contractus được các diễn giả quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về thực tiễn áp dụng.

Các tham luận ở phiên thứ hai bao gồm:

-  “Điều khoản miễn trách nhiệm do hành vi giao hàng không phù hợp” – ThS. Trần Thị Thuận Giang;

-  “Miễn trách nhiệm do người thứ ba theo Điều 79.2 CISG: Từ góc nhìn so sánh luật” - các tác giả Trần Thanh Tâm, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Thanh Cao; và

-  “Phân tích sự thay đổi hoàn cảnh hợp đồng (Hardship) theo quy định của CISG” – ThS. Nguyễn Chí Thắng. Đây tiếp tục là những vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của các học giả.

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Trần Việt Dũng phát biểu tổng kết những vấn đề đã được thảo luận và hy vọng những ý kiến chuyên môn từ Hội thảo sẽ hữu ích trong việc áp dụng các quy định của CISG vào thực tiễn tại Việt Nam.

Bài: Thảo Phương

Ảnh: Thanh Lam, Thủy Tiên

Ban Truyền thông ULAW

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142