joomla contact module

 TỔNG HỢP NỘI DUNG HIỆU TRƯỞNG TRẢ LỜI CÂU HỎI  ĐỐI THOẠI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Stt

LỚP

CÂU HỎI

TRẢ LỜI

1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 1.  

DS41.3

Tại sao Giáo dục thể chất là môn bơi cả học phần? Ý kiến nên đổi thành môn bóng chuyền. (6 SV đồng ý).

Thực hiện Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng mới chương trình môn học Giáo dục thể chất, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2016. Theo đó, học phần Giáo dục thể chất có nội dung giảng dạy là bơi lội và khối lượng kiến thức mà sinh viên cần tích lũy là 3 tín chỉ.

 1.  

DS41.4

Tại sao có 1 số môn học vào HKII năm thứ nhất trong khi năm trước lại học vào học ở năm thứ hai.

Việc bố trí các môn học trong chương trình đào tạo theo từng học kỳ có thể sẽ có sự thay đổi đối với từng khóa học. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi, Nhà trường vẫn luôn đảm bảo tính khoa học và tính tiên quyết của học phần.

 1.  

CLC40

(QTL)

Tại sao có 1 số môn học vào HKII năm thứ nhất trong khi năm trước lại học vào học ở năm thứ hai.

 1.  

LE 38

Thời điểm nào nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để xem xét tốt nghiệp?

Để được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân vào tháng 8/2017, sinh viên lớp LE38 nói riêng và sinh viên Khóa 38 nói chung phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ trước ngày 28/7/2017.

 1.  

 

HS 38A2: Thời gian nộp bằng Toeic là khi nào?

 1.  

 

Trường hợp, sinh viên thi ngoại ngữ và đã có kết quả đậu nhưng chưa có bằng chính thức (chỉ có kết quả online). Vậy, Nhà trường có xem xét cho các sinh viên đủ điều kiện để chấp nhận cho việc tốt nghiệp không?

Nhà trường chấp nhận xét công nhận tốt nghiệp khi sinh viên chưa được Trung tâm tổ chức thi cấp chứng chỉ chính thức. Tuy vậy, ngay sau khi có kết quả online, sinh viên phải cung cấp cho Phòng Đào tạo các thông tin: tài khoản dự thi, mật khẩu và địa chỉ website để Nhà trường tiến hành xác minh trực tuyến.

 1.  

 

Thời gian thực tập sớm hơn (không trùng) với thời gian thực tập theo quy định của Nhà trường có được xem xét, tính cho sinh viên lớp Anh văn pháp lí không?

Theo quy định, Nhà trường chỉ tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp khi sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức của toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo. Việc kiến tập (thực tập sớm) của sinh viên sẽ không được công nhận đã hoàn thành chương trình thực tập cuối khóa.

 1.  

 

Việc thực tập và viết tiểu luận có số tín chỉ là bao nhiêu?

Từ năm 2017, sinh viên đi thực tập không viết Tiểu luận tốt nghiệp theo danh mục các đề tài do Khoa/ Bộ môn đưa ra. Thay vào đó, sinh viên phải làm Báo cáo thực tập cuối khóa, với khối lượng kiến thức được đánh giá là 2 tín chỉ.

 1.  

 

Do thời gian mà Nhà trường ra quyết định về chuẩn ngoại ngữ để ra trường là quá gấp, nên sinh viên không thể chuẩn bị kịp. Vậy Nhà trường có hướng xử lí như thế nào?

Ngay từ khi nhập học, Nhà trường đã công bố chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh là phải đạt từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam. Cụ thể hóa quy định này, ngày 22/12/2016, Hiệu trưởng đã có quyết định số 2991/QĐ-ĐHL quy định về bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của một trong năm thứ tiếng như sau:

a) Tiếng Pháp: đạt từ DELF A2 trở lên;

b) Tiếng Nhật: đạt từ JLPT N4 trở lên;

c) Tiếng Nga: đạt từ TRKI 1 trở lên;

d) Tiếng Trung: đạt từ HSK 3 trở lên;

đ) Tiếng Đức: đạt từ ZD trở lên.

e) Nếu sinh viên không đạt năng lực Ngoại ngữ thứ 2 của một trong năm thứ tiếng theo quy định nêu trên thì chuẩn trình độ tiếng Anh phải đạt từ 7,0 IELTS trở lên.

Nhà trường khẳng định không hạ chuẩn trình độ ngoại ngữ đã công bố. Trường hợp sinh viên có khó khăn trong việc xác định trình độ thì liên hệ với Bộ môn Anh văn pháp lý, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế để được hỗ trợ.

 1.  

TM 41.2

Sinh viên năm nhất, học kì một có 3 môn học nhưng học kì hai có tới 7 môn và chưa tính môn giáo dục thể chất.  Vậy có nên phân chia ra để giảm bớt sức nặng cho sinh viên?

Không tiếp thu. Các học phần được bố trí ở từng học kỳ như hiện nay là tương đối đồng đều. Chỉ riêng ở học kỳ thứ 1 của khóa học có số lượng học phần được bố trí ít hơn là do sinh viên bắt đầu việc học chính khóa muộn hơn (thông thường là cuối tháng 9, sinh viên mới bắt đầu việc học chính khóa).

 1.  

CLC 39B

Phân bố số lượng môn học không đều  qua các học kỳ (học kỳ 1: 6 môn với 14 tín chỉ,  học kỳ 2:10 môn với 22 tín chỉ ).

 1.  

 

Thái độ làm việc của Phòng đào tạo thiếu cởi mở, thiếu thân thiện khi sinh viên cần sự hướng dẫn và hỗ trợ.

Tiếp thu. Tuy vậy, có một số sinh viên có thái độ vô lễ khi đặt câu hỏi hoặc có rất nhiều sinh viên có những thắc mắc đã được quy định rất rõ trong Quy chế nên các thầy/ cô trong phòng đã yêu cầu sinh viên về đọc lại Quy chế mà không giải thích gì thêm.

 1.  

 

Các môn học nên được sắp xếp 2 ca trong 1 tuần.

Không tiếp thu. Việc sắp xếp lịch học của các học phần như hiện nay là phù hợp với điều kiện chung của Nhà trường và kế hoạch giảng dạy của từng học kỳ.

 1.  

 

Về việc đăng ký học cải thiện online, nhà trường thông báo khoa CCTĐTĐB sẽ được đăng ký từ 3/3/2017 đến 10/3/2017 nhưng vào ngày 8/3/2017, khi sinh viên lên mạng đăng ký thì nhận được thông báo "Hiện đang không trong thời gian đăng ký học phần" và dù đăng nhập lại nhiều lần nhưng vẫn không đăng ký được.

Việc thông báo thời gian đăng ký onlie để học lại, học cải thiện điểm và các học phần tự chọn luôn được Nhà trường đảm bảo thời gian theo đúng kế hoạch đã thông báo. Vì vậy, trong quá trình đăng ký nếu gặp lỗi kỹ thuật, đề nghị sinh viên gọi điện thoại (số 3940.0989, số nội bố 112) hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để được hướng dẫn, trợ giúp đăng ký trong thời gian quy định.

 1.  

 

Bảng điểm online có nhiều vấn đề, thiếu môn, ra điểm chậm, tổng điểm không chính xác (ví dụ: hiện nay môn Văn hóa đại cương không có điểm online nhưng bảng điểm in ra thì có).

Vấn đề này có thể do lỗi kỹ thuật. Nhà trường tiếp thu và sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng về công nghệ thông tin liên tục kiểm tra hệ thống để hạ tầng công nghệ thông tin luôn được thông suốt.

 1.  

 

Phòng đào tạo yêu cầu SV phải đăng ký học tự chọn đúng hạn nhưng SV phải đợi hệ thống mở rất muộn, ảnh hưởng đến việc đăng ký.

Việc thông báo thời gian đăng ký online để học lại, học cải thiện điểm và các học phần tự chọn luôn được Nhà trường đảm bảo theo đúng thời gian đã thông báo. Trong quá trình đăng ký nếu gặp khó khăn về kỹ thuật, đề nghị sinh viên gọi điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để được hướng dẫn, trợ giúp đăng ký trong thời gian quy định.

 1.  

 

Đề nghị sửa điểm học cải thiện vào điểm cũ luôn, không để lại điểm cũ.

Hệ thống sẽ lấy kết quả điểm học cải thiện để tính điểm trung bình chung tích lũy khi sinh viên đề nghị các thầy/ cô ở Phòng Đào tạo cho xem kết quả điểm toàn bộ; còn nếu xem kết quả ở từng học kỳ thì sinh viên có học phần đăng ký học lại, học cải thiện ở học kỳ nào, hệ thống phải ghi nhận và tính điểm trung bình cho học kỳ đó.

 1.  

QTKD38

Quy định công ty đóng dấu tròn hay dấu vuông vào báo cáo thực tập?

Việc đóng dấu của cơ quan thực tập phải được thực hiện theo đúng quy định, con dấu sử dụng để đóng phải là con dấu đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, công nhận.

 1.  

 

Sinh viên chỉ đạt 3.0 muốn đi du học, nhà trường có thể xem xét đơn xin viết khoá luận cho sinh viên để có cơ hội đạt điểm cao hơn không?

Nếu có nguyện vọng viết khóa luận, sinh viên làm đơn và đính kèm các minh chứng phù hợp với lý do, gửi Phòng Đào tạo để được xem xét, giải quyết.

 1.  

QTL 37

Thời gian thực tập có thể tiến hành trước ngày có quyết định cho phép sinh viên thực tập không?

Không. Sinh viên phải đi thực tập theo đúng thời gian quy định của Nhà trường.

 1.  

 

Điểm như thế nào thì được làm khoá luận/điểm như thế nào thì được làm thực tập?

Sinh viên ngành Quản trị - Luật Khóa 37 có điểm trung bình chung tích lũy (theo thang điểm 4) tính đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017 (bao gồm cả các học phần học lại, học cải thiện) đạt từ 3,05 trở lên sẽ được chọn làm khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên không được chọn làm khóa luận phải đi thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp.

 1.  

 

Giấy tiếp nhận thực tập có thể nộp trễ được không vì chưa liên hệ được đơn vị thực tập. Đã đăng ký thực tập tại công ty A nhưng sau đó thay đổi thực tập tại công ty B được không?

Theo kế hoạch thực tập đã công bố, từ ngày 17/4/2017 đến ngày 28/4/2017 sinh viên liên hệ nơi thực tập và nộp Giấy xác nhận nơi thực tập (nộp bản photo, kèm bản chính để đối chiếu) cho Văn phòng Khoa/ Bộ môn.

Trường hợp muốn thay đổi nơi thực tập sau khi sinh viên đã có xác nhận của cơ quan tiếp nhận thực tập thì để được cấp đổi Giấy giới thiệu thực tập, sinh viên phải có xác nhận lại của cơ quan đã tiếp nhận thực tập với nội dung: đồng ý cho sinh viên thay đổi nơi thực tập.

 1.  

 

Thời hạn phải nộp báo cáo là bao lâu khi thực tập?

Sinh viên nộp Báo cáo thực tập tại văn phòng Khoa/ Bộ môn (cơ sở Nguyễn Tất Thành) vào ngày 12/7/2017.

 1.  

 

Có Giảng viên hướng dẫn làm báo cáo không?

Việc hướng dẫn và quy định thực tập, báo cáo kết quả thực tập của sinh viên sẽ được các khoa chuyên ngành hướng dẫn cụ thể, trước khi sinh viên đi thực tập.

 1.  

 

Ý nghĩa của Giấy giới thiệu thực tập của nhà trường?

Giấy giới thiệu thực tập là văn bản chính thức của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cấp cho sinh viên để liên hệ cơ quan thực tập; là một trong các điều kiện để xác định sinh viên hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch thực tập của mình.

 1.  

 

Chúng em đề xuất xếp lịch học học những tuần cuối của học kỳ cuối không quá dày đặc để chúng em cũng như các em sinh viên khóa sau có nhiều thời gian ôn thi hơn.

Việc sắp xếp lịch học và thi cho sinh viên như hiện nay là phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng giảng viên và đảm bảo đúng thời gian theo Quy chế đào tạo và tổ chức thi.

 1.  

TM 40B1

Một học kỳ quá nhiều môn học nên lịch học + thảo luận dày gây khó khăn cho sinh viên. Lịch các môn học chưa hợp lý (ví dụ môn A là nền tảng để học môn B nhưng lại xếp môn A học sau môn B)

Việc bố trí học các học phần ở mỗi học kỳ đối với từng ngành đào tạo như hiện nay là phù hợp. Đối với lịch học cụ thể của từng môn chưa hợp lý đề nghị sinh viên phản ánh cụ thể để Nhà trường kiểm tra và khắc phục (nếu có).

 1.  

QT39.2

Yêu cầu Phòng đào tạo, Phòng CTSV hoạt động thường xuyên hơn ở Bình Triệu.

Các Phòng thực hiện việc trực tại cơ sở Bình Triệu đã được thực hiện nghiêm túc và liên tục thời gian mỗi đầu học kỳ. Tuy nhiên, thời gian sau đó số lượng sinh viên liên hệ không nhiều nên việc xử lý công việc được thực hiện thông qua đăng ký trực tuyến hoặc xử lý trực tiếp tại cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Đã chỉ đạo hai đơn vị này xem xét và bố trí người trực nhằm đáp ứng nhu cẩu chính đáng của sinh viên.

 1.  

TM 41.3

Trường có cho phép học vượt hay không? Nếu muốn học vượt sinh viên phải làm thế nào?

Sinh viên có nguyện vọng thì làm đơn nêu rõ học phần dự định đăng ký, nộp cho Phòng Đào tạo để được xem xét, giải quyết.

 1.  

 

Một môn học của sinh viên có thể do 2 giảng viên phụ trách giảng dạy lý thuyết, gây khó khăn cho sinh viên trong việc tiếp nhận những phương pháp giảng dạy khác nhau, những ý kiến khác nhau?

Không tiếp thu. Việc một môn học có 02 giảng viên phụ trách, mỗi người có phương pháp giảng dạy của riêng mình là điều bình thường Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi và thắc mắc, đề nghị sinh viên nêu cụ thể và rõ ràng tên môn học và giảng viên phụ trách, cũng như những quan điểm, ý kiến trái chiều của các giảng viên để Nhà trường có cơ sở xem xét.

 1.  

QTKD 39

Học kỳ 6, theo như chương trình học trên web là trong học kỳ này sẽ học 2 môn như Luật Kế Toán, Lý thuyết trò chơi nhưng hiện tại là vẫn chưa học, lớp không biết có phải học 2 môn này nữa không hay là sẽ học hai môn này trong học kỳ tới.

Theo chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh được ban hành năm 2014, môn Lý thuyết trò chơi đã không còn được bố trí học cho khóa học từ K39 trở đi; môn Luật Kế toán, Kiểm toán là học phần tự chọn sẽ được Nhà trường bố trí học trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.

 1.  

HS 38A1

Sinh viên viết khóa luận thì có cần phải thi 3 môn kỹ năng không?

Sinh viên được chọn làm khóa luận tốt nghiệp không phải học và thi các học phần chuyên môn.

 1.  

HS 38A2

Sinh viên viết khóa luận có phải thi ba môn kỹ năng không?

 1.  

 

Căn cứ để chấm báo cáo thực tập là gì khi có một số nơi không yêu cầu thực tập vào hoạt động chuyên sâu mà chỉ phụ giúp thêm?

Trưởng Khoa Luật Hình sự sẽ có quy định cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung và các tiêu chí để đánh giá báo cáo thực tập, trước khi sinh viên đi thực tập.

 1.  

 

Theo lịch thời khóa biểu thì từ ngày 3/4 đến 7/4 là thời gian chuẩn bị thực tập. Nội dung chuẩn bị như thế nào?

Nhà trường đã có Kế hoạch số 196/KH-ĐHL ngày 04/4/2017 quy định về thời gian chuẩn bị thực tập và các yêu cầu đối với sinh viên trong thời gian thực tập.

 1.  

 

Năm nay thời gian có bằng có thể sớm hơn những năm trước không?

Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 năm nay sẽ được tổ chức sớm hơn. Dự kiến ngày trao bằng là 20/8/2017.

 1.  

 

Nếu học cải thiện vào học kì hè này thì có kịp để tốt nghiệp trong năm nay không?

Theo kế hoạch, đến ngày 04/8/2017, Nhà trường sẽ công bố điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học để xét tốt nghiệp cho sinh viên. Theo đó, sinh viên có đăng ký học cải thiện trong dịp hè sẽ kịp tốt nghiệp trong tháng 8/2017.

 1.  

 

Em có dư một số tín chỉ tự chọn, em có thể hủy những môn điểm thấp hơn được không?

Nhà trường sẽ hủy những môn điểm thấp khi có thay đổi về xếp hạng học lực: từ Yếu lên Trung bình, từ Trung bình lên Khá, từ Khá lên Giỏi và từ Giỏi lên Xuất sắc.

 1.  

HS 38B

- Quy trình chuẩn bị cho việc thực tập?

- Có phải làm tiểu luận sau khi đi thực tập hay không?

- Có thể đi thực tập ở văn phòng luật sư hay không?

- Thời gian dự kiến tốt nghiệp là khi nào?

- Sau khi thực tập, có còn học thêm môn gì nữa?

- Có thể thực tập cùng một lúc hai nơi được không?

- Báo cáo thực tập do ai chấm khi thực tập ở đơn vị không liên quan đến lĩnh vực hình sự?

- Quy trình chuẩn bị: xem Kế hoạch 196/KH-ĐHL ngày ngày 04/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM;

- Sinh viên đi thực tập làm Báo cáo tốt nghiệp, không viết tiểu luận;

- Sinh viên Khoa Luật Hình sự nói riêng và sinh viên ngành Luật nói chung được đi thực tập tại các Văn phòng luật sư;

- Thời gian dự kiến tốt nghiệp của sinh viên Khóa 37 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 38 (ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh) là ngày 20/8/2017;

- Sinh viên chỉ được cấp 01 Giấy giới thiệu để thực tập tại một cơ quan duy nhất;

- Sinh viên lớp HS38 nộp Báo cáo thực tập tại Khoa Luật Hình sự (cơ sở Nguyễn Tất Thành); việc chấm Báo cáo thực tập của sinh viên ngành Luật sẽ do đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

 1.  

 

Nếu không tìm được nơi thực tập thì nhà trường có hỗ trợ cho sinh viên không?

Nếu sinh viên không tự liên hệ được chỗ thực tập thì Nhà trường sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu sinh viên xin nơi thực tập. Sinh viên có thể liên hệ Cố vấn học tập, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên.

 1.  

 

Cách chấm điểm thực tập như thế nào?

Việc hướng dẫn và quy định thực tập, báo cáo kết quả thực tập của sinh viên và các yêu cầu cụ thể của báo cáo thực tập sẽ được các khoa chuyên ngành xây dựng và hướng dẫn cụ thể cho sinh viên.

 1.  

TM40A1

Chứng chỉ Tiếng Anh trường chấp nhận những cơ sở quy đổi nào.

Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 đã được Nhà trường quy định cụ thể trong Quyết định số 1061/QĐ-ĐHL, ngày 10/5/2016 của Hiệu trưởng. Theo đó, chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 bao gồm: tiếng Anh theo chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương) và tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong đó, điều kiện để sinh viên được xét đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:

1) Phải tham gia học và dự thi chương trình tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường;

2) Có số điểm đạt yêu cầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 nêu trên đối với từng ngành/ khoa/ lớp;

3) Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam phải do Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cấp, còn giá trị áp dụng trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp chứng chỉ theo kế hoạch của Trường.

 1.  

TM40A2

Nếu quy đổi bằng tiếng Anh tương đương thì trường sẽ chấp nhận bằng quy đổi của đơn vị nào?

 1.  

 

Sửa quy chế: thêm 5 phút nghỉ giữa hai tiết học (100 phút) nhằm giảm sự căng thẳng, đảm bảo việc tiếp thu bài học hiệu quả.

Không tiếp thu. Trước đây Phòng Đào tạo đã có khảo sát và các giảng viên cho rằng với 100 phút/ca thì không nên bố trí giờ giải lao.

 1.  

QT 39.4

Lịch họp cố vấn học tập nên sắp xếp vào ca gần các ca có thảo luận hoặc ca lý thuyết để nhiều bạn sinh viên thuận tiện tham dự.

Không tiếp thu. Lịch sinh hoạt của Cố vấn học tập với sinh viên đã được Nhà trường xây dựng hợp lý trên cơ sở cân nhắc lịch học của sinh viên và lịch giảng của giảng viên là cố vấn học tập của lớp.

 1.  

QTKD39

Chất lượng trang web không tốt như việc đăng ký môn học bị lỗi, không rõ ràng.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của sinh viên, đồng thời khai thác tối đa các tiện ích của Internet, trong quá trình sử dụng nếu phát hiện chất lượng website của trường không tốt, đề nghị sinh viên vui lòng phản ánh cụ thể cho Nhà trường thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin (điện thoại số 3940.0989, số nội bộ 141) để được kiểm tra, khắc phục kịp thời.

 1.  

CJL 40

Giảng viên môn luật đất đai bị thay đổi

- Lớp CJL40 theo phân công lịch giảng ban đầu Thầy Phạm Văn Võ phụ trách.

- Do Thầy Võ phụ trách thêm 2 lớp cao học nữa nên Thầy Võ có giảng cho lớp 5 ca, các ca còn lại Cô Thùy giảng.

- Gỉang viên có đề nghị thay đổi bằng văn bản, được Bộ môn xác nhận và chuyển Phòng Đào tạo thay đổi lịch trên hệ thống.

- Sự thay đổi này giảng viên (GV) có thông báo cho lớp và phù hợp với quy định của Nhà trường

 1.  

TM 41.3

Môn học Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản, sinh viên mong muốn được cô Đặng Hoa Trang tiếp tục giảng dạy.

- Nguyện vọng này của sinh viên (SV) không được chấp nhận. Theo báo cáo, Trưởng khoa Luật Thương mại đã trả lời câu hỏi này trực tiếp trên lớp khi gặp SV.

 - Cô Đặng Hoa Trang là giảng viên mới (năm thứ II), chỉ soạn và thông qua bài giảng ở bộ môn một phần môn học này.

- Việc phân công giảng viên giảng lớp nào là thẩm quyền chuyên môn của bộ môn và khoa.

 1.  

TM40A1

Tại sao trong học kỳ này, môn Luật Đất Đai của K40 lại không có các ca thảo luận?

 

 

 

Khi lên dự thảo lịch học đầu học kỳ, Bộ môn có đề nghị Phòng Đào tạo chuyển lịch học môn Luật Đất đai các lớp TM, DS và QT40 sang học kỳ 1 năm học 2017-2018 (thay vì học học kỳ 2 năm học 2016-2017). Nếu các lớp này học, số giờ giảng môn Luật Đất đai tăng lên rất nhiều trong học kỳ này. Đặc biệt nếu có giờ thảo luận, sẽ có thêm 12 lớp tổ chức thảo luận cùng một thời điểm và trùng giờ, Bộ môn không thể sắp xếp GV thảo luận.

Tuy nhiên, nguyện vọng này không đuợc chấp nhận nên Bộ môn khắc phục bằng cách  yêu cầu các GV giảng dạy các lớp kết hợp giảng lý thuyết với thảo luận đối với những vấn đề khó, sinh viên quan tâm.

 1.  

QTKD 39

Học kỳ 6, theo như chương trình học trên web là trong học kỳ này sẽ học 2 môn như Luật Kế Toán, Lý thuyết trò chơi nhưng hiện tại là vẫn chưa học, lớp không biết có phải học 2 môn này nữa không hay là sẽ học hai môn này trong học kỳ tới.

Môn Lý thuyết trò chơi hiện đã bỏ ra khỏi chương trình đào tạo, vì vậy, bắt đầu từ lớp Quản trị kinh doanh K39 sẽ không còn học môn này nữa. Riêng môn Pháp luật kế toán đã được đổi thành môn Pháp luật Kế toán – Kiểm toán và vẫn nằm trong chương trình đào tạo. Đây là môn học tự chọn nên việc có tổ chức môn học này hay không phụ thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký.

 1.  

TM40A2

Giảng viên Nguyễn Hoàng Thái Hy (giảng viên môn Luật Thương mại quốc tế) khi đến lớp yêu cầu sinh viên nghiên cứu luật sau đó đặt câu hỏi song lại không giải đáp câu hỏi rõ ràng, các slide trình chiếu chỉ đơn thuần trích ra luật. Cần xem xét lại để giảng dạy để hiệu quả hơn.

Hiệu trưởng chỉ đạo và Lãnh đạo Khoa Luật Quốc tế đã làm việc với thầy Hy vào ngày 17/4/2017 về vấn đề được sinh viên nêu. Qua đó, Khoa đã yêu cầu thầy Hy rà soát lại phương pháp giảng dạy, lắng nghe phản hồi của sinh viên; các khuyến nghị qua hoạt động thường kỳ lấy ý kiến khảo sát sinh viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy để rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao hơn.

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1.  

QT 39.4

Nhiệt huyết giữa GV hướng dẫn và sinh viên trong NCKH chưa cao.

Sinh viên cần phản ánh cụ thể tên giảng viên thì Nhà trường mới có cơ sở để điều chỉnh. Tuy nhiên, Hiệu trưởng cũng đã chỉ đạo Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế quán triệt nội dung này đối với các giảng viên được phân công hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Mặt khác, sinh viên có thể liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế để thay đổi giảng viên hướng dẫn, nếu có lý do chính đáng.

3. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 1.  

LE 38

 

 

CLC

 

 

 

QTL40

 

 

 

 

Dãy A không có máy nước uống, và nhà vệ sinh không có giấy mặc dù vấn đề này đã được Nhà trường trả lời “Đã chỉ đạo Phòng Quản trị - Thiết bị xem xét xử lý”.

Đã chỉ đạo Phòng Quản trị - Thiết bị (QT-TB) lên phương án trang bị.

 1.  

Nhà trường cần đặt thêm máy nước uống nóng lạnh tại một vài tầng tại dãy A, sinh viên ở dãy A muốn đi lấy nước phải qua dãy B/dãy C, đôi khi khá bất tiện;

 1.  

Đề xuất đặt bình nước ở lầu 4,5 trước cửa Thư viện.

 1.  

Phòng C.302 có 7 máy lạnh, việc mở hoàn toàn số máy lạnh rất tốn tiền và bị quá lạnh. Yêu cầu mở ít máy lại.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB, Phòng KH-TC xem xét, giải quyết một cách hiệu quả, tiết kiệm.

 1.  

DS 41.3

 

TM40B1

 

Tại sao trường mình không mở phòng cho sinh viên nghỉ trưa? Yêu cầu mở thêm phòng cho sinh viên nghỉ trưa

Hiện nay tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, nhà trường đang mở cửa phục vụ nhu cầu nghỉ giải lao vào buổi trưa của SV tại  5 giảng đường: B.105, B.106, B.107, B.203, C.107. Tùy vào số lượng sinh viên thực tế tại từng thời điểm Nhà trường sẽ mở thêm một số giảng đường thích hợp.

 1.  

DS 40B2

Dàn âm thanh GĐ B.304 thường xuyên bị nhiễu sóng. Đồng hồ chưa được thay pin.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB xử lý. Tuy nhiên, khi có các vấn đề về cơ sở vật chất trong học tập và giảng dạy, sinh viên cần liên hệ ngay với Phòng Quản trị - Thiết bị đề được sửa chữa, khắc phục, chứ không cần chờ đến buổi đối thoại với Hiệu trưởng.

 1.  

DS 40B2

 

 

Nhà trường nên bổ sung khu tự học cho sinh viên cơ sở quận 4.

Nhà trường đã có kế hoạch bố trí khu vực tầng trệt khu C (bên cạnh căn-tin) làm khu tự học cho sinh viên. Hiện đang trong quá trình mua sắm bàn ghế trang bị cho khu vực  nói trên.

 1.  

CJL 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39CLC QTL40

 

 

 

 

 

CLC 39B

 

 

 

 

CJL 40

Cơ sở vật chất thi Toeic ở Trường chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên

Các phòng thi TOEIC ở cơ sở Nguyễn Tất Thành đã được IIG Việt Nam kiểm tra và có văn bản xác định đủ tiêu chuẩn trước khi đồng ý tổ chức thi tại đây.

 1.  

- Thang máy của trường cơ sở Nguyễn Tất Thành cần được thay mới kịp thời do chất lượng giảm sút trầm trọng, đã có nhiều lần thang rơi không trọng lượng vô cùng nguy hiểm, tuy chưa có trường hợp đáng tiếc xảy ra nhưng do nhu cầu sử dụng thang máy đối với sinh viên học tập và sinh hoạt tại sảnh A là rất cao nên việc thang bị xuống cấp ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của sinh viên, nếu để hậu quả đáng tiếc xảy ra thì đã quá muộn màng. Lớp cũng đề nghị Nhà trường, đối với thang máy sinh viên, chỉ cho phép di chuyển đến các tầng có sinh viên sinh hoạt tập trung nhằm tránh làm chậm quá trình di chuyển khi hiện tại thang máy cho phép dừng tại tất cả các tầng lầu của dãy A;

Hiện nay, thang máy mới đã chuyển về trường, sẽ thay mới từng thang trong  thời gian từ 22/4-22/6/2017. Khi thang máy mới hoạt động, nhà trường sẽ quy hoạch lại các điểm dừng để hạn chế tình trạng ùn tắc.

 1.  

Giấy vệ sinh là nhu cầu thiết yếu đối với sinh viên nhưng khi hết, rất lâu sau (khoảng hơn 1 ngày) mới được bổ sung, điều đó khiến cho việc sử dụng nhà vệ sinh trở nên rất bất tiện hơn nhiều lần. Nhà trường cần bổ sung thêm nước rửa tay ở các nhà vệ sinh;

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB xem xét giải quyết trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

 1.  

Micro nên được vệ sinh thường xuyên, có một số đầu thu âm micro bám rất nhiều bụi bẩn trông rất mất vệ sinh, điều đó làm ảnh hưởng đến sức khỏecủa người sử dụng, đặc biệt là tác động nhiều đến giảng viên.

Tiếp thu và đã chỉ đạo Phòng QT-TB triển khai thường xuyên công việc này.

 1.  

LE 40

Giảng đường B402:

- Máy chiếu bị chập chờn

- Hệ thống đèn không đủ độ sáng, hệ thống đền đôi lúc bị chập chờn

- Lắp rèm cửa sổ gần bảng vì trời nắng chiếu vào rất gắt

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, khi có các vấn đề về cơ sở vật chất trong học tập và giảng dạy, sinh viên cần liên hệ ngay với Phòng Quản trị - Thiết bị đề được sửa chữa, khắc phục, chứng không chờ đến buổi đối thoại với Hiệu trưởng.

 1.  

LE 41

Giảng đường B403 có lỗ hổng lớn trên trần nên máy lạnh dù bật hết công suát cũng không mát

 1.  

CJL 40

Sửa cửa 2 phòng A401 và A403. Dọn dẹp hút bụi các phòng có trải thảm.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB xử lý

 1.  

Việc thu phí khi lấy lại đồ để quên.

Nhà trường không có quy định thu phí khi lấy lại đồ để quên. Nếu xảy ra tình trạng trên, đề nghị SV liên hệ với phòng QTTB để có cơ sở xử lý.

 1.  

QT 39.2

Máy chiếu ở F501 chất lượng rất kém, đã yêu cầu sửa nhiều lần nhưng không khắc phục được, âm thanh cũng không tốt.

Qua kiểm tra thực tế (bằng máy tính laptop của nhà trường) cho thấy hệ thống máy chiếu + hệ thống âm thanh giảng đường F501 vẫn đang hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu giảng dạy - học tập. Nguyên nhân xảy ra sự cố theo phản ánh trên có thể do thao tác kết nối từ máy tính laptop của GV vào hệ thống máy chiếu của giảng đường chưa đúng kỹ thuật. Để khắc phục sự cố này, sinh viên/giảng viên cần liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật nhà trường để được hỗ trợ. 

 1.  

Nút bấm thang máy dãy F bị liệt.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB kiểm tra,  xử lý

 1.  

QT 39.4

Thang máy ở dãy F cơ sở Bình Triệu bị hư không lên được 1 số tầng.

Thang máy khối nhà F CS Bình triệu được cài mặc định chỉ cho phép di chuyển tới các tầng 4-5-6, do đó các nút nhấn thang tầng khác đều không bấm được.

 1.  

QT 40.3

Phòng C303 có 02 cây cột ở giữa phòng làm hạn chế tầm nhìn bảng của sinh viên trong giờ học.

Đây là 02 cột chịu lực chính  nên không thể xử lý. Nhà trường đã khắc phục bằng cách trang bị 2 màn chiếu 2 bên để giải quyết vấn đề trên.

 1.  

Máy chiếu phòng C303 khi chiếu bị rung.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB xử lý.

 1.  

TM41.3

Cửa phòng học C302 bị hỏng, không đóng lại được, ảnh hưởng đến việc sử dụng điều hòa trong lớp học.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB lên phương án thay thế hệ thống cửa Hội trường C.302 trong trường hợp không khắc phục được.

 1.  

Vòi nước trong phòng vệ sinh nam phía sau giảng đường C302 không sử dụng được.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB kiểm tra, sửa chữa. Tuy nhiên, khi có các vấn đề về cơ sở vật chất trong học tập và giảng dạy, sinh viên cần liên hệ ngay với Phòng Quản trị - Thiết bị đề được sửa chữa, khắc phục, chứng không phải chờ đến buổi đối thoại với Hiệu trưởng.

 1.  

TM 41.2

Nhiệt độ trong phòng máy lạnh không ổn định, quá nóng. Ví dụ như giảng đường C302 mỗi buổi học phải đóng 560.000 đồng, đã làm đơn kiến nghị lên phòng Quản trị, thiết bị nhưng chưa được giải quyết.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB, Phòng KH-TC nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết.

 1.  

 

Chất lượng trang thiết bị dạy học kém: máy chiếu phòng C302 nhìn không rõ, hệ thống loa hay bị rè và màn hình tivi ở hai bên góc khá mờ.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế.

 1.  

TM40A2

Thêm xà phòng (dung dịch rửa tay) vào trong nhà vệ sinh.

 

 1.  

Nên thêm chuông báo hoặc trống khi chuyển ca học.

Do Nhà trường có nhiều hệ đào tạo với nhiều lớp có giờ học khác nhau, việc thống nhất hiệu lệnh dễ gây nhầm lẫn giữa các lớp. Vì thế, Nhà trường đã trang bị đồng hồ treo tường tại tất cả các phòng học để GV và SV theo dõi thời gian. Tuy nhiên, Nhà trường sẽ xem xét lại vấn đề này.

 1.  

Tiền máy lạnh thu quá đắt. Đề nghị cắt giảm tiến máy lạnh.

Chi phí máy lạnh chỉ được thu khi sinh viên có nhu cầu sử dụng hệ thống máy lạnh tại các phòng học. Chi phí này được tính toán dựa trên mức tiêu hao điện năng + chi phí bảo trì hệ thống và được công khai tại địa điểm thu phí. Đây là khoản thu bù chi phục vụ người học, không nhằm mục đích kinh doanh.

 1.  

CLC 40

(QTL)

Nếu có thể, Nhà trường nên xây dựng một bãi giữ xe của riêng trường hoặc có biện pháp phối hợp với các bãi giữ xe xung quanh trường cơ sở Nguyễn Tất Thành để giảm tải áp lực xe vào đầu mỗi buổi học;

Từ nhiều năm nay,  nhà trường đã liên hệ và phối hợp với bảo tàng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết chỗ gửi xe cho sinh viên của trường; bên cạnh đó là bãi giữ xe góc đường Bến Vân Đồn  - Nguyễn Tất Thành và tại Đồn Biên phòng Cảng Sài Gòn. Tuy nhiên, việc cùng lúc có nhiều SV gửi xe, việc ùn tắc là không thể tránh khỏi. Sinh viên cần chủ động đi học sớm để hạn chế tình trạng trên.

 1.  

Phòng kỹ thuật (nơi sinh viên đăng ký mượn micro/romote máy chiếu) cần có người trực liên tục (trước giờ vào lớp 30 phút và sau giờ vào lớp 10p) vì có những hôm sinh viên phải chờ đến gần 15p mới có chuyên viên kỹ thuật đến hỗ trợ.

Phòng kỹ thuật luôn có  nhân viên trực liên tục. Tuy nhiên vào giờ cao điểm, có thể do nhân viên kỹ thuật phải giải quyết công việc cùng lúc tại nhiều phòng học nên dẫn đến trường hợp trên. Mặt khác, trước Phòng kỹ thuật có để số điện thoại di động của nhân viên trực, SV có thể liên hệ qua số điện thoại này trong trường hợp không có người tại Phòng trực.

 1.  

QT 39.2

Đề nghị nhà trường bố trí mở thêm 1-2 phòng cho sinh viên học nhóm ở trường, sinh viên sẽ đăng ký học nhóm theo từng khung giờ và có đóng phí cho nhà trường.

Đã chỉ đạo Phòng QT-TB, Phòng Đào tạo và TT Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu đề xuất này trên cơ sở thực tế quỹ phòng/giảng đường và lịch học các lớp của Nhà trường.

 1.  

TM41.3

An ninh trong trường chưa chặt, vẫn xảy ra tình trạng người lạ vào trường tuyên truyền về đa cấp.

Việc phân biệt người lạ và SV của trường hết sức khó khăn, vì nhiều người học khi đến trường không đeo thẻ sinh viên. Tuy nhiên, nếu có tình trạng như trên, sinh viên cần liên hệ ngay với Phòng CTSV hoặc lực lượng bảo vệ để giải quyết. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng đã chỉ đạo Phòng QT-TB chấn chỉnh công tác bảo vệ.

4. CÔNG TÁC SINH VIÊN, Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

 1.  

CLC 40

(QTL)

Nhà trường nên xem xét để giảm số buổi sinh hoạt cố vấn học tập xuống còn 03 buổi/01 học kỳ, 01 buổi vào đầu học kỳ để phổ biến những nội dung lớn trong học kỳ, 01 buổi vào giữa học kỳ để trao đổi và giải đáp các vấn đề phát sinh, 01 buổi vào cuối học kỳ để CVHT sơ kết học kỳ và nhắc nhở trước khi bước vào kỳ thi kết thúc học phần.

- Số buổi sinh hoạt lớp với cố vấn học tập (CVHT) được quy định 1 tháng/lần tại khoản 3, Điều 7 Quy chế công tác  cố vấn học tập ban hành theo Quyết định 1195 /QĐ-ĐHL. Từ năm học 2015 – 2016, nhà trường đã xếp lịch sinh hoạt cụ thể cho các lớp trong lịch học kỳ.

- Các buổi sinh hoạt với CVHT, lớp có thể kết hợp nhiều hoạt động khác như: xét điểm rèn luyện, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức hoạt động học thuật cho lớp, sinh hoạt chuyên đề về các vấn đề thời sự liên quan đến sinh viên…

 1.  

LE 41

Điểm rèn luyện sinh viên có thể giảm bớt yêu cầu xuống? Điểm học tập đạt 8.5 (tính theo thang điểm 10) nhưng điểm rèn luyện không đạt thì cũng ảnh hưởng đến việc xét học bổng.

Điểm học bổng khuyến khích học tập (KKHT) được xét trên cơ sở thành tích điểm học tập và điểm rèn luyện của từng khóa sinh viên và từng học kỳ, tính từ cao xuống thấp cho hết số tiền theo ngân sách cấp. Vì vậy mức điểm (học tập, rèn luyện) đạt học bổng KKHT từng học kỳ sẽ khác nhau và từng khóa cũng khác nhau. Nên việc đề nghị giảm điểm rèn luyện cho đạt học bổng là không liên quan. Hơn nữa, một sinh viên cần phải có sự phát triển toàn diện cả về tri thức và sự rèn luyện.

 1.  

QT 39.2

Nâng điểm cộng cho mục học tập (1.1.9) trong Phiếu xét điểm rèn luyện. Điểm cộng cho phần này quá ít, không hợp lý cho cả quá trình phấn đấu của sinh viên. Kiến nghị cộng từ 10-15 điểm cho mục này.

Theo Quy chế ĐRL 2015, nội dung đánh giá về ý thức học tập (20đ) là đánh giá ý thức tham gia và thực hiện các hoạt động liên quan đến học tập như NCKH, cuộc thi học thuật, tham gia CLB học thuật, nghiêm túc trong giờ học… Kết quả điểm học tập chỉ là 1 nội dung phản ánh ý thức học tập nên mức điểm quy định như hiện này (5đ) là phù hợp.

 1.  

QTKD39

Việc sử dụng tài liệu photo nếu vi phạm thì hình thức kỷ luật là đình chỉ thôi học một học kỳ, trong khi đó tội đánh bạc, uống rượu bia thì có 4 mức xử lý theo mức độ tăng dần như vậy là chưa hợp lý. Vì vậy, vi phạm photo cần có các mức xử phạt từ nhẹ đến nặng.

Hiện nay, Nhà trường đã thành lập một Tổ công tác soạn thảo Quy định về công tác sinh viên của trường. Những quy định về nội dung này cũng đã được đưa xuống từng lớp đế lấy ý kiến đóng góp của sinh viên. Nội dung này đã được chuyển cho Tổ soạn thảo tham khảo, nghiên cứu để có những quy định phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

 1.  

QTL38

Tỷ trọng hoạt động điểm rèn luyện về tình nguyện cao hơn điểm hoạt động học thuật. Trong khi đó sinh viên năm cuối xin thực hiện các hoạt động tình nguyện thì bị từ chối. Vậy có cách nào để nâng cao điểm rèn luyện cho SV năm cuối không hoặc thay đổi tỷ trọng về điểm số cho SV năm cuối không?

- Đã chỉ đạo Phòng CTSV phối hợp với Đoàn – HSV trường xem xét lại vấn đề này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý với sinh viên hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội… không chỉ là các hoạt động do Đoàn – HSV trường tổ chức mà còn là các hoạt động do lớp, chi đoàn, chi hội, Đoàn Khoa, liên chi Hội tổ chức trên cơ sở có kế hoạch hoạt động được phê duyệt phù hợp với các quy định của nhà trường, quy định của Đoàn – HSV trường trong công tác xã hội, tình nguyện.

- Các lớp năm cuối cần chủ động xây dựng KH hoạt động phù hợp trước thời gian đi thực tập hoặc các hoạt động công ích, tình nguyện ngắn ngày tại trường, nơi cư trú như: An toàn giao thông, vệ sinh mội trường, cảnh quan lớp học…

 1.  

TM40A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM40A2

1. Quy chế xét Điểm rèn luyện: Hiện nay việc xét điểm được thực hiện thông qua minh chứng ở trang web http://crm.hcmulaw.edu.vn/  song có rất nhiều chương trình được tổ chức lại không hề có danh sách và một số sinh viên tham gia các chương trình xong lại không có tên trong danh sách. Đề nghi xem xét thay đổi cách thức xét điểm.

 

 

2. Sửa đổi mục 4 theo hướng chuyển nội dung tình nguyện lớp vào mục này để hạn chế mất điểm cho mục 4 này vì tham gia các chương trình tình nguyện cấp trường là quá khó khăn và kể cả khi có tình nguyện cấp trường vẫn không đủ điểm rèn luyện.

 

3. Đề nghị tách mục 5.2 thành mục điểm thưởng độc lập (thưởng chung chứ không chỉ thưởng cho mục  5).

1. Trong cuộc họp liên tịch giữa Phòng CTSV, Đoàn trường, Hội sinh viên trường ngày 16/2/2017 về việc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và tại Thông báo 129/TB-ĐHL nêu rõ: minh chứng và dữ liệu xét điểm rèn luyện sẽ được công khai trên trang http://crm.hcmulaw.edu.vn làm cơ sở cho lớp, khoa xét điểm rèn luyện cho sinh viên. Trường hợp sinh viên tham gia các hoạt động nhưng không có tên trong dữ liệu thì sinh viên liên hệ lại BTC của hoạt động đó bổ sung danh sách hoặc nộp trực tiếp minh chứng đã cấp để xét điểm.

2. Hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội được quy định trong khung điểm tại Điều 6 Quy chế ĐRL 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên không thể áp dụng việc chuyển nội dung xét sang điều khác được.

3. Đây là khung quy định Quy chế ĐRL 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không thể thay đổi.

 1.  

CJL 40

Học bổng giành cho lớp CLC nên cao hơn học bổng cho các lớp thường.

Học bổng KKHT được cấp từ ngân sách nhà nước và khung mức hưởng học bổng được thực hiện theo Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT.

 1.  

 

Hạ tiêu chí xét học bổng giành riêng cho lớp CJL vì lịch học của lớp CJL quá dày dẫn đến không thể tham gia nhiều hoạt động.

Việc xét học bổng được thực hiện theo quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các lớp không tham gia được các hoạt động cấp trường thì lớp phải chủ động xây dựng các hoạt động riêng phù hợp với chương trình học tập của lớp .

 1.  

TM40B1

Vấn đề điểm rèn luyện ở mục 4 khó để sinh viên có điểm.

Đề xuất: nên áp dụng cho những chương trình dài ngày ở các cấp.Hoặc giảm tổng điểm của mục này.

Tiêu chí này là nội dung được cụ thể hóa quy định Điểm b,c, Khoản 1, Điều 7 Quy chế ĐRL 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là tiêu chí do Đoàn – HSV trường đề xuất cho phù hợp với tình hình của nhà trường.

 1.  

DS41.3

Xét điểm rèn luyện, SV tham gia nhiều ở mục 1 nhưng giới hạn chỉ có 20 điểm. Đề xuất tăng điểm ở mục 1.

Đây là khung điểm được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Quy chế ĐRL 2015 của Bộ GDĐT.

5. CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

 1.  

DS 41.3

Yêu cầu BTC các cuộc thi, các hoạt động phải thông báo hoạt động đó được cộng vào mục nào của phiếu điểm rèn luyện.

Trong phiếu điểm rèn luyện (RL) và trong các buổi phổ biến về cách thức chấm điểm RL đã thông tin cụ thể với các lớp trưởng, bí thư. Sinh viên cần đọc kỹ phiếu điểm RL và nắm bắt thông tin trong các buổi sinh hoạt lớp.

 1.  

CJL 40

Việc phân bổ thời gian các hoạt động không hợp lý.

Nội dung câu hỏi không cụ thể, rõ ràng nên không thể điều chỉnh.

 1.  

Một số cuộc thi thu phí khá cao

Các cuộc thi học thuật của Đoàn – Hội có thu phí đều phải báo cáo và giải trình với Nhà trường (thu phí nhằm mục đích phục vụ công tác tổ chức thi như in đề, tổ chức các vòng thi…). Một số cuộc thi học thuật có kết hợp cả thi kỹ năng thì sẽ được thu phí; ngoài ra với các hoạt động phong trào, văn nghệ thể thao, phí nhằm hỗ trợ công tác tổ chức, công tác thuê sân bãi…và mức thu phải nằm trong mức chuẩn quy định.

Sinh viên không chỉ rõ cuộc thi nào nên không thể có câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Hiệu trưởng cũng đã chỉ đạo Đoàn – Hội sinh viên trường rà soát lại các cuộc thi có thu phí, tìm hiểu nguyện vọng của sinh viên để có sự điều chỉnh hợp lý.

 1.  

QT 40.3

Lý do và cách giải quyết cho việc không cho phép tổ chức chương trình tình nguyện và ngoại khóa các cấp ở các tỉnh ngoài TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3 và tháng 4.

Đoàn trường – HSV trường được phép định hướng cho các hoạt động tình nguyện và ngoại khóa của các cấp cơ sở trong từng thời điểm, đáp ứng nhu cầu chung của sinh viên và theo định hướng của TP.HCM, Nhà trường.

- Là một trường đang trú đóng tại TP.HCM nên việc phục vụ cho nhu cầu, đời sống, hỗ trợ cho người dân trong địa bàn TP.HCM và các huyện ngoại thành được ưu tiên.

- Các hoạt động tình nguyện đều được Đoàn – Hội sinh viên trường định hướng theo địa bàn trọng điểm, nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực, sức lan tỏa và hiệu quả xã hội trong hoạt động tình nguyện. Năm học 2015 – 2016, các hoạt động tình nguyện diễn ra tại các địa phương khác,  còn năm nay là khu vực nội và ngoại thành TP.HCM, như Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi…dưới sự hỗ trợ từ Liên Chi hội và HSV trường.

 1.  

QTKD39

Trước đây Trường thông báo ra quy định là mọi hoạt động của hội như Tình nguyện sẽ do Hội quản lý Trường không can thiệp và được phép tình nguyện các tỉnh ngoài Thành phố, nhưng nay trường lại ra quyết định là sinh viên không được phép thực hiện Tình nguyện ngoài TP và chỉ được trong TP ®Không biết có mâu thuẫn thông báo trước kia của Trường không và Trường có phải can thiệp vào hoạt động của Hội không?

 1.  

TM41.3

Hoạt động tình nguyện ở ngoài trường có được tính vào điểm rèn luyện không?

Hoạt động tình nguyện ở ngoài trường được tính vào ĐRL nhưng tùy vào đơn vị tổ chức và Kế hoạch chi tiết từng chương trình để xem xét về mức điểm.

 1.  

TM40B1

Cần xem xét để thành lập thêm một câu lạc bộ Bóng đá và xem lại sự hiệu quả trong hoạt động các CLB thể thao

Hiện nay các CLB thể thao vẫn đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe thường xuyên và tham gia các hoạt động thể dục thể thao của Sinh viên. Cụ thể các CLB vẫn thường xuyên tập luyện và có tổ chức những hoạt động chuyên môn, giải đấu đặc thù của từng CLB và cả chương trình để rèn luyện thể lực cho SV như Ngày hội Sinh viên khỏe, Giải cầu lông sinh viên, Hội thao sinh viên…

Nếu có nhu cầu về việc thành lập CLB Bóng đá, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Ban Thư ký HSV trường để được hướng dẫn cụ thể.

 1.  

TM40A2

Một số hội thảo khi đã đảm bảo đủ số lượng lại không hề có thông báo và đóng trang đăng ký dẫn đến tình trạng sinh viên đến tham dự và không có chỗ ngồi. Nên xem xét lại vấn đề này.

Các chương trình Hội thảo, Tọa đàm trước ngày tổ chức đều có thông tin về số lượng chỗ ngồi trong khán phòng và thông báo về thời gian giữ chỗ cũng như ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi cho một số lượng nhất định sinh viên đến sớm. Đã chỉ đạo Đoàn – Hội sinh viên rà soát lại các chương trình và có giải pháp sớm khắc phục tình trạng trên.

 1.  

TM40B1

Để quản lý tốt hơn trong công tác điểm danh sinh viên khi tham gia các  phong trào bằng việc sử dụng máy quét, sẽ tiện hơn việc điểm danh thủ công (mô hình của trường đại học Tôn Đức Thắng).

Trường ĐH Luật TP.HCM là một trường công lập. Việc mua sắm trang thiết bị đều phải tuân theo những quy định của Nhà nước. Hiệu trưởng ghi nhận ý kiến này và sẽ chỉ đạo các đơn vị trong trường nghiên cứu tìm hướng giải quyết.

6. THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP

 1.  

DS 42.3

Ở thư viện, khi cần tài liệu không đáp ứng đủ số lượng. Yêu cầu thư viện bổ sung thêm sách.

Thư viện chủ động bổ sung sách mới liên tục theo định kỳ (1 tháng từ 1- 3 lần). Tuy nhiên hiện tại do hạn chế về kinh phí, nhân lực và không gian nên số lượng sách có thể cho mượn bị giới hạn, bạn đọc vui lòng mượn sớm để có thể có tài liệu. Trong thời gian tới, thư viện sẽ tăng cường bổ sung gấp đôi đối với sách do nhà trường phát hành.

 1.  

CLC 40

(QTL)

Tiền phí gia hạn thẻ thư viện hằng năm khi ra trường, sinh viên có được nhận lại không? Lớp đề nghị miễn phí gia hạn thẻ đối với sinh viên lớp Chất lượng cao.

- Khi tham gia sử dụng Thư viện, bạn đọc phải đóng phí 150.000đ. Trong đó phí bảo đảm: 100.000đ các bạn sẽ được nhận lại sau khi tốt nghiệp ra trường (đây là tiền thế chân mượn sách).

- Còn 50.000đ là phí duy trì hàng năm (phí gia hạn sử dụng thư viện). Phí này dùng để bổ sung, bảo quản và phục chế thường xuyên những tài liệu trong Thư viện qua quá trình bạn đọc sử dụng đã bị hư hỏng, xuống cấp, cũng như mua sắm một số các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho bạn đọc.

- Hiện tại, học phí của sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt không bao gồm phí sử dụng thư viện.

 1.  

 

Các môn học của khoa Quản trị tài liệu rất khan hiếm, nếu có thể, Nhà trường nên thành lập danh sách các tài liệu cần thiết cho các môn học thuộc khoa Quản trị và nhờ Trung tâm Học liệu làm kênh phân phối đến sinh viên ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh.

Trung tâm Thông tin- Thư viện và Trung tâm Học liệu đã căn cứ vào nguồn tài liệu học tập của từng môn học của Khoa Quản trị (danh mục do Khoa Quản trị cung cấp) đã và đang có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện và đang phát hành tại Trung tâm Học liệu (85 tên tài liệu).

Vào mỗi đầu năm học mới, Trung tâm Học liệu kết hợp với giáo viên các khoa cập nhật, bổ sung danh mục sách mới, trong đó có khoa Quản trị. Đầu học kỳ II của năm học 2016-2017, Nhà trường cập nhật 11 nhan đề sách với 165 cuốn vào danh mục tài liệu học tập của sinh viên ngành Quản trị và Quản trị - Luật. Ngoài ra, sinh viên cần thêm loại sách khác có thể trực tiếp liên hệ với Trung tâm Học liệu.

 1.  

LE 41

Thư viện trường cần bổ sung đầu sách cho ngành Anh văn pháp lý

Hàng tháng Trung tâm Thông tin – Thư viện luôn chủ động bổ sung sách theo định kỳ, nhưng vì ngành này mới thành lập nên vừa từng bước bổ sung vừa cập nhật danh mục sách mới từ Bộ môn Anh văn Pháp lý khi có đề nghị. Gần đây nhất, Thư viện đã bổ sung thêm 14 nhan đề vào đầu học kỳ II của năm học 2016-2017 cho ngành Anh văn Pháp lý.

 1.  

TM41.3

Học kì 2 có rất nhiều lớp học môn Luật Dân sự, việc tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc thảo luận gặp khó khăn.

Các bạn có thể liên hệ cộng tác viên, chuyên viên của Thư viện để được giúp đỡ về tư vấn thông tin, tìm kiếm tài liệu.

 1.  

TM40A2

Giáo trình và tài liệu học tập với giá rất cao. Do đó, có thể thực hiện chương trình: cho mượn sách bên cạnh việc bán sách để giảm gánh nặng từ việc mua sách.

Do số lượng sách có hạn, thư viện không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả bạn đọc. Sinh viên nên mượn sách sớm hoặc có thể mượn ở cơ sở Nguyễn Tất Thành và có thể gia hạn sách qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   hoặc điện thoại: 08.939400989 (máy nhánh 161).

Trong thời gian tới, Thư viện sẽ tiếp tục bổ sung thêm số lượng sách nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu bạn đọc.

 1.  

 

Nhà trường cần làm việc với trung tâm học liệu về chất lượng của tài liệu do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành, đặc biệt là các cuốn về văn bản quy phạm pháp luật, chỉ dùng được chừng 1-2 tháng là rơi rớt từng tờ một, có những cuốn chỉ mới dùng được 2 tuần là sứt hẳn cả cuốn.

Tình trạng này đã được Nhà trường ghi nhận và đã làm việc với nhà xuất bản. Qua đó, Nhà xuất bản cho biết nguyên nhân của tình trạng trên là do mua nhầm loại keo dán giả, kém chất lượng (một số nhà xuất bản khác cũng bị tương tự). Giải quyết tình trạng này, Nhà trường đã và đang thực hiện các biện pháp sau:

 1. Ngay lập tức ngừng phát hành và đã xuất trả toàn bộ lô sách bị lỗi kỹ thuật in và lỗi đóng dán gáy bìa sách cho nhà cung cấp. Phía nhà cung cấp đã có văn bản xin lỗi khách hàng và sinh viên, sẵn sàng đổi hoặc nhận trả lại các sách bị lỗi in và lỗi kỹ thuật đán bìa, đóng cuốn;
 2. Thông báo công khai, nhận trả hoặc đổi các sách bị lỗi kỹ thuật tại Trung tâm Học liệu của Nhà trường (Thông báo được dán trước các Nhà sách của Trung tâm Học liệu);
 3. Không tiếp tục nhận sách từ các nguồn cung cấp có chất lượng in và đóng cuốn, dán bìa không đạt yêu cầu.

Mặt khác, để nâng cao chất lượng phục vụ tài liệu học tập cho người học, khi mua sách có vấn đề về  chất lượng in, kỹ thuật dán gáy bìa,… sinh viên có thể phản ánh trực tiếp với các chuyên viên phát hành sách của Trung tâm Học liệu hoặc điện thoại cho lãnh đạo Trung tâm theo số: 0909214617 hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ông Đặng Văn Thống – Phó Giám đốc Trung tâm).

 1.  

TM40A1

Chất lượng Văn bản quy phạm được bán ở Trung tâm học liệu không đạt chất lượng, ví dụ: gáy đóng tập, chất lượng giấy,… Nhà trường có thể lựa chọn đầu sách chất lượng để nhập bán.

 1.  

CJL 40

Thay đổi nhà xuất bản vì chất lượng sách kém (NXB. Hồng Đức)

 1.  

QT40.3

Văn bản luật: Luật thuế, Luật Lao động, Luật Đất đai,… bán tại Trung tâm Học liệu in kém chất lượng, bị bong gáy.

 1.  

QTKD40

Tài liệu mua ở Trung tâm học liệu chất lượng kém, dễ bị rớt bìa, rớt trang khi mới sử dụng trong thời gian ngắn. Yêu cầu chất lượng tốt hơn

 1.  

TM40B1

Chất lượng sách phát hành tại trung tâm học liệu còn kém chất lượng. (Đặc bản là văn bản Luật do nhà xuất bản Hồng Đức cung cấp dễ bị sứt ra từng trang).

 1.  

TM40A2

Phản ánh về chất lượng sách, tài liệu của trường (tại Trung tâm học liệu): rất dễ bung sách, chất lượng không tốt, sau khi sử dụng một thời gian ngắn, các trang sách đã rách. Đề nghị trường xem xét lại về chất lượng sách.

 1.  

TM40A2

Giáo trình và tài liệu học tập với giá rất cao. Do đó, có thể thực hiện chương trình: cho mượn sách bên cạnh việc bán sách để giảm gánh nặng từ việc mua sách.

 1.  

CLC 40

(QTL)

Nhà trường nên tổ chức tuần lễ giảm giá sách cho sinh viên vào đầu mỗi học kỳ thay vì để đến giữa học kỳ mới tổ chức thì lúc đó hầu hết sinh viên đã phải mua đủ tài liệu để học tập (02 chương trình của năm học 2016 – 2017 đều tổ chức vào giữa học kỳ I và học kỳ II);

Trung Tâm Học liệu, Đoàn – Hội và các phòng chức năng tổ chức tuần lễ Hội sách với giá ưu đãi đặc biệt đành cho sinh viên nằm trong chuỗi 02 sự kiện lớn của Nhà trường: Kỷ niệm ngày thành lập Trường (30/3), kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)  và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm học 2016 - 2017, từ ngày 26 đến 28/4/2017 Trung tâm Thông tin – thư viện sẽ chhủ trì tổ chức “Ngày Hội sách và Văn hóa đọc ULAW 2017”, trong đó có chương trình giảm giá và tặng sách cho sinh viên.

Hiệu trưởng ghi nhận ý kiến này và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu về thời điểm tổ chức một cách phù hợp, hiệu quả hơn.

7. TIN HỌC, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1.  

CJL 40

Một số trang thông tin chính thống bị chặn (vd: wto.org).

Hệ thống Internet miễn phí của Nhà trường có mục đích phục vụ, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu của người học. Vì vậy, Nhà trường hạn chế việc truy cập các mạng xã hội, xem phim, nghe nhạc, trò chơi trực tuyến. Trang wto.org không nằm trong danh mục Website bị hạn chế truy cập.

 1.  

CLC 39B

CJL 40

Mạng internet chậm, chất lượng wifi kém.

Hiện mỗi phòng học được gắn 1 đến 2 đầu phát wifi. Do có những thời điểm số lượng sinh viên tập trung đông, nên đương truyền không đảm bảo. Đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin kiểm tra và có hướng xửa lý, nâng cấp.

 1.  

QTKD40

Chất lượng Wifi của trường kém, không vào được một số trang tài liệu liên quan đến học tập. Một số trang bị chặn.

 1.  

QT40.3

Thông báo chi tiết về chuẩn đầu ra bằng Tin học.

Hiện tại áp dụng theo thông báo ngày 29/8/2016 về việc “Thay đổi chứng chỉ tin học ứng dụng cho các hệ đào tạo đại học” do Phó Hiệu trưởng Trần Hoàng Hải ký ngày 29/08/2016. Xem tại http://ict.hcmulaw.edu.vn; Hiệu trưởng đã chỉ đạo Phòng Đào tạo triển khai cho sinh viên theo thông báo trên.

 1.  

QTKD39

Chất lượng trang web không tốt như việc đăng ký môn học bị lỗi, không rõ ràng.

Việc đăng ký môn học qua mạng đã được triển khai nhiều năm qua. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm quá tải, sinh viên đăng ký bị chậm, bị lỗi. Trong trường hợp này sinh viên vui lòng đăng ký lại sau một khoảng thời gian hoặc gặp trực tiếp chuyên viên Phòng Đào tạo để được hỗ trợ.

8. TÀI CHÍNH, HỌC PHÍ

 1.  

QT 39.2

Đề nghị kéo dài thời hạn đóng học phí ở cơ sở Bình Triệu hơn.

Nhà trường đều thông báo trước cho SV khoảng thời gian sẽ thu học phí tại cơ sở Bình Triệu trên website, bảng thông tin để SV chuẩn bị. Mỗi học kỳ, trước ngày thi môn đầu tiên 1 tháng, Ngân hàng Agribank thu học phí tại cơ sở Bình Triệu 02 tuần.

9. KHẢO THÍ

 1.  

QT 41.2

Đề nghị giáo viên bộ môn công bố đáp án của đề thi hết môn để sinh viên tự kiểm tra xem mình sai chỗ nào.

Theo các qui định hiện hành, Nhà trường chưa có chủ trương cung cấp đáp án đề thi hết môn cho sinh viên, học viên đối với tất cả các hệ đào tạo.

 

Các nội dung còn thắc mắc hoặc các ý kiến phát sinh của sinh viên sẽ đối thoại trực tiếp tại Hội trường C302 vào ngày 27/4/2017./.

 

 

                     

                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142